{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600510", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Burgers meten luchtkwaliteit en geluidsoverlast", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Burgers-meten-luchtkwaliteit-en-geluidsoverlast-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600510, "identifier": "mediaitem_600510", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Burgers-meten-luchtkwaliteit-en-geluidsoverlast-1.htm", "title": "Burgers meten luchtkwaliteit en geluidsoverlast", "lead": "Om de overlast van lawaai en fijnstof in kaart te brengen, meten experts en burgers in Nijmegen samen de luchtkwaliteit en geluidsoverlast met hulp van sensoren als aanvulling op al beschikbare data.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/d/d/cid600510_91077387.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Inwoners van Nijmegen ervaren veel overlast van het lawaai en de fijnstof dat wordt veroorzaakt door verkeer op de rondweg of scheepvaart op de Waal. Om die overlast in kaart te brengen, is de gemeente begonnen met onderzoek. Aanvankelijk met reageerbuisjes om de luchtkwaliteit te meten of met geluidskastjes, later met sensoren.<\/p>

Luchtkwaliteit<\/h2>

Om burgers te betrekken bij het onderzoek, bedacht de gemeente dat burgers zelf metingen kunnen uitvoeren met hulp van sensoren. Daarvoor werd in 2015 en 2016 het burger-sensor-netwerk 'Smart Emission' als project uitgevoerd. De sensoren brengen lokale variatie in luchtkwaliteit (NO₂, CO, CO₂, O₃), geluid en trillingen in kaart. Burgers zien zo hoe lastig het soms is goede metingen uit te voeren. Het wantrouwen tussen burger en overheid wordt er minder door.<\/p>

Beleidsvorming<\/h2>

De Wageningse studente Ellen Klein Gunnewiek verdiepte zich in dit project met als belangrijke vraag of dit een potentiële methode is om bugers te betrekken bij beleidsvorming. Ze constateert in haar MSc-thesis<\/a> dat het burger-sensor-netwerk meerwaarde heeft voor de lokale bestuurders en bevolking omdat het lokale en specifieke kennis oplevert over lucht en geluid. <\/p>

Die informatie is een waardevolle aanvulling op de beschikbare professionele data van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM. Beleidsmakers hebben zo de mogelijkheid om plannen en beleid te vormen dat beter afgestemd is op lokale vraagstukken. <\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18889711, "identifier": "element_18889711", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": "The citizen-sensor-network smart emission: a ‘policy making process’ regarding air and noise pollution in the city of Nijmegen<\/a>, MSc Thesis Wageningen University, 2018", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18889713, "identifier": "element_18889713", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Smart Emission Portal <\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Sensoren voor een goed gesprek<\/a>, bericht Stadszaken, december 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Natuurbezoek tellen met sensoren<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, mei 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groenbeheer in smart city<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, februari 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }