{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601558", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "De ruwe haai is terug in Nederland", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-ruwe-haai-is-terug-in-Nederland-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601558, "identifier": "mediaitem_601558", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-ruwe-haai-is-terug-in-Nederland-1.htm", "title": "De ruwe haai is terug in Nederland", "lead": "De ruwe haai - een soort die wereldwijd voorkomt - wordt steeds vaker aangetroffen in Nederland: in de Oosterschelde en in de Waddenzee. De soort lijkt bezig met een herstel, schrijft vakblad Visionair.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/4/2/cid601558_ruwe_haai.jpg", "width": 755, "height": 541, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De ruwe haai is een van de grootste haaien die langs de Nederlandse kust wordt aangetroffen. Het dier kan maximaal 1,95 meter lang worden, met een gewicht van 44,7 kilo en een leeftijd van 55 jaar. Tot in de jaren 60 van de vorige eeuw werden ruwe haaien in Nederland regelmatig gevangen in de zeegaten tussen de Waddeneilanden, maar sindsdien namen de aantallen af. De soort leek verdwenen uit Nederland totdat in 2011 opnieuw ruwe haaien opdoken in de Oosterschelde. De ruwe haai lijkt bezig met een herstel in de Nederlandse kustwateren, schrijft vakblad Visionair in een artikel<\/a>.<\/p>

Gezenderde haaien<\/h2>

Sportvisser Peter Boogaard vangt regelmatig een ruwe haai in de Oosterschelde, zo is te lezen in het artikel  En ook in de Waddenzee worden ruwe haaien af en toe aangetroffen. Om meer te weten te komen over haaien en roggen, zijn in 2019 diverse onderzoeksprogramma’s gestart. Om na te gaan hoe de vis zich door de Waddenzee beweegt worden in de zomer van 2021 verschillende ruwe haaien gezenderd. Afgelopen jaar zijn in de Oosterschelde al negen ruwe haaien van zenders voorzien. De onderzoekers willen op basis van gegevens uiteindelijk het migratiespoor van ruwe haaien achterhalen. Waar zwemt de soort in de winter naar toe? Dat is nodig om de soort goed te kunnen beheren. <\/p>

De haaien kunnen een behoorlijke afstand zwemmen, zo'n 60 kilometer per dag. De soort heeft een groot verspreidingsgebied: in de Zuidwest Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee, de westelijke Indische Oceaan en de Stille Oceaan. Ruwe haaien komen vaak voor dicht bij kusten tot een diepte van 500 meter. Ruwe haaien in Europese wateren zwemmen in de zomer richting de noordpool en ‘s winters richting de evenaar. Er zijn ook waarnemingen van een gezenderde haai die zowel bij IJsland als bij Australië werden aangetroffen. <\/p>

Bedreiging<\/h2>

Haaien groeien traag, zijn pas op hoge leeftijd paairijp en krijgen een beperkt aantal jongen. Daardoor zijn ze kwetsbaar. Bovendien worden haaien veel bevist. Het vlees wordt veel gegeten. Zo is in Australië en Nieuw-Zeeland het bestand van de ruwe haai afgenomen tot minder dan een vijfde van de oorspronkelijke biomassa. Die bedreiging is de aanzet voor een EU haaien Actie Plan. <\/p>" } , { "id": 18921191, "identifier": "element_18921191", "type": "text", "title": "Artikel over herstel ruwe haai", "url": "https://edepot.wur.nl/531561", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: © Biopix: JC Schou)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18921195, "identifier": "element_18921195", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Wereldreizigers in de Oosterschelde : Mogelijk herstel ruwe haai in Nederlandse kustwateren<\/a> artikel Visioniar september 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Internationale Haaien Strategie 2019 (IHS-19)<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kraakbeenvissen uit het fietsendepot : uniek kweekproject van haaien en roggen : onderzoek en beheer<\/a>, artikel Visionair 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gedragscode omgang met haai<\/a>, Haairog.nl 2012", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18921201, "identifier": "element_18921201", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Haaienactieplan<\/a>, Sportvisserij Nederland", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18921205", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600611", "title": "LNV introduceert internationale haaienstrategie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/LNV-introduceert-internationale-haaienstrategie.htm" }, "lead": "Het ministerie van LNV heeft de Internationale Haaien Strategie 2019 gepubliceerd. Dit is een strategie om haaien en roggen beter te beschermen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/c/b/cid600611_Print%2520version%2520300%2520DPI-shutterstock_2580948_adelaarsrog_zee.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600246", "title": "Aanlandplicht in de visserij uitgelegd", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanlandplicht-in-de-visserij-uitgelegd-1.htm" }, "lead": "De aanlandplicht is een van de belangrijkste maatregelen bij de laatste herziening van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Waarom is er eigenlijk een aanlandplicht? En wat betekent dit voor de visserij? Het dossier 'Vist ik het maar' legt dit uit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/d/c/cid600246_89885110.jpg", "width": 1024, "height": 647, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voedselverspilling", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_594664", "title": "EU regelgeving haaienvisserij verder aangescherpt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/EU-regelgeving-haaienvisserij-verder-aangescherpt-1.htm" }, "lead": "Vorige week heeft de Europese Ministerraad besloten om de regelgeving met betrekking tot de haaienvisserij verder aan te scherpen. Vissers moeten in het vervolg haaien intact aan land brengen waarna vinnen verwijderd mogen worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/e/4/cid594664_Shark%2520fins_Hong%2520Kong_Wikimedia-Cloneofsnake_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2013-06-14T13:46+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-23T17:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergezondheid", "dww_wild", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_wild", "dww_diergezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }