{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601243", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "CGN appelcollectie wordt Nederlands erfgoedrassen collectie ", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/CGN-appelcollectie-wordt-Nederlands-erfgoedrassen-collectie-2.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601243, "identifier": "mediaitem_601243", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/CGN-appelcollectie-wordt-Nederlands-erfgoedrassen-collectie-2.htm", "title": "CGN appelcollectie wordt Nederlands erfgoedrassen collectie", "lead": "In 2019 zijn 30 oude Nederlandse appelrassen aangeplant in de boomgaard in Randwijk. In 2020 komen er nog eens 30 rassen bij. Dit is het begin van het omvormen van de CGN appelcollectie in een Nederlands erfgoedrassen collectie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/4/4/cid601243_Nederlands%2520Fruit%2520Netwerk.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-02T09:03+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_plantaardige_bronnen", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

CGN collectie<\/h3>

Ongeveer de helft van de CGN collectie, met totaal 200 accessies, bestaat al uit oude rassen. Komende jaren zal steeds meer onderzoeksmateriaal en buitenlandse rassen vervangen worden door Nederlandse erfgoed rassen. Deze rassen worden door een groep van pomologen (appeldeskundigen) gecheckt op de juistheid van de naamgeving. Zo  kan de collectie als referentiecollectie gebruikt worden.  <\/p>

Inventarisatie van appelrassen in Nederland<\/h3>

In samenwerking met de leden van het Nederlands Fruit Netwerk (NFN) is de afgelopen jaren geïnventariseerd welke oude Nederlandse appelrassen nog in Nederland voorkomen. Met kennis van de pomologen, handboeken en de Oranje lijst is een overzicht gemaakt. Deze lijst bestaat momenteel uit ongeveer 400 rassen waarvan gedacht wordt dat deze tot het Nederlandse erfgoed behoren. Ze zijn ingedeeld in prioriteitsklassen. De rassen die het meest zeldzaam zijn worden geënt en in de collectie opgenomen.<\/p>

Werkzaamheden<\/h3>

Verschillende leden van het NFN hebben het  enthout geleverd uit hun eigen collecties. Dit enthout is door één van de leden geënt op onderstam en opgekweekt tot nieuwe boompjes. Deze rassen zijn in december 2019 geplant in de boomgaard in Randwijk. <\/p>

In februari 2020 is een volgende serie van 30 oude rassen geënt. Deze rassen worden aan het eind van het jaar toegevoegd aan de collectie. Op deze manier bouwt het CGN samen met het NFN een erfgoedcollectie waarin de meest kwetsbare appelrassen van Nederland veilig gesteld worden. <\/p>

De NAKtuinbouw checkt de nieuwe bomen op ziekten zodat dit erfgoed in de toekomst ook uitgegeven kan worden.<\/p>

Een veldcollectie is altijd kwetsbaar. Bijvoorbeeld door ziekten of weersomstandigheden. Daarom wordt, als extra veiligheidsmaatregel, onderzocht of het mogelijk is om knoppen van deze rassen te bewaren in vloeibare stikstof.<\/p>

Website<\/h3>

Op de website van het CGN zijn alle gegevens over de appelcollectie te vinden.<\/p>

(foto:Nederlands Fruit Netwerk, bron foto: CGN)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18911461, "identifier": "element_18911461", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": "", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18911464, "identifier": "element_18911464", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "De CGN appelcollectie<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nederlands Fruit Netwerk<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18911468", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }