{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601358", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "De toekomst van vleesvervangers", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-toekomst-van-vleesvervangers-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601358, "identifier": "mediaitem_601358", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-toekomst-van-vleesvervangers-1.htm", "title": "De toekomst van vleesvervangers", "lead": "Vleesvervangers zijn bezig met een opmars. Toch is het nog onduidelijk hoe de markt voor vleesvervangers zich gaat ontwikkelen. En wat betekent dit voor de vleessector?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/c/6/cid601358_Web%252072%2520DPI-shutterstock_145198912_vleesvervanger_soja.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In een trendrapport schetst ABN Amro drie scenario’s voor mogelijke ontwikkeling van de Nederlandse markt voor vleesvervangers in de komende tien tot vijftien jaar. In het artikel 'Vleesverwerkers spelen in op eiwittransitie<\/a>' uit vakblad VeeteeltVlees wordt er op deze drie scenario’s ingegaan.<\/p>

Marktaandeel vleesvervangers <\/strong><\/h2>

Supermarkten verkopen steeds meer vleesvervangers. Sinds 2017 is de verkoop van vleesvervangers met 50% gestegen. Dit jaar wordt een groei van 15% verwacht voor vleesvervangers, zo is te lezen in <\/strong>het trendrapport van ABN Amro<\/a>. Ondanks deze snelle stijging is het marktaandeel van vleesvervangers nog slechts 4,5 procent van de totale verkoop van vlees. Vanwege de marges en de toenemende vraag investeren steeds meer bedrijven in vleesvervangers. <\/p>

Veranderend eetpatroon<\/strong><\/h2>

Hoewel het aantal vegetarische producten toeneemt, eten Nederlanders even vaak vlees als tien jaar geleden. Dit blijkt uit cijfers van Wageningen University & Research. Hoewel de vleesconsumptie niet echt gedaald is, zijn de intenties naar een vleesminderend eetpatroon wel toegenomen. Er is een toename te zien in het aantal flexitariërs. <\/p>

Uit marktonderzoek blijkt dat 4 op de 10 huishoudens in Nederland wel eens vleesvervangers koopt. Maar veranderen van het eetpatroon gaat langzaam. Ook eten mensen vaker buiten de deur, waardoor een toename in de vleesconsumptie te zien is. Dat betekent echter niet dat de groei van vleesvervangers stopt. <\/p>

Toekomstbeeld vleesvervangers<\/strong><\/h2>

In het rapport van ABN Amro worden drie scenario’s geschetst. In alle drie scenario’s stijgt het aantal vleesvervangers in eerste instantie. In het eerste scenario is na een flinke stijging een afname van de vleesvervangers te zien. Deze afname zou te verklaren zijn door de twijfel over gezondheidseffecten vanwege de vele bewerkingsstappen. Bewerkt voedsel wordt als ongezond gezien. <\/p>

Het tweede scenario schetst een blijvende toename in het aantal vleesvervangers, waardoor het marktaandeel uiteindelijk groter wordt dan vlees. Door innovatie en marketing kunnen de vleesvervangers gezonder worden en ook als gezonder gezien worden. Deze toename zorgt ervoor dat vleesvervangers kwalitatief beter worden en beter betaalbaar worden voor een grote groep consumenten. <\/p>

In het derde scenario stijgt het aantal vleesvervangers iets, om vervolgens te stabiliseren. Het blijft dan relatief duur om vleesvervangers te kopen, waardoor deze producten maar voor een kleine groep consumenten aantrekkelijk is.<\/p>

Toekomstbeeld vlees<\/h2>

Of de markt voor vleesvervangers ook groter zal worden dan de markt voor vlees is nog lastig te zeggen. Toch wordt dat niet verwacht, zo benadrukt Nadia Menkveld, sectoreconoom bij ABN Amro, in het artikel uit VeeteeltVlees.<\/p>

In het artikel komt ook de directeur van het Belgische vleesverwerkingsbedrijf Vandenbogaerde aan het woord. Hij ziet vleesvervangers als een tussenstap, om uiteindelijk bij een duurzamere vleessector te komen. Milieu en imago spelen daarbij een belangrijke rol. Hij pleit voor een duurzamere productie van vlees en voor vlees dat middels keurmerken uit de anonimiteit komt. ‘Denk bijvoorbeeld aan het Beter Leven Keurmerk, aan het wegnemen van soja uit de keten en lokaal vlees', aldus Vandenbogaerde.<\/p>" } , { "id": 18914923, "identifier": "element_18914923", "type": "text", "title": "Artikel Vleesverwerkers spelen in op eiwittransitie", "url": "https://edepot.wur.nl/509838", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18914927, "identifier": "element_18914927", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Vleesverwerkers spelen in op eiwittransitie<\/a> Artikel VeeteeltVlees, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tussen de oren van carnivoren<\/a> Artikel Resource 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Visie : Groeistuipen bij vleesvervangers <\/a> Artikel Resource, 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914932, "identifier": "element_18914932", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Niche of het nieuwe normaal? Drie scenario’s voor toekomst van vleesvervangers<\/a> Publicatie ABN Ambro", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18914935", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601318", "title": "Doorbraak van vleesloze hamburger", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Doorbraak-van-vleesloze-hamburger-1.htm" }, "lead": "2019 was het jaar van de doorbraak van de vleesloze hamburger. Die vleesloze burger blijkt vooral te worden gegeten door flexitariërs voor wie klimaatoverwegingen belangrijke motieven zijn. Uit onderzoek blijkt dat bij de productie van vleesvervangers minder broeikasgassen wordt uitstoten dan bij rundvlees.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/e/0/cid601318_hamburger-494706_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600685", "title": "Vleesonderzoekers denken na over vleesvervangers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vleesonderzoekers-denken-na-over-vleesvervangers-1.htm" }, "lead": "Op een internationaal vleescongres van afgelopen zomer was er niet alleen aandacht voor vleesproductie. Ook werd er in het programma aandacht besteed aan vleesvervangers, duurzaamheid en gezondheidsaspecten van vlees.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/d/5/cid600685_food-3325064_1280.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600870", "title": "Lokale peulvruchten als eiwitbron", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lokale-peulvruchten-als-eiwitbron-1.htm" }, "lead": "Een grote uitdaging is duurzaam produceren van voeding. De teelt van peulvruchten heeft tal van voordelen voor de gezondheid, biodiversiteit en milieu. FoodLab Pulses zet zich in om de teelt van peulvruchten in Nederland aantrekkelijk te maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/d/d/cid600870_webimage-CBBC9C37-897E-4C29-9E49E1D3BC906981.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600617", "title": "Lichte stijging van de vleesconsumptie in Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lichte-stijging-van-de-vleesconsumptie-in-Nederland-1.htm" }, "lead": "Uit cijfers van Wageningen Economic Research blijkt dat Nederlanders weer meer vlees gaan eten. De laatste 10 jaar daalde de vleesconsumptie. Dit jaar is het voor het eerst sinds 2009 dat er een lichte stijging te zien is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/0/6/cid600617_Office%2520use%2520150%2520DPI-shutterstock_2865506_vlees_supermarkt.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-24T04:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_eiwittransitie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601487", "title": "Werken aan de juiste 'bite' van vleesvervangers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Werken-aan-de-juiste-bite-van-vleesvervangers-1.htm" }, "lead": "Nederlandse consumenten vervangen vlees steeds vaker door plantaardige vleesvervangers. De acceptatie van die vleesvervangers hangt samen met smaak en een juiste bite. Je kunt de structuur van vleesvervangers verbeteren met hydrocolloïden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/f/cid601487_shutterstock_145198912_vleesvervanger_soja.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }