{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601802", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Consortium start platform CRKLS om onderzoeksresultaten te ontsluiten", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Consortium-start-platform-CRKLS-om-onderzoeksresultaten-te-ontsluiten-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601802, "identifier": "mediaitem_601802", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Consortium-start-platform-CRKLS-om-onderzoeksresultaten-te-ontsluiten-1.htm", "title": "Consortium start platform CRKLS om onderzoeksresultaten te ontsluiten", "lead": "Misset Uitgeverij, Wageningen University & Research, Aeres, Groen Kennisnet en de Brancheorganisatie Akkerbouw hebben op vrijdag 11 juni een contract ondertekend voor de ontwikkeling van CRKLS, een nieuw digitaal kennisplatform voor boeren. Op dit landelijk platform kunnen boeren op een overzichtelijke manier de resultaten uit landbouwkundige onderzoeken vinden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/4/cid601802_CRKLS%2520mannen%2520op%2520een%2520klimrek.jpg", "width": 5315, "height": 3543, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Onderzoeksresultaten inzichtelijk samenbrengen op één plek voor de beroepspraktijk. Vanuit deze gedeelde wens gaat dit consortium van kennispartners aan de slag met CRKLS. Op dit nieuwe landelijke platform kan je als akkerbouwer de resultaten vinden van landbouwkundige onderzoeken. Doordat er zowel partijen bij betrokken zijn die zich met de wetenschap bezighouden, als partijen die dicht op de beroepspraktijk staan, kun je relevante en betrouwbare informatie op dit platform verwachten.<\/p>

CRKLS<\/h2>

De kracht van CRKLS zit in de samenwerking en bundeling. Op het moment is veel kennis over de akkerbouw verspreid over veel verschillende instellingen en lang niet altijd geschreven met oog voor de beroepspraktijk. Met CRKLS hopen we de onderzoekswereld en praktijkwereld dichter bij elkaar te brengen voor een innovatieve, veerkrachtige en toekomstbestendige akkerbouw. <\/p>

Samenwerking met Groen Kennisnet<\/h2>

Wat is er straks te vinden op CRKLS? De kennispartners hebben al een aanzienlijke stapel aan onderzoeken klaarliggen om op te nemen. Zo draagt BO Akkerbouw meer dan 100 lopende en afgeronde onderzoeken aan en levert Groen Kennisnet de resultaten van diverse projecten en artikelen uit vakbladen. Door dit te combineren met kennis van de Wageningen Universiteit en Aeres Hogeschool bouwen we een platform waarvan we hopen dat het een positieve bijdrage gaat leveren aan de landbouwtransitie. De kennis uit CRKLS zal ook vindbaar worden op de nieuwe startpagina met vakinformatie voor de akkerbouwer van het nieuwe Groen Kennisnet 3.0 platform. Dit platform met extra mogelijkheden voor interactiviteit zal in september 2021 beschikbaar komen.<\/p>

Kennis op Maat<\/h2>

Ook het Ministerie van LNV ziet de meerwaarde van het CRKLS-project.  Het ministerie ziet CRKLS als een kans om kennis uit onderzoek sneller naar de boerenpraktijk te laten stromen om de gewenste transitie van de Nederlandse landbouw te ondersteunen. Mede hierom heeft het project CRKLS subsidie toegewezen gekregen van de Topsector Agri & Food via het programma ‘Kennis op maat’. <\/p>

Op de foto van links naar rechts: Geert Hekkert (hoofdredacteur Future Farming en projectleider bij Misset Uitgeverij, Rikus Marring (programmamanager GKN 3.0), André Hoogendijk (directeur BO Akkerbouw), Cor Jan Willig (directeur Misset Uitgeverij) en Corné Kempenaar (projectleider CRKLS WUR en lector bij Aeres).<\/em><\/p>

(Bron foto: Misset<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18927847, "identifier": "element_18927847", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Misset uitgeverij<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "BO Akkerbouw<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aeres Hogeschool<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wageningen University & Research<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groen Kennisnet 3.0", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18927854", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601658", "title": "Video stikstof telen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Video-stikstof-telen-2.htm" }, "lead": "Hoever kun je komen met uitsluitend gebruik van stikstof die gewonnen is met vlinderbloemigen? Het onderzoek in het project 'Stikstof Telen laat zien dat stikstofbinding op het eigen akkerbouwbedrijf heel goed mogelijk is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/d/cid601658_still_stikstof_telen.jpg", "width": 1284, "height": 759, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-10T09:42+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601691", "title": "Leerreis Nutriëntenkringloop: we zijn op weg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Leerreis-Nutrientenkringloop-we-zijn-op-weg-1.htm" }, "lead": "Na een succesvolle landelijke aftrap van de Leerreis Nutriëntenkringloop in het webinar op 11 maart en de drie thematische webinars op 18, 23 en 25 maart, maken we de balans op van alle informatie die is verzameld. Voor nu willen we alvast de eerste parels die de Leerreis heeft opgeleverd delen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/6/d/cid601691_leeerreis%2520nutrientenkringloop%2520we%2520zijn%2520op%2520weg.jpg", "width": 2144, "height": 1429, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-30T09:36+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601608", "title": "Vernieuwingen Groen Kennisnet", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwingen-Groen-Kennisnet-1.htm" }, "lead": "In het afgelopen jaar zijn initiatieven ondernomen om het huidige platform Groen Kennisnet te vernieuwen en regelingen en projecten te ondersteunen waar kennis wordt gegenereerd. Op deze manier wordt bruikbare kennis centraal ontsloten en versnippering van kennis tegengegaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/1/6/cid601608_91210881.jpg", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-18T11:08+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601146", "title": "Biodiversiteitsherstel op het bedrijf met KPI's", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biodiversiteitsherstel-op-het-bedrijf-met-KPIs-1.htm" }, "lead": "Door gerichte maatregelen te nemen kunnen akkerbouwers of melkveehouders werken aan het herstel van biodiversiteit op het bedrijf. Voor het meten van dat herstel zijn kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) ontwikkeld. Een brochure laat zien wat het effect van verschillende maatregelen is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/7/4/cid601146_shutterstock_55888603_biodiversiteit_grasland.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }