{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600400", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Chrysanten telen zonder gas", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Chrysanten-telen-zonder-gas-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600400, "identifier": "mediaitem_600400", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Chrysanten-telen-zonder-gas-1.htm", "title": "Chrysanten telen zonder gas", "lead": "De resultaten van het onderzoeksproject 'De perfecte chrysant' maakt duidelijk dat je het jaarrond een perfecte chrysant kun telen met minimaal energieverbruik. Technisch is het zelfs mogelijk een chrysant te telen zonder gas. Maar de perfecte chrysantentak is nog niet bereikt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/6/cid600400_shutterstock_100423213_kas_chrysanthiums.jpg", "width": 800, "height": 531, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-08-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_glastuinbouw", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de teelt van chrysanten nemen de energiekosten toe. Om zwaardere takken met een betere kwaliteit te leveren in de winter, is er meer elektriciteit nodig om het gewas te belichten. In het onderzoeksproject 'De Perfecte Chrysant' is gekeken hoe je chrysanten kunt telen met een hogere winterkwaliteit en tegelijkertijd een efficiënter energiegebruik. Kun je het jaarrond chrysanten telen met een aanvaardbaar warmtegebruik? Onderzoekers van Wageningen University & Research zetten in 2017 in een kas van het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk een proef op van 1000 m².<\/p>

Energebesparing<\/h2>

Het rapport 'De perfecte chrysant teelt 1-4<\/a>' laat zien wat er mogelijk is. In de kas werd op verschillende manieren energie bespaard. Zo werd er hybridie belichting toegepast, en diffuus glas met een AR-coating, extra energiedoek en schaduwdoek. Luchtbehandelingskasten konden koelen en verwarmen en er vond luchtaanzuiging van boven het scherm plaats. In de kas kon zo in de zomer warmte worden geoogst die in de winter werd hergebruikt.<\/p>

Zonder gas<\/h2>

Uit het rapport blijkt dat het zo technisch mogelijk is chrysanten te telen zonder gas. Het elektriciteitsverbruik voor verwarming en koeling was 31 kWh/m² en voor belichting 121 kWh/m² nodig. Het warmteverbruik was veel lager dan verwacht en de warmteoogst veel hoger. Geconcludeerd wordt dat de teelt met een halvering van de koelcapaciteit ook zonder aardgas kan worden uitgevoerd. Maar de takkwaliteit zal nog wel verbeterd moeten worden. Het takgewicht lag bij sommige teelten ongeveer 6% lager dan bij de referentiebedrijven. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18886945, "identifier": "element_18886945", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "De perfecte chrysant teelt 1-4: energiezuinige demonstratieteelten bij Delphy Improvement Centre<\/a>, rapport Wageningen University & Research 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vier veelbesproken teelten tonen meer verschillen dan overeenkomsten : onderzoek naar 'De Perfecte Chrysant'<\/a>, artikel Onder Glas 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Onderzoek naar 'de perfecte chrysant' : 'we doen hier wel erg extreme dingen met het klimaat'<\/a>, artikel Onder Glas 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Energiezuinig chrysanten telen onder hybride belichting : start onderzoek 'De Perfecte Chrysant'<\/a>, artikel Onder Glas 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18886950, "identifier": "element_18886950", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Perfecte chrysant<\/a>, projectbeschrijving KAS als Energiebron", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klimaat en Energie - nieuwe low input teeltsystemen in de tuinbouw dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }