{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601109", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "De toekomst van ons eten", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-toekomst-van-ons-eten-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601109, "identifier": "mediaitem_601109", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-toekomst-van-ons-eten-1.htm", "title": "De toekomst van ons eten", "lead": "Om de wereldbevolking in de toekomst te kunnen voeden, zal de hoeveelheid geproduceerd voedsel in 2050 met 70% moeten toenemen. Een dreigend tekort aan voedsel is een groot probleem vindt hoogleraar Rens Voesenek. De uitdaging is voldoende voedsel op een duurzame manier te produceren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/6/5/cid601109_shutterstock_142286461_wateroverlast_bodem.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

We zullen in de toekomst meer voedsel moeten produceren en dat willen we tegelijk zo duurzaam mogelijk doen. De klimaatveranderingen helpen bovendien niet echt, zegt Rens Voesenek van de Universiteit van Utrecht. Naast hoogleraar Plant Ecophysiology aan de Universiteit van Utrecht is Voesenek ook voorzitter aan de hub Future Food. In die hub werken verschillende wetenschappelijke disciplines samen aan onderwerpen die van belang zijn voor de hele voedselketen - van ‘grond tot mond’ - met als doel om in 2050 een voedseltoename van 70% te bereiken. In het artikel ‘De toekomst van ons eten<\/a>’ vertelt hij wat zijn gedachten daarover zijn.<\/p>

Gene editing<\/h2>

Door klimaatveranderingen kan de groei van gewassen onder druk komen te staan. Wateroverlast bijvoorbeeld kan forse schade veroorzaken bij aardappelen. Wanneer de knollen langer dan 24 uur onder water staan, kun je ze weggooien. Zou je een aardappel aan kunnen passen zodat een knol het 48 uur volhoudt, dan is dat al enorme winst, zegt Voesenek. Daarom vindt onderzoek plaats naar de ontwikkeling van overstromingstolerante gewassen met gene editing.<\/p>

Voesenek stelt dat de wetenschap technieken als gene editing wel wat beter mag uitleggen. In de publieke opinie is in hoge mate sprake van onwetendheid en bangmakerij, zegt hij. Wat betreft publieksvoorlichting zijn kansen blijven liggen. Met gene editing zijn grote vorderingen gemaakt: \"We kunnen nu heel precies een specifiek gen laten landen daar waar we dat willen. Dat is veel betrouwbaarder dan de klassieke kruising.\"<\/p>

Samenwerking<\/h2>

Maar het zijn niet alleen plantenfysiologen die in de hub Future Food samenwerken. Voesenek noemt als voorbeeld het onderzoek naar het effect van een meer kruidenrijk grasland op de stresstolerantie van het grasland, kwaliteit van de melk of de gezondheid van koeien. Daarnaast denkt hij dat voor een transitie in ons voedingspatroon naast technische en productinnovaties ook sociale innovaties nodig zijn.<\/p>

De voedselproblematiek is zo groot - aldus het artikel - dat het niet door één discipline of universiteit opgelost kan worden. Samenwerking is daarom noodzakelijk. Binnen de hub Future Food werken daarom niet alleen verschillende disciplines van de Utrechtse universiteit samen, maar wordt er ook samengewerkt met Wageningen University, andere universiteiten, diverse grote en kleine bedrijven, ministeries en maatschappelijke organisaties. Die samenwerking is nodig om de gewenste transitie te realiseren, denk Voesenek. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18907580, "identifier": "element_18907580", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " De toekomst van ons eten<\/a>, artikel Illuster 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Baanbrekende ideeën voor een duurzaam voedsel systeem : essaybundel van jonge professionals met visie<\/a>, OnderwijsVernieuwingsProgramma 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "De foodprofessional van de toekomst<\/a>, artikel Vakblad vers-inspiratie 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18907585", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600905", "title": "Duurzame voedselproductie, hoe doe je dat?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-voedselproductie-hoe-doe-je-dat-1.htm" }, "lead": "Voor de naar schatting ruim 9 miljard wereldburgers zal er in 2050 70% meer voedsel nodig zijn dan nu. Maar we zullen ook naar een meer duurzame voedselproductie toe moeten om roofbouw of uitputting van natuurlijke bronnen te voorkomen. Suzanne Bron verdiept zich in de vraag wat duurzame voedselproductie is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/3/cid600905_shutterstock_222550000_ei_handen.jpg", "width": 683, "height": 492, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600184", "title": "32 Agrifoodlabs op de kaart", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/32-Agrifoodlabs-op-de-kaart-1.htm" }, "lead": "Voor het analyseren en verbeteren van food of foodprocessen zijn er in Nederland 32 agrifoodlabs bekend. Al deze labs staan op een digitale kaart.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/a/c/cid600184_shutterstock_250375228_lab_eieren.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-19T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601149", "title": "Handvatten voor klimaatbestendige landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handvatten-voor-klimaatbestendige-landbouw-1.htm" }, "lead": "Boeren krijgen te maken met een veranderend klimaat. Hitte, droogte, wateroverlast, verzilting en ziekten en plagen kunnen een bedreiging vormen. Er zijn verschillende manieren om er op in te spelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/4/0/cid601149_shutterstock_18386260_uitdrogen_misoogst.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }