{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601477", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "CO₂-voetafdruk voor de productie varkensvlees in kaart gebracht", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/CO2-voetafdruk-voor-de-productie-varkensvlees-in-kaart-gebracht-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601477, "identifier": "mediaitem_601477", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/CO2-voetafdruk-voor-de-productie-varkensvlees-in-kaart-gebracht-1.htm", "title": "CO₂-voetafdruk voor de productie varkensvlees in kaart gebracht", "lead": "Onderzoekers van Wageningen Economic Research hebben de CO₂-productie van varkensvlees in kaart gebracht. Factoren uit de hele keten zijn meegenomen, vanaf productie van het voer tot aan de verkoop.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/c/e/cid601477_Web%252072%2520DPI-varkens_RGB5446.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-02T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_voeding", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Vion wil de CO₂-uitstoot voor varkensvlees in beeld brengen, weergegeven als de CO₂-voetafdruk, zo is te lezen in het artikel “CO₂-voetafdruk vergelijken via verpakking<\/a>”. Op deze manier kunnen producenten de CO₂-uitstoot verlagen. Consumenten kunnen producten vergelijken en zo een duurzame keuze maken. <\/p>

<\/strong>CO₂-voetafdruk<\/strong><\/h2>

Met de overheid zijn afspraken gemaakt om voeding op een maatschappelijk verantwoorde te produceren. Daarnaast wil het ministerie van LNV dat veehouders - zoals verwoord in de visie ' Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden,' - de kringlooplandbouwvisie - dat de veehouderijsector de uitstoot van broeikasgassen vermindert.<\/p>

Vion, een internationale producent van vlees, vleesproducten en plantaardige alternatieven, heeft aan Wageningen Economic Research gevraagd de CO₂-voetafdruk van varkensvlees op een gestandaardiseerde en wetenschappelijk geaccepteerde manier te berekenen. Op de verpakking is deze CO₂-voetafdruk straks te vinden zodat consumenten op het vlak van duurzaamheid van objectieve informatie worden voorzien. <\/strong><\/p>

Model Data-Fair<\/h2>

Het model dat Wageningen Economic Research heeft ontwikkeld, is samengevat in het project Data-Fair. Het model is in samenwerking met Vion Food Group, HAS Den Bosch en ZLTO tot stand gekomen. In dit model hebben de onderzoekers gekeken naar alle denkbare factoren die een relevante CO₂-bijdrage leveren. Ze hebben de hele keten in beeld gebracht, dus vanaf de productie van het voer tot aan de verkoop. Het is belangrijk om te weten wat de bijdrage van elk onderdeel is aan de CO₂-voetafdruk. De factoren zijn beoordeeld op hun belang. Dat is gebeurd op basis van internationaal erkende rekenregels. <\/p>

Verbeterpunten<\/strong><\/h2>

Op het gebied van voer en de voergrondstoffen van de varkens zijn verbeteringen haalbaar, al moet het voer wel betaalbaar blijven. Ook zijn veranderingen mogelijk in het landgebruik. Te lezen is dat je een flinke verlaging van de CO₂-voetafdruk kunt bereiken er geen bos meer wordt gekapt voor sojateelt. Varkenshouders kunnen soja vervangen door bijproducten uit de zuivelindustrie. <\/p>

Verder speelt de methaanuitstoot een rol. Dit sterke broeikasgas heeft een flink aandeel in de CO₂-voetafdruk. De methaanuitstoot kun je verlagen door bronaanpak, waarmee je direct de ammoniakuitstoot beperkt. Bij een renovatie van de stal kan de voetafdruk verlaagd worden door mest snel uit de stal af te voeren en te vergisten.<\/p>

Eiwitbronnen<\/strong><\/h2>

Met de resultaten uit het model is varkensvlees nu objectief is te vergelijken met andere belangrijke eiwitbronnen. Op deze manier kunnen consumenten zelf bepalen wat ze willen kopen.<\/p>" } , { "id": 18918602, "identifier": "element_18918602", "type": "text", "title": "CO₂-voetafdruk vergelijken via verpakking", "url": "https://edepot.wur.nl/525829", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Groen Kennisnet besteedt deze week extra aandacht aan kringlooplandbouw, met elke dag een bericht over een specifiek onderwerp. Meer informatie over Kringlooplandbouw vind je op het portaal Kringlooplandbouw. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18918607, "identifier": "element_18918607", "type": "list", "title": "Downloads", "url": "", "items": [ { "item": " CO₂-voetafdruk vergelijken via verpakking<\/a>, artikel Varkens, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lange termijn opties voor reductie van broeikasgassen uit de Nederlandse landbouw <\/a> Wageningen Livestock Research , 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Carbon footprint pig production DATA-FAI report on exchange of sustainability information in the pork supply chain<\/a>, rapport Wageningen Economic Research 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18918612, "identifier": "element_18918612", "type": "text", "title": "Portaal Kringlooplandbouw", "url": "", "html": "" } , { "id": 18918614, "identifier": "element_18918614", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Vion neemt verantwoordelijkheid voor duurzame voedselvoorziening<\/a> Website Vion Food Group", "indentlevel": 0 }, { "item": " WUR ontwikkelt methode om CO₂-voetafdruk productie varkensvlees te meten<\/a>, bericht Wageningen University & Research 21 april 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "5 ambities voor een vitale varkenshouderij<\/a> Vitale varkenshouderij", "indentlevel": 0 }, { "item": "Website DATA-FAIR<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18918620", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601459", "title": "Groei biologische varkenshouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groei-biologische-varkenshouderij-1.htm" }, "lead": "De biologische varkenshouderij groeit. Maar het overstappen op een biologische bedrijfsvoering is niet eenvoudig. Als varkenshouder moet je daarvoor de tijd nemen en een expert inschakelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/d/a/cid601459_shutterstock_55226125_varkens_big.jpg", "width": 800, "height": 531, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601409", "title": "Goede ervaringen praktijkcursus varkensverzorging", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Goede-ervaringen-praktijkcursus-varkensverzorging-1.htm" }, "lead": "In 2019 verzorgde Zone.college een korte praktische cursus varkensverzorging van tien weken. Deelnemers aan die cursus krijgen er achtergrondkennis die belangrijk is voor het werk in de praktijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/f/e/cid601409_shutterstock_2529299_varkens_stal.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agri24", "gkn_agrikennis", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dier", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601516", "title": "Nieuw cursusmateriaal over Varkenshouderij en omgeving", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-cursusmateriaal-over-Varkenshouderij-en-omgeving-1.htm" }, "lead": "Op de pagina Cursusmateriaal veehouderij van Groen Kennisnet is een nieuwe cursus over de varkenshouderij ontsloten. In vijf hoofdstukken kun je je nu verdiepen in managementaspecten die belangrijk zijn voor zowel bedrijf als omgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/9/c/cid601516_nieuwsbericht.png", "width": 930, "height": 667, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-10T10:30+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }