{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601336", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "CO₂ opslaan in de oceaan met fytoplankton", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/CO2-opslaan-in-de-oceaan-met-fytoplankton-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601336, "identifier": "mediaitem_601336", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/CO2-opslaan-in-de-oceaan-met-fytoplankton-1.htm", "title": "CO₂ opslaan in de oceaan met fytoplankton", "lead": "Fytoplankton kan indirect veel CO₂ uit de atmosfeer halen. Door groei van het plankton te stimuleren, kunnen we tijdelijk de CO₂ in de atmosfeer verlagen. Dit geeft ons de tijd om met langetermijnoplossingen te komen voor het klimaatprobleem.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/4/9/cid601336_phytoplankton-1348508_1280.jpg", "width": 1280, "height": 862, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De aarde warmt op. Om dit tegen te gaan, zouden we onze CO₂-uitstoot kunnen verminderen, maar we kunnen ook een manier bedenken om CO₂ uit de atmosfeer af te vangen. Als we dat snel doen, kunnen wij onszelf de tijd geven om met goede lange termijnoplossingen te komen.<\/p>

In een video van de Universiteit van Vlaanderen<\/a> bespreekt Willy Baeyens - marinebioloog aan de Vrije Universiteit Brussel - de mogelijkheden om fytoplankton in te zetten om dit te doen. Fytoplankton is een verzamelnaam voor eencellige plantjes die in zee leven. Ze bevatten chlorofyl en doen dus aan fotosynthese: het proces waarmee planten met hulp van licht en water koolzuurgas (CO₂) omzetten in energie en zuurstof. Omdat ze licht nodig hebben, leven ze vooral in toplaag van de oceanen.<\/p>

Fytoplankton<\/strong><\/h2>

Voor de fotosynthese gebruikt het plankton de CO₂ die aanwezig is in de zee. Wanneer die CO₂-concentratie in zee afneemt, zo legt Baeyer uit, zal CO₂ uit de atmosfeer weer door de zee opgenomen worden om het evenwicht te herstellen.<\/p>

Als in het najaar het plankton afsterft, komt 75% van de opgenomen CO₂ weer terug in de atmosfeer, maar 25% van de CO₂ zinkt naar de zeebodem, waar het tot 150 jaar blijft liggen. Door de groei van fytoplankton te stimuleren, zou je zo op korte termijn veel CO₂ uit de atmosfeer kunnen halen, aldus Baeyers. Dit geeft ons de tijd om betere methodes te ontwikkelen om de hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer te verlagen, zo stelt hij in de video.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Voedingsstoffen<\/strong><\/h2>

Op veel plekken in de zee groeit plankton slecht. De samenstelling van micronutriënten in de zee bepalen de groeiomstandigheden van plankton. Baeyers en zijn team zoeken naar mogelijkheden om op plekken in de oceaan - waar de nutriëntensamenstelling in de toplaag niet gunstig is - het water te mengen met de diepzee laag die vaak wel rijk is aan nutriënten.<\/p>

Baeyers schat in dat er rond 2025 de juiste technieken beschikbaar zijn om dit te doen. Benieuwd naar het onderzoek? Bekijk hierboven de video.<\/p>

(Bron foto: Pixabay)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18914230, "identifier": "element_18914230", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Kunnen we CO2 opslaan in de oceaan?<\/a> video Universiteit van Vlaanderen", "indentlevel": 0 }, { "item": "Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof: Resulaten uit Lange Termijn Experimenten (LTE's)<\/a> rapport LBI & WUR, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Combineren van biomassateelt met wateropgaven goed voor het klimaat<\/a> Bosberichten, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18914236", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600787", "title": "Externe prikkels stimuleren boeren om koolstof in de bodem vast te leggen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Externe-prikkels-stimuleren-boeren-om-koolstof-in-de-bodem-vast-te-leggen-1.htm" }, "lead": "Om klimaatdoelstellingen te halen zou de landbouw in 2030 jaarlijks 0,5 tot 1,0 Mton CO₂-equivalenten moeten vastleggen door duurzaam bodemkoolstofbeheer. Akkerbouwers en melkveehouders staan hier positief tegenover, maar zien nog wel veel belemmeringen. Externe prikkels kunnen belemmeringen wegnemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/c/6/cid600787_shutterstock_22742791_tractor_ploegen.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600844", "title": "Landbouw kan CO₂-uitstoot beperken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Landbouw-kan-CO2-uitstoot-beperken-1.htm" }, "lead": "Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten Nederlandse boeren en andere landgebruikers jaarlijks 3,5 miljoen ton minder CO₂ uitstoten. Technisch is er veel mogelijk. De glastuinbouw laat zien dat het ook kan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/5/cid600844_meadow-3807461_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600658", "title": "Koolstofvastlegging in de natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Koolstofvastlegging-in-de-natuur-1.htm" }, "lead": "Vegetaties kunnen het broeikasgas CO₂ uit de atmosfeer vastleggen en opslaan. Ondanks kap van bomen leggen Nederlandse bossen jaarlijks nog zo'n 3 ton koolstof per hectare vast, zo blijkt uit een onderzoeksrapport.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/e/8/cid600658_shutterstock_9736897_bos_bomen.jpg", "width": 758, "height": 548, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600087", "title": "Mogelijkheden om meer CO₂ vast te leggen in bossen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mogelijkheden-om-meer-CO2-vast-te-leggen-in-bossen-1.htm" }, "lead": "Om de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 49% terug te brengen, zoals afgesproken is in het klimaatakkoord, ligt er een uitdaging voor bos- en natuurbeheerders. Bossen leggen nu jaarlijks bijna 3,7 Megaton CO₂ vast. Dat kan meer worden met klimaatslim bosbeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/8/6/cid600087_autumn-1984351_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }