{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601674", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Code2+: innovatief huisvestingsssyteem voor leghennen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Code2-innovatief-huisvestingsssyteem-voor-leghennen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601674, "identifier": "mediaitem_601674", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Code2-innovatief-huisvestingsssyteem-voor-leghennen-1.htm", "title": "Code2+: innovatief huisvestingsssyteem voor leghennen", "lead": "Het innovatieve huisvestingssysteem Code2+, dat nu wordt uitgetest, lijkt beter te scoren dan bestaande systemen voor leghennen op het vlak van dierenwelzijn, gezondheid en milieu.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/7/e/cid601674_WUR_DSC2394_NL_voliere_kippen_stal.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Volgens de Europese leghennenrichtlijn moeten leghennen gehuisvest zijn in een verrijkte kooi of in een scharrelhuisvesting. Hoewel kippen in scharrelsystemen meer ruimte hebben voor natuurlijk gedrag, zijn er ook nadelen. Sterfte door pikkerij, agressie of borstbeenbreuken treedt vaker op, net als het optreden van ziekten en parasieten. Ook is er er meer emissie van van ammoniak, fijnstof en geur. <\/p>

Prototype<\/h2>

Boerenbond, stalinrichter Vencomatic en Proefbedrijf Pluimveehouderij van de provincie Antwerpen zoeken daarom samen met Wageningen University & Research naar een nieuw innovatief huisvestingssysteem dat die knelpunten aanpakt: Code2+. In samenwerking met Wageningse onderzoekers heeft de Belgische organisatie een prototype van dat systeem is ontwikkeld, zo blijkt uit een artikel in vakblad Boer & Tuinder<\/a>. Het prototype werd getest op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel. <\/p>

Dierenwelzijn is een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerp. Zo is er in het systeem een rustzone met paddenstoelvormige zitstokken, waarop de kip een goede grip en stabiliteit heeft. 98% van de kippen blijkt van die zitstokken gebruik te maken, meldt het vakblad. Omdat scharrelen en stofbaden belangrijk zijn in het dagritme van kippen, is er een apart stofbad en scharrelruimte gecreĆ«erd. En omdat kippen niet in hun eigen mest zouden mogen scharrelen, wordt mest direct afgevoerd via een mestband.<\/p>

Ervaringen<\/h2>

Inmiddels is het prototype op het proefbedrijf uitgebouwd tot een functionerend Code2+-systeem waarin ervaringen met verschillende groepen leghennen getest kunnen worden. Het systeem kan zo worden vergeleken met de scharrel- en verrijkte kooitypes. <\/p>

De kippen doen het goed, zo blijkt uit het artikel. Hun verenkleed is beter dan in de scharrelhuisvesting. Er is minder pikkerij en de kip blijkt het onderscheid tussen de verschillende zones goed te kunnen maken. <\/p>" } , { "id": 18924260, "identifier": "element_18924260", "type": "text", "title": "Artikel over Code 2+, innovatief scharrelsysteem", "url": "https://edepot.wur.nl/532357", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: WUR Fred van Welie<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18924264, "identifier": "element_18924264", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Code 2+, innovatief scharrelsysteem voor leghennen<\/a> Artikel Boer&Tuinder oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Pilot ten behoeve van substraatvoorkeur voor stofbadgedrag van leghennen<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Programma van Eisen van de leghen 2020 : ontwerpen voor een goed dierenwelzijn<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Substraat voorkeur voor foerageergedrag leghennen : pilotstudie<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "U richtlijn 1999/74/EG ter bescherming van legkippen<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18924271, "identifier": "element_18924271", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Welzijn leghennen, dossier", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18924274", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600798", "title": "Brochure voor houden van pluimvee als neventak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Brochure-voor-houden-van-pluimvee-als-neventak-1.htm" }, "lead": "Als je pluimvee wilt houden als neventak, dan is het goed eerst te bedenken met welk doel je de kippen gaat houden. Die beslissing bepaalt welk ras je kiest of hoe je de kippen huisvest. Een brochure laat zien welke mogelijkheden er zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/9/cid600798_chicken-4155959_640.jpg", "width": 640, "height": 428, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599817", "title": "Geen invloed van strooisellaagdikte op gedrag leghennen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Geen-invloed-van-strooisellaagdikte-op-gedrag-leghennen-1.htm" }, "lead": "De dikte van de strooisellaag heeft weinig effect op het gedrag en het stofbadgedrag bij leghennen. Op een dunnere strooisellaag vertonen kippen wel een uitgesteld stofbadgedrag, maar het aantal stofbaden blijft gelijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/c/9/cid599817_shutterstock_6511909_wit_kippen_scharrel_pluimvee_ei_stal.jpg", "width": 723, "height": 614, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-10-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dier", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599900", "title": "Perspectief voor kippen in de boomgaard", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-kippen-in-de-boomgaard-1.htm" }, "lead": "Het laten scharrelen van kippen in een boomgaard biedt veel voordelen. De kippen vertonen een meer natuurlijk gedrag, terwijl voerconversieratio en eiproductie vergelijkbaar is met andere biologische bedrijven, zo blijkt uit een studentenonderzoek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/6/cid599900_outdoor-724537_1920.jpg", "width": 1280, "height": 1031, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-09-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }