{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600982", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "DNA-onderzoek demonstreert uniekheid van runderen op Fries melkveebedrijf ", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/DNA-onderzoek-demonstreert-uniekheid-van-runderen-op-Fries-melkveebedrijf-2.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600982, "identifier": "mediaitem_600982", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/DNA-onderzoek-demonstreert-uniekheid-van-runderen-op-Fries-melkveebedrijf-2.htm", "title": "DNA-onderzoek demonstreert uniekheid van runderen op Fries melkveebedrijf", "lead": "De veestapel van de familie Van der Veen uit Twijzelerheide bevat door de wijze van fokken unieke combinaties van zeldzame kleuren en aftekeningen. Deze bijzondere diversiteit in deze populatie is met behulp van DNA onderzoek in kaart gebracht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/7/5/cid600982_96909203-917f-4119-8532-21fd134187ea_Pytsje%252520van%252520der%252520Veen_51eb8635_490x330.jpg", "width": 490, "height": 330, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-10T15:58+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Unieke fokkerij<\/strong><\/h3>

De veestapel van de familie Van der Veen bestaat uit ongeveer 40 runderen met de witrik-aftekening en de kleuren vaal en blauw. Zeldzame kleuren en aftekeningen die door jarenlange gerichte fokkerij bij elkaar zijn gebracht én in stand zijn gehouden. Omdat er geen stamboekgegevens van de runderen zijn, is de genetische achtergrond van de runderen met behulp van DNA-onderzoek in kaart gebracht.<\/p>

Resultaten DNA-onderzoek<\/strong><\/h3>

Het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) van Wageningen University & Research heeft voor de Stichting Roodbont Fries Vee het DNA onderzocht van alle runderen aanwezig in de veestapel van de familie Van der Veen. Uit het DNA-onderzoek bleek dat de veestapel combinaties van oorspronkelijke Nederlandse runderrassen en daarmee bijzondere genetische diversiteit omvat. De geobserveerde zeldzame kleuren werden middels DNA-onderzoek geverifieerd, evenals alle moeder-nakomeling relaties. De veestapel vormt niet alleen een bijzonder kleurrijk geheel, maar ook een levende genenbank met unieke combinaties van zeldzame allelen.<\/p>

Veiligstellen<\/strong><\/h3>

CGN adviseert de betrokken rasorganisaties, de Stichting Roodbont Fries Vee, Stichting ‘De Witrik’ en de Vereniging voor de fokkerij van het Fries Hollands ras, om de instandhouding van deze veestapel waar mogelijk actief te ondersteunen. Het CGN zal voor de lange termijn sperma en embryo’s afkomstig van runderen uit de veestapel veilig stellen in de genenbank.<\/p>

De bevindingen en geformuleerde adviezen staan beschreven in een recent verschenen rapport.<\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18903490, "identifier": "element_18903490", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": " CGN rapport 43: Unieke genetische variatie in een bijzondere Nederlandse rundveestapel met zeldzame kleuren en aftekeningen<\/a>", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18903493, "identifier": "element_18903493", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Tot welk ras behoort mijn rund? Onze DNA-test geeft het antwoord! <\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stichting Roodbont Fries Vee<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stichting ‘De Witrik’<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vereniging voor de fokkerij van het Fries Hollands ras<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }