{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601438", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Coronacrisis geen invloed op groene vakopleidingen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Coronacrisis-geen-invloed-op-groene-vakopleidingen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601438, "identifier": "mediaitem_601438", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Coronacrisis-geen-invloed-op-groene-vakopleidingen-1.htm", "title": "Coronacrisis geen invloed op groene vakopleidingen", "lead": "Ondanks de coronacrisis blijven hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven mbo-studenten opleiden. Meer dan de helft van de bedrijven heeft studenten binnen het bedrijf en 90% verwacht dat studenten de opleiding zonder problemen kunnen blijven volgen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/d/cid601438_103964310.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-30T09:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG is blij met de opleidingsinspanningen van zijn leden. De branchevereniging heeft dit onderzoek laten uitvoeren om een goed beeld te krijgen van de actuele situatie en de verwachtingen van aangesloten bedrijven. In totaal hebben 237 bedrijven de vragenlijst volledig ingevuld.<\/p>

Verwachtingen<\/h2>

Uit het onderzoeksrapport<\/a> blijkt dat 54% van de deelnemende bedrijven momenteel een bbl- of bol-leerling in dienst heeft. En de bedrijven zien geen problemen. Meer dan 90% van deze bedrijven verwacht dat leerlingen hun opleiding de komende tijd kunnen vervolgen en bijna 75% van de deelnemende bedrijven wil het komende schooljaar een leerling plaatsen. Het gaat hierbij vooral om bbl- en bol-leerlingen, maar ook om zij-instromers en deelnemers aan de VHG Branche-opleiding.<\/p>

Een grote meerderheid (92%) van de deelnemende bedrijven verwacht dat het aantal vaste en flexibele medewerkers in de tweede helft van dit jaar gelijk blijft of toeneemt. Maar er zijn wel wat zorgen bij bedrijven die werken in het openbaar groen, de verzorging van bomen en de interieurbeplanting.<\/p>

Type leerling<\/h2>

In het onderzoek is ook gekeken wat perspectieven zijn voor de verschillende typen leerlingen. Er blijkt een voorkeur voor bbl-leerlingen. 98% van de bedrijven die komend schooljaar tenminste één leerling wil plaatsten, wil één of meerdere bbl-leerlingen plaatsen. 77% van de bedrijven wil het komende schooljaar tenminste één bol-leerling in dienst nemen. En 42% wil een zij-instromer in combinatie met VHG-Brancheopleiding. Opvallend is dat bedrijven die voornamelijk in de openbare markten in de markt van de groene gebouwen werkzaam zijn, een veel groter behoefte aan een hbo-student hebben dan bedrijven in de particuliere markt.<\/p>

De VHG vindt het belangrijk dat de groenbedrijven in de toekomst over voldoende vakmensen kunnen beschikken. Roozen wil voorkomen dat er als gevolg van de coronacrisis een tekort aan vakmensen ontstaat: 'Van de vorige economische crisis hebben we geleerd dat er een tekort kan ontstaan,' aldus Roozen. Hij is daarom blij met de resultaten van dit onderzoek. <\/p>" } , { "id": 18917247, "identifier": "element_18917247", "type": "text", "title": "Rapport Onderzoek arbeidsmarkt en onderwijs", "url": "https://edepot.wur.nl/525382", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18917251, "identifier": "element_18917251", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Resultaten Onderzoek arbeidsmarkt en onderwijs<\/a>, VHG 11 juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Arbeidsmarkt Colland 2018 : arbeidsmarktstructuur sector agrarisch en groen in beeld<\/a>, Colland 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bedrijven en scholen werken aan aantrekkelijker groenonderwijs<\/a>, VHG Magazine 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18917256, "identifier": "element_18917256", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "VHG: groenbranche blijft opleiden ondanks coronacrisis<\/a>, VHG 22 juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18917260", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600966", "title": "Jongeren zijn wel geïnteresseerd in groen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Jongeren-zijn-wel-geinteresseerd-in-groen-1.htm" }, "lead": "Iets minder dan 5% van de Nederlandse jongeren kiest voor een groene opleiding, terwijl meer dan de helft wel belangstelling heeft. GroenPact werkt aan een plan de groensector beter bekend te maken bij jongeren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/8/cid600966_children-839789_640_e8aa2f1c_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_onderwijs", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599134", "title": "Arbeidsmarktupdate groene sector", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Arbeidsmarktupdate-groene-sector-1.htm" }, "lead": "De werkgelegenheid in de agrarische sector neemt al jaren af. Ook de komende jaren wordt banenkrimp verwacht, maar niet in alle sectoren. De arbeidsmarktperspectieven voor plantenteelt en hoveniers zijn goed.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/c/cid599134_119780692.jpg", "width": 1024, "height": 682, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-06-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_akkerbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_greenport", "gkn_glastuinbouw", "gkn_hbo", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }