{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600490", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "De kracht van kruiden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-kracht-van-kruiden-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600490, "identifier": "mediaitem_600490", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-kracht-van-kruiden-1.htm", "title": "De kracht van kruiden", "lead": "Natuurlijke voederadditieven zijn aan een opmars bezig binnen de veehouderijsector, schrijft vakblad Management&Techniek. Kruiden of algen zouden een rol kunnen spelen bij de versterking van de diergezondheid. Mogelijk kunnen natuurlijke voedseladditieven een rol spelen bij de vermindering van het antibioticagebruik.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/b/1/cid600490_LV9Y3T_Copyright_Rinske_Reijenga.jpg", "width": 862, "height": 484, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-23T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Niet alleen producten op basis van kruiden zijn populair, schrijft vakblad Management&Techniek, maar er wordt ook gekeken naar waardevolle organismen uit zee. In het dossier 'Natuurlijke voederadditieve<\/a>n' gaat het vakblad op zoek naar de werking van de middelen. In verschillende artikelen wordt de ontwikkeling van de voederadditieven belicht.<\/p>

Suppelementen<\/h2>

Na de eerste scepsis over kruiden in diervoer, staan veehouders er nu meer open voor. 'Mensen vonden het werken met kruiden aanvankelijk kwakzalverij', zegt R&D-manager Chris Ceuterick. Hij produceert natuurlijke supplementen en aanvullende voeders voor landbouwhuisdieren. Zo levert hij onder andere vloeibare kruidenmengsels, essentiële oliën, vitamines, sporenelementen, likemmers, mineraalvoeders, pasta’s, capsules en tabletten.<\/p>

Export<\/h2>

Het merendeel wordt afgenomen door veehouders, aldus Ceuterick, maar ook hobbyboeren gebruiken het. Veehouders kunnen zelfs met een specifiek probleem bij hem aankloppen. Veel van zijn producten komen terecht in de pluimveesector in het buitenland. 70% van de producten die het bedrijf Herbavita produceert wordt geexporteerd, vooral naar Azië en het Midden Oosten. De productie in België is vooral bestemd voor de melkveehouderij.<\/p>

Weerstand<\/h2>

Een van de planten die gebruikt worden is Echinacea, de zonnehoed, een plant die bekend staat als versterker van de weerstand. Het bedrijf Olmix richt zich op andere toevoegingen zoals bepaalde sporenelementen, algen en mineralen uit klei. Uit een inleiding van dit bedrijf blijkt dat die toevoegingen gebruikt kunnen worden bij problemen die door mycotoxines worden veroorzaakt. En Marinus Van Krimpen van Wageningen University & Research benadrukt dat algen een rol kunnen spelen bij versterking van de weerstand bij vee. <\/p>

Het laatste artikel in dit dossier over natuurlijke voederadditieven gaat in op de manier waarop het Vlaamse Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) de natuurlijke aanvullingen onderzoekt op hun effectiviteit.

(Bron fotowedstrijd Groen Kennisnet foto Rinske Reijenga<\/em>)<\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18889174, "identifier": "element_18889174", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Dossier Natuurlijke voederadditieven<\/a>, artikel Management&Techniek, oktober 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Van gepeperd naar gekruid grasland: functionaliteit van kruiden in grasland<\/a>, rapport Louis Bolk Instituut, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Alternatief wordt steeds meer gangbaar: kruidenpreparaten als alternatief voor antibiotica<\/a>, artikel Vork, 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stalboekje Pluimvee 2017 : handboek voor natuurlijke pluimveegezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten<\/a>, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stalboekje Melkvee<\/a>, RIKILT, 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18889181, "identifier": "element_18889181", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Natuurlijk gezond, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vernieuwd stalboekje pluimvee<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, januari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vernieuwd stalboekje melkvee<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, september 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }