{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601105", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Dalende CO₂-emissie door coronacrisis", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dalende-CO2-emissie-door-coronacrisis-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601105, "identifier": "mediaitem_601105", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dalende-CO2-emissie-door-coronacrisis-1.htm", "title": "Dalende CO₂-emissie door coronacrisis", "lead": "Het is nog te vroeg om precies vast te kunnen stellen wat het effect van de coronacrisis is op de uitstoot van CO₂. Toch is al wel duidelijk dat de emissie van dit broeikasgas daalt, zo blijkt uit een publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/8/6/cid601105_air-19417_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wereldwijd hebben maatregelen om de corona-pandemie in te perken invloed op economische activiteiten. Er zijn minder industriële activiteiten, met gevolgen voor de elektriciteitsvraag en transportsector. Bovendien is het vliegverkeer nagenoeg tot stilstand gekomen. De verwachting is dat de uitstoot van het broeikasgas CO₂ daardoor daalt. Hoewel het nu nog vroeg is en daardoor speculatief, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving toch een korte studie<\/a> gepresenteerd om in beeld te brengen wat de effecten zijn.<\/p>

Daling uitstoot<\/h2>

In die studie worden twee scenario's doorgerekend. In het eerste scenario blijven de economische gevolgen relatief beperkt tot eind 2020, in het tweede scenario zijn de gevolgen ernstiger en blijven ze ook langer duren. In beide scenario's dalen de emissies van CO₂ in 2020 als je het vergelijkt met de referentieraming van december 2019. In het eerste scenario kan er een daling van zo'n 8,5 tot 9,5 Mton CO₂-equivalenten plaatsvinden, in het tweede scenario een daling van zo'n 15,5 tot 17,5 Mton CO₂-equivalenten. In vergelijking met de raming van 1990 is dat een reductie die varieert van 24% tot 29%.<\/p>

Lange termijn<\/h2>

Ook in andere studies wereldwijd ziet het planbureau vergelijkbare dalingen. En recentere ramingen laten grotere dalingen laten zien dan eerdere. De meest recente schatting van Carbon Brief komt op een effect - door alle incidentele factoren - van 5,5% emissiereductie. De afname van broeikasgasemissies door de coronacrisis is het omvangrijkst in de industrie, de transportsector en de elektriciteitsvraag, aldus het planbureau.<\/p>

Of de gevolgen ook op langere termijn te merken zijn, is nu nog niet duidelijk. In eerste instantie zijn de effecten eenmalig van aard. Of het effect ook op langere termijn te zien zal zijn, hangt af van verschillende factoren: het directe inhaaleffect, de blijvende reacties van mensen en bedrijven en veranderingen in het beleid.<\/p>

In oktober verschijnt de Klimaat- en Energieverkenning 2020, die meer duidelijkheid zal geven over de effecten van de crisis in 2020. Die studie zal een integrale raming van de broeikasgasemissies tot en met 2030 geven. <\/p>" } , { "id": 18907450, "identifier": "element_18907450", "type": "text", "title": "Rapport van Planbureau voor de Leefomgeving", "url": "https://edepot.wur.nl/520997", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: PublicDomainPictures<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18907454, "identifier": "element_18907454", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": " De invloed van de coronacrisis op de Nederlandse broeikasgasemmissies in 2020<\/a>, rapport PBL", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18907457, "identifier": "element_18907457", "type": "text", "title": "Dossier Coronavirus", "url": "", "html": "" } , { "id": 18907459, "identifier": "element_18907459", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "De Green Deal en de coronacrisis<\/a>, Europa Decentraal 30 maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Komt Europese Green Deal onder druk door de coronacrisis?<\/a> 25 maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Komt Europese Green Deal onder druk door de coronacrisis?<\/a> VRT Nieuw 24 maart 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18907464", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601102", "title": "Mijdt contact met dieren bij coronabesmetting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mijdt-contact-met-dieren-bij-coronabesmetting-1.htm" }, "lead": "Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat dieren besmet kunnen worden met het coronavirus, wordt bij een besmetting geadviseerd contact met dieren toch zo veel mogelijk te mijden. Besmette veehouders moeten ook niet in de stal komen, maar de zorg voor dieren aan anderen overlaten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/f/6/cid601102_virus-4930256_1280.jpg", "width": 1002, "height": 668, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-16T15:21+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-29T20:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "gkn_paardenhouderij", "GKN2IMPORT", "gkn_gezelschapsdieren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_paardenhouderij", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Covid-19", "target_audience_abstract": "Dierverzorger, Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_601417", "title": "Wageningen helpt mee in de strijd tegen Corona", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wageningen-helpt-mee-in-de-strijd-tegen-Corona-1.htm" }, "lead": "Het Wageningse laboratorium voor Virologie gaat eiwitten maken die gebruikt worden bij de ontwikkeling van een vaccin tegen Covid-19. En in het diergeneeskundig laboratorium in Lelystad, onderdeel van Wageningen University & Research, is de testcapacitieit uitgebreid. Per dag kunnen er tot 1500 coronatests worden uitgevoerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/9/5/cid601417_49716199682_975f71620c_b.jpg", "width": 862, "height": 574, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-09T16:20+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }