{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600849", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Circulaire economie en ons voedsel", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Circulaire-economie-en-ons-voedsel-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600849, "identifier": "mediaitem_600849", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Circulaire-economie-en-ons-voedsel-1.htm", "title": "Circulaire economie en ons voedsel", "lead": "Uit diverse onderzoeken blijkt dat het duurzaamheidsbesef onder consumenten toeneemt, en dat ze bereid zijn om meer te betalen voor duurzaam voedsel. Maar er zijn ook veel consumenten die niet zo duurzaam zijn ingesteld. Vakblad Voedingsindustrie zet de trends en ontwikkelingen op een rij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/1/d/cid600849_shutterstock_177524129_consument_etiket.jpg", "width": 898, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wat eten we in 2050? Hoe kun je de productie van voedsel duurzamer maken? En wat is het effect van een lagere vleesconsumptie op het klimaat? Diverse vragen over een duurzamer voedingspatroon komen aan bod in het artikel 'Trends en ontwikkelingen: de circulaire economie<\/a>' in vakblad Voedingsindustrie.<\/p>

Klimaatakkoord<\/h2>

Vast staat dat de Nederlandse overheid harde doelen heeft voor de vermindering van de CO₂-uitstoot. Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn: een economie zonder afval. Daarom trekt de overheid dit jaar € 22,5 miljoen uit voor het steunen van duurzame en circulaire initiatieven. En het ontwerp-Klimaatakkoord voorziet in een halvering van de CO₂-uitstoot in 2030.<\/p>

Uit het artikel blijkt dat de Federatie voor de Nederlandse Levensmiddelenindustrie FNLI heeft meegeschreven aan de teksten van de Industrietafel en de tafel Landbouw en Landgebruik. De levensmiddelenindustrie zal de komende jaren flink investeren in de klimaatdoelstellingen, bijvoorbeeld door electrificatie van processen. Daarbij is een voldoende aanbod van betaalbare groene stroom essentieel.<\/p>

Toch blijven er in het Klimaatakkoord zoals het er nu ligt, nog veel vragen over. Is dit haalbaar en betaalbaar voor iedereen? Consumenten zullen het gaan merken omdat ze uiteindelijk direct of indirect in de buidel moeten tasten, ook als het om de aanschaf van voedsel gaat, zo schrijft het vakblad.<\/p>

Duurzame productkeuze<\/h2>

Het vakblad verwijst in het artikel naar verschillende marktonderzoeken. Zo blijkt uit het marktonderzoek Dossier Duurzaam 2018<\/a> dat bijna de helft van de respondenten (46%) zegt dat ze duurzame of maatschappelijk verantwoordelijke aspecten belangrijk vinden bij de aanschaf van producten en diensten. Voor energie, witgoed en verschillende foodcategorieën bedraagt dat percentage zelfs meer dan 60%. De toegenomen kwaliteit van duurzame producten speelt daarbij een rol, maar tegelijkertijd blijkt dat het wantrouwen ten aanzien van duurzaamheidsclaims is gestegen: van 39% in 2017 naar 43% in 2018.<\/p>

Uit cijfers van Monitor Keurmerken Retail blijkt dat het duurzaamheidsbesef onder burgers toeneemt. De verkoop in supermarkten van voeding met een onafhankelijk gecontroleerd keurmerk voor duurzaamheid is vorig jaar gestegen. Maar uit een ander onderzoek blijkt dat een deel van de consumenten helemaal niet zo duurzaam is ingesteld. Wanneer het gaat om de bezorging van bestelde producten, verkiest meer dan de helft van de ondervraagden snelheid duidelijk boven duurzaamheid.<\/p>

Voedselverspilling<\/h2>

Desondanks blijven veel producenten en retailers zich inzetten voor duurzame productie. Ze zien duurzaamheid als een strategie om meerwaarde te creëren voor hun merk of formule. Om een gezonder en duurzamer aankoop- en eetpatroon te stimuleren hebben Wageningen Economic Research, het Louis Bolk Instituut en Greendish samen een publiek-private samenwerking (PPS) opgezet: Food Value Impact (FVI)<\/a>. Doel is om de milieu-impact en/of voedselverspilling te verlagen en tegelijkertijd de gezondheid en tevredenheid van consumenten positief te beïnvloeden. Zo kun je consumenten verleiden minder vlees te eten, en zijn er campagnes gestart om voedselverspilling aan te pakken. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18899990, "identifier": "element_18899990", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Trends en ontwikkelingen : de circulaire economie<\/a>, artikel Voedingsindustrie, februari 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Agenda samen tegen voedselverspilling<\/a>, Taskforce Circulaire Economie 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Monitor Duurzaam Voedsel 2017<\/a>, notitie Wageningen Economic Research, oktober 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2017<\/a>, rapport Wageningen Economic Research, november 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18899996, "identifier": "element_18899996", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Consumententrends, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Consumenten in de hoofdrol bij korte ketens, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veranderend eetpatroon dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18900001", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600650", "title": "Bewustwording als middel tegen voedselverspilling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bewustwording-als-middel-tegen-voedselverspilling-1.htm" }, "lead": "Veel mensen zijn zich onvoldoende bewust van de hoeveelheid voedsel die ze dagelijks weggooien. En mensen die meer kookvaardigheden hebben of die weten wat de impact is, verspillen minder.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/3/7/cid600650_shutterstock_198981536_voedselverspilling_vuilnisbak_keukenafval.jpg", "width": 903, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-30T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599975", "title": "Bijna 20% groei consumptie duurzaam voedsel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bijna-20-groei-consumptie-duurzaam-voedsel-1.htm" }, "lead": "In 2017 hebben Nederlandse consumenten 19% meer duurzaam voedsel geconsumeerd dan in 2016. Het marktaandeel duurzaam voedsel is gegroeid van 10 naar 11%. Het marktaandeel van biologische producten neemt ook toe, maar is met 3% relatief beperkt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/6/0/cid599975_shutterstock_60235573_vrouw_winkel.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-06T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_varkens", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600265", "title": "Vleesconsumptie daalt niet", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vleesconsumptie-daalt-niet-1.htm" }, "lead": "De vleesconsumptie van de Nederlandse bevolking was in 2017 76,6 kilo per persoon. Die consumptie is even hoog als in 2016. De dalende trend sinds 2010 stagneert nu terwijl veel mensen zeggen minder vlees te eten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/b/cid600265_shutterstock_279996446_ham.jpg", "width": 859, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-20T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598888", "title": "Meer duurzaam voedsel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-duurzaam-voedsel-3.htm" }, "lead": "Nederlandse consumenten kopen steeds meer duurzaam voedsel: in 2015 12% meer dan in 2014. Producten met het keurmerk Biologisch worden het meest gekocht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/9/6/cid598888_shutterstock_173292296_biologische_markt.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-12-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599610", "title": "Prijs en gemak belangrijk voor meer bio-boodschappen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Prijs-en-gemak-belangrijk-voor-meer-bio-boodschappen-1.htm" }, "lead": "Consumenten van biologisch voedsel hechten belang aan de kwaliteit van producten, terwijl voor gangbare consumenten prijs en gemak belangrijk zijn. Wil je die laatste groep verleiden meer biologische producten te kopen, dan zou je meer nadruk moeten leggen op smaak en gezondheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/a/0/cid599610_shutterstock_40736947_voeding_boodschappen.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-09-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }