{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601715", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "De rol van sierteelt voor de verspreiding van invasieve exoten in kaart gebracht", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-rol-van-sierteelt-voor-de-verspreiding-van-invasieve-exoten-in-kaart-gebracht-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601715, "identifier": "mediaitem_601715", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-rol-van-sierteelt-voor-de-verspreiding-van-invasieve-exoten-in-kaart-gebracht-1.htm", "title": "De rol van sierteelt voor de verspreiding van invasieve exoten in kaart gebracht", "lead": "Invasieve exoten veroorzaken een breed scala aan problemen voor mens en natuur. Om meer inzicht en grip te krijgen hoe deze soorten in het Nederlandse milieu terecht komen is de sierteeltketen door Radboud Universiteit onder de loep genomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/d/5/cid601715_webimage-E4139CAB-CE36-4E48-B7085B3E8E560784.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

“Invasieve exoten zijn uitheemse soorten die onbedoeld door de mens buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied worden geïntroduceerd” schrijven onderzoekers<\/a> van de Radboud Universiteit. Door in kaart te brengen waar op welke manieren deze invasieve exoten via de sierteeltketen Nederland binnenkomen, weet je hoe je de risico’s en de verspreidingskans kunt verkleinen. Het onderzoeksteam maakt in de verkenning onderscheid tussen drie groep exoten: Uitheemse planten die geïmporteerd zijn, uitheemse soorten die meeliften via de import en uitheemse biologische bestrijders. <\/p>

De resultaten<\/h2>

Internationale onderzoekers hebben al eerder een sterk verband gelegd tussen de sierteeltsector en invasieve exoten. Nu is deze relatie is nu voor de Nederlandse context bevestigd. Van de 2438 uitheemse plantensoorten die in Nederland voorkomen, zijn 1529 soorten aan de sierteeltketen verbonden. Dit is ruim 60% van de in ons land waargenomen invasieve exoten.<\/p>

Over de meeliftende soorten was voor dit onderzoek nog weinig bekend. Veel van deze soorten maken vaak onbedoeld en ongemerkt hun intrede. Het gaat om een bont gezelschap van van planten, dieren en andere organismen. Van de 658 meelifters die de onderzoekers in kaart gebracht hebben, vinden we er 41 terug in het wild.<\/p>

De uitheemse biologische bestrijders zijn planten, dieren of organismen die toegepast worden bij plaagbestrijding in de sierteelt. Op dit moment vormen deze geen hoge risico’s voor de natuur, stellen de onderzoekers. In het verleden hebben soorten zoals het Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia axyridis)<\/em> wel tot problemen geleid.<\/p>

Beheersmaatregelen<\/h2>

De onderzoekers roepen de sierteeltsector zelf op om meer verantwoordelijkheid te nemen en quick scans<\/em> naar potentiële risico’s uit te voeren. Niet alleen de sierteeltsector is verantwoordelijk, ook overheden richten hun eigen terrein nog te vaak in met mogelijk invasieve exoten. Het team geeft aan dat er vaak alternatieve, onschadelijke soorten zijn waar naar uitgeweken kan worden. De VNBE (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren) heeft een praktijkadvies<\/a> voor exotische planten, struiken en bomen opgesteld.<\/p>

In onze Beeldenbank gewasbescherming<\/a> bieden we een overzicht van invasieve exoten en de bijbehorende beheermaatregelen die je kan treffen. <\/p>

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18925268, "identifier": "element_18925268", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Risicobeoordeling van de sierteeltketen als introductieroute voor invasieve plantensoorten<\/a>, Nieuwsbericht NVWA, 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Risico's van de sierteeltketen als introductieroute voor invasieve exoten<\/a>, rapport Radboud, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veel meelifters bij import van uitheemse sierplanten<\/a>, Artikel Nature Today, 2021", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18925273, "identifier": "element_18925273", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Invasieve exoten<\/a> Beeldenbank gewasbescherming", "indentlevel": 0 }, { "item": "Praktijkadvies voor aanpak invasieve exotische planten<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18925278", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601522", "title": "Isolatieplaten van reuzenberenklauw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Isolatieplaten-van-reuzenberenklauw-1.htm" }, "lead": "De reuzenberenklauw is een invasieve exoot die lastig te bestrijden is. Een intensieve aanpak van het probleem wordt mogelijk interessanter wanneer je de plant als groene grondstof kunt gebruiken. Studenten van hogeschool Windesheim zien mogelijkheden om er isolatieplaten van te maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/8/f/cid601522_giant-hogweed-1492294_1280.jpg", "width": 1280, "height": 861, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601171", "title": "Mobiele bestrijdingsunit voor bestrijding Japanse duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mobiele-bestrijdingsunit-voor-bestrijding-Japanse-duizendknoop-1.htm" }, "lead": "De Japanse duizendknoop is lastig te bestrijden. Vaak moet je een behandeling herhalen voor je resultaat hebt. Maar met een nieuw ontwikkelde mobiele bestrijdingsunit kun je deze invasieve exoot in één keer aanpakken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/1/f/cid601171_2799760380_8349fbe12a_c.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600995", "title": "Voedselbos met invasieve exoten vormt risico", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedselbos-met-invasieve-exoten-vormt-risico-1.htm" }, "lead": "Het aantal voedselbossen groeit sterk in Nederland. Maar er is ook een risico, zo blijkt uit een onderzoeksrapport. 20% van de gebruikte uitheemse plantensoorten vormen een mogelijk risico voor biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/7/5/cid600995_aronia-3975584_640.jpg", "width": 640, "height": 428, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600552", "title": "Zorg over invasieve exoten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zorg-over-invasieve-exoten-1.htm" }, "lead": "Invasieve exoten - niet inheemse soorten die zich in Nederland vestigen en soms andere soorten verdringen - zijn een toenemende zorg van terreinbeheerders en gemeenten. De in 2015 ingevoerde EU-verordening voor geeft wat duidelijkheid, maar nog niet genoeg.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/2/0/cid600552_reuzenbereklauw_jn.JPG", "width": 800, "height": 588, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-11T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }