{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601170", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Consumenten willen meerprijs betalen voor natuurinclusieve producten", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Consumenten-willen-meerprijs-betalen-voor-natuurinclusieve-producten-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601170, "identifier": "mediaitem_601170", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Consumenten-willen-meerprijs-betalen-voor-natuurinclusieve-producten-1.htm", "title": "Consumenten willen meerprijs betalen voor natuurinclusieve producten", "lead": "De overheid vindt dat er een sterkere verbinding moet zijn tussen landbouw en natuur. Daarom stimuleert de overheid de ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw. Uit een onderzoek blijkt dat consumenten de waarde zien van natuurinclusieve producten. Ze zijn bereid er een meerprijs voor te betalen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/d/d/cid601170_shutterstock_249605650_kind_keuze_supermarkt.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Natuurinclusieve landbouw is een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie. Binnen natuurinclusieve landbouw wordt het voedsel geproduceerd binnen de grenzen van de natuur, het milieu en de leefomgeving. Ook heeft het positieve effecten op de biodiversiteit en het klimaat. Je zou de producten van deze landbouw als natuurinclusieve producten gericht op de markt kunnen zetten. Maar zijn die producten ook aantrekkelijk voor consumenten? Zijn ze bereid er een meerpijs voor te betalen? En kennen ze het verhaal achter de natuurinclusieve producten? Weten ze wat natuurinclusieve landbouw inhoudt?<\/p>

Aankoopmotieven<\/h2>

Om antwoord te krijgen op die vragen heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Wageningen Economic Research de opdracht gegeven een verkennend onderzoek uit te voeren. De onderzoekers voerden gesprekken over aankoopmotieven, betalingsbereidheid en keuzebewustzijn met concepteigenaren en met consumenten. <\/p>

Uit het rapport 'Natuurinclusieve producten<\/a>' blijkt dat verschillende aspecten voor consumenten van belang zijn als je kijkt naar de aankoopmotieven. Zo blijken landschap, biodiversiteit en weidevogels belangrijke elementen te zijn. Maar ook andere aspecten worden genoemd zoals milieu, biologisch en dierenwelzijn. <\/p>" } , { "id": 18909348, "identifier": "element_18909348", "type": "text", "title": "Download rapport Natuurinclusieve producten", "url": "http://edepot.wur.nl/466226", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Meerprijs<\/h2>

Veel consumenten zijn bereid een meer prijs te betalen. Die bereidheid heeft te maken met biodiversiteit, duurzaamheid, landschap, weidevogels en het welzijn van dieren, maar in mindere mate ook de eigen gezondheid. Voor aankoop is het verhaal achter het product belangrijk, ook bij latere aankopen. Voor bijna de helft van de consumenten (49%) is het niet duidelijk wat natuurinclusieve producten precies zijn. 32% van de consumenten heeft een beetje een idee en 19% zegt precies te weten wat natuurinclusieve producten zijn. <\/p>

Om te zorgen dat klanten weten hoe voedsel geproduceerd wordt, werken concepteigenaren soms met een eigen klantenkring. Ze onderhouden contact door het versturen van een nieuwsbrief, het posten van berichten op social media en het houden van rondleidingen.

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18909352, "identifier": "element_18909352", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Natuurinclusieve producten : aankoopmotieven, betalingsbereidheid en keuzebewustzijn met betrekking tot natuurinclusieve producten<\/a>, Wageningen Economic Research 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Impact biologische boodschappenmand<\/a>, Louis Bolk Instituut 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Resultaten experiment natuurinclusief consumeren & gedragseconomie<\/a>, Wageningen Economic Research 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Monitor Duurzaam Voedsel 2018<\/a> Notitie Wageningen Economic Research", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18909358, "identifier": "element_18909358", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Nederlandse consument besteedt meer aan duurzaam geproduceerd voedsel<\/a>, Wageningen Economic Research oktober 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Marktaandeel duurzaam voedsel - Land- en tuinbouw<\/a>, Agrimatie", "indentlevel": 0 }, { "item": "Natuurinclusieve landbouw, dossier Groen Kennisnete", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beeld van veranderend eetpatroon, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18909364", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599566", "title": "Meer duurzaam voedsel in de winkelwagen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-duurzaam-voedsel-in-de-winkelwagen-1.htm" }, "lead": "Consumenten kopen steeds vaker duurzaam voedsel. Het marktaandeel is in een jaar tijd gegroeid van 8% in 2015 naar 10% in 2016. Consumenten besteedden in 2016 3,8 miljard euro aan dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/5/8/cid599566_shutterstock_46417021_supermarkt_boodschappen.jpg", "width": 800, "height": 434, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-10-04T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599610", "title": "Prijs en gemak belangrijk voor meer bio-boodschappen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Prijs-en-gemak-belangrijk-voor-meer-bio-boodschappen-1.htm" }, "lead": "Consumenten van biologisch voedsel hechten belang aan de kwaliteit van producten, terwijl voor gangbare consumenten prijs en gemak belangrijk zijn. Wil je die laatste groep verleiden meer biologische producten te kopen, dan zou je meer nadruk moeten leggen op smaak en gezondheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/a/0/cid599610_shutterstock_40736947_voeding_boodschappen.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-09-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }