{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601648", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "De kwaliteit van ons drinkwater staat onder druk", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-kwaliteit-van-ons-drinkwater-staat-onder-druk-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601648, "identifier": "mediaitem_601648", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-kwaliteit-van-ons-drinkwater-staat-onder-druk-1.htm", "title": "De kwaliteit van ons drinkwater staat onder druk", "lead": "De drinkwaterkwaliteit in Nederland is zeer goed maar staat wel onder druk, aldus een rapport van het RIVM. Van de ruim 200 drinkwaterwinningen in Nederland zijn meer dan helft in gevaar, niet alleen verontreinigingen maar ook extreme droogte vormen een bedreiging.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/c/7/cid601648_508235.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Van de 216 drinkwaterwinningen in Nederland zijn er 135 in gevaar, meldt het RIVM in het rapport 'Staat drinkwaterbronnen'<\/a>. Bij die 135 winningen werden probleemstoffen aangetroffen, zoals meststoffen, bestrijdingsmiddelen, bodemverontreinigingen of resten van humane of diermedicijnen. Daarnaast hebben de droge zomers van 2018 en 2019 duidelijk gemaakt dat de waterbeschikbaarheid bij innamepunten onder druk kan komen te staan. Juist het gebrek aan water zorgt ervoor dat de concentraties vervuilende stoffen hoger zijn. Drinkwaterbedrijven moeten zich dan meer inspannen om schoon drinkwater te kunnen leveren. <\/p>

Kaderrichtlijn Water<\/h2>

Voor de productie van drinkwater zijn drinkwaterbedrijven aangewezen op oppervlaktewater of grondwater. Voor ongeveer 40% van het in Nederland geproduceerde drinkwater wordt oppervlaktewater gebruikt. In het midden oosten en zuiden van Nederland zijn drinkwaterbedrijven aangewezen op het gebruik van grondwater. Grondwater is de bron voor 60% van ons drinkwater. De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater is direct van invloed op de kwaliteit van het drinkwater. <\/p>

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) die sinds 2000 van kracht is, verplicht de Europese lidstaten de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Hoewel  waterschappen, provincies, gemeenten en het rijk zich de afgelopen jaren hebben ingezet om de kwaliteit van de drinkwaterbronnen te herstellen, is de kwaliteit nog niet verbeterd, zo meldt het rapport. <\/p>

Aanbevelingen<\/h2>

In het rapport komt het RIVM met een aantal aanbevelingen. Zo moeten er meer maatregelen komen om de beschikbaarheid van voldoende zoet water veilig te stellen. Ook moeten beschermingsgebieden beter verankerd worden in lokale ruimtelijke plannen en in calamiteitenplannen van regionale partijen. Tot slot moet er ook meer aandacht komen voor toezicht en handhaving. <\/p>" } , { "id": 18923549, "identifier": "element_18923549", "type": "text", "title": "Rapport Staat drinkwaterbronnen", "url": "https://edepot.wur.nl/540245", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>

(Bron foto:Beeldbank Rijkswaterstaat, foto Harry van Reeken<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18923553, "identifier": "element_18923553", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Staat drinkwaterbronnen<\/a>, RIVM-rapport 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gewasbeschermingsmiddelen en hun afbraakproducten in Nederlandse drinkwaterbronnen<\/a>, rapport KWR, Watercycle Research Institute 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kwaliteit drinkwater van Nederlandse drinkwaterbedrijven 2017<\/a>, rapport Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Water 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beleidsnota drinkwater : schoon drinkwater voor nu en later<\/a>, Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18923561, "identifier": "element_18923561", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Kaderrichtlijn Water, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": " RIVM: meer dan de helft drinkwaterbronnen in gevaar<\/a>, Waterforum 4 februari 2021", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18923565", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601234", "title": "Column: Drinkwater verdelen in tijden van droogte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Column-Drinkwater-verdelen-in-tijden-van-droogte-2.htm" }, "lead": "Lennart Pompe, voormalig omgevingsmanager bij een drinkwaterbedrijf, belicht knelpunten bij drinkwatervoorziening en geeft zijn visie over het waterverdelingsvraagstuk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/f/b/cid601234_Waterbassin%25201796950.png", "width": 950, "height": 669, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-15T09:31+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601448", "title": "Het water moet schoner", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Het-water-moet-schoner-1.htm" }, "lead": "Het oppervlaktewater moet schoner. Daarover zijn landbouw, natuur- en milieuorganisaties en zakelijke watergebruikers het wel eens. Maar de inzichten over de oorzaak van het probleem en mogelijke oplossingen verschillen, blijkt uit een artikelenreeks in De Waterspiegel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/8/cid601448_shutterstock_15331588vaart__sloot.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601452", "title": "Aanpak van medicijnresten in water", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanpak-van-medicijnresten-in-water-1.htm" }, "lead": "Medicijnenresten komen via het riool in toenemende mate terecht in het oppervlakte water. Ze zorgen voor milieuproblemen, bijvoorbeeld omdat ze schadelijk zijn voor waterorganismen. Verwijderen van medicijnresten is vaak lastig. Daarom is een bronaanpak in veel gevallen zinvol.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/2/2/cid601452_178805052.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601219", "title": "Vernieuwde aanpak voor betere meting waterkwaliteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwde-aanpak-voor-betere-meting-waterkwaliteit-1.htm" }, "lead": "We gebruiken meer dan 100.000 chemische stoffen. Veel van die stoffen komen in ons oppervlaktewater terecht. Met de Ecologische Sleutel factor Toxiciteit wordt het mogelijk veel meer stoffen te meten dan de 150 verontreinigende stoffen die nu gemeten worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/6/b/cid601219_shutterstock_1214465_NL_brug_kanaal.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }