{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600798", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Brochure voor houden van pluimvee als neventak", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Brochure-voor-houden-van-pluimvee-als-neventak-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600798, "identifier": "mediaitem_600798", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Brochure-voor-houden-van-pluimvee-als-neventak-1.htm", "title": "Brochure voor houden van pluimvee als neventak", "lead": "Als je pluimvee wilt houden als neventak, dan is het goed eerst te bedenken met welk doel je de kippen gaat houden. Die beslissing bepaalt welk ras je kiest of hoe je de kippen huisvest. Een brochure laat zien welke mogelijkheden er zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/9/cid600798_chicken-4155959_640.jpg", "width": 640, "height": 428, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wanneer je pluimvee op je bedrijf wilt gaan houden, laat je dan in ieder geval begeleiden door ervaren kippenhouders, dierenartsen of mensen die al langer in het vak zitten. Zo begint de onlangs verschenen brochure over het houden van pluimvee als neventak<\/a>. Het Vlaamse Proefbedrijf Pluimveehouderij vindt het belangrijk dat je je goed voorbereidt. In de brochure is daarom aandacht voor verschillende aspecten van de pluimveehouder.<\/p>

Moederdieren<\/h2>

De brochure begint met een kleine uitleg van de structuur van de moderne commerciƫle pluimveehouderij. Die begint bij grootouderdieren en eindigt bij een consumptie-ei of een kippenfilet. Een kleine groep grootouderdieren wordt zorgvuldig geselecteerd op een aantal kenmerken. De nakomelingen van deze dieren worden de ouderdieren of moederdieren. Moederdieren worden grootgebracht op een opfokbedrijf. Daarna gaan ze naar een moederdierbedrijf.<\/p>

Dat moederdierbedrijf kan een bedrijf zijn voor leghennen of een bedrijf voor vleeskuikens. De kuikens van leghenmoederdieren groeien op in een opfokbedrijf, waarna ze naar een leghenbedrijf gaan om eieren te leggen. De kuikens van vleeskuikenmoederdieren gaan naar een productiebedrijf. Na een aantal weken worden die geslacht.<\/p>

Rassenkeuze<\/h2>

Wanneer je zelf pluimvee wilt houden, zul je eerst goed voor ogen moeten houden waarvoor je de kippen wil houden. Wil je ze houden voor de eieren of juist voor het vlees? En hoeveel ruimte heb je beschikbaar? Kies je liever voor een lokaal ras of een meer commercieel ras? Antwoorden op die vragen zijn bepalend voor raskeuze en type huisvesting van de kippen. De brochure gaat ook in op diergezondheid en diergedrag. Daarnaast wordt aandacht besteed aan management, fokkerij en vermarkting. <\/p>

(Bron foto: Capri23auto<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18898573, "identifier": "element_18898573", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Houden van (biologisch) pluimvee als neventak<\/a>, brochure Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kleinschalig pluimvee houden<\/a>, presentatie CCBT 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stalboekje Pluimvee 2017 : handboek voor natuurlijke pluimveegezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten<\/a>, RIKILT 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Leren houden van levend erfgoed : kippen en krielkippen<\/a>, Handboek voor kinderboerderijen, stadsboerderijen, educatieboerderijen, zorgboerderijen en onderwijsinstellingen, SZH 2013", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18898579", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600743", "title": "Duurzame pluimveevleesketen in ontwikkeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-pluimveevleesketen-in-ontwikkeling-1.htm" }, "lead": "Consumenten hechten steeds meer belang een duurzame productie van kippenvlees. Vlees waarvan de herkomst duidelijk is waarbij dierenwelzijn gewaarborgd is. In een onderzoeksproject is daarom gewerkt aan een een duurzame vleeskuikenproductieketen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/7/d/cid600743_shutterstock_118043836_kippen_boerderij.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-11T19:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "gkn_pluimveehouderij", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Diergezondheid, Duurzame veehouderij", "target_audience_abstract": "Pluimveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_599944", "title": "Kuikens in de stal uitbroeden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kuikens-in-de-stal-uitbroeden-1.htm" }, "lead": "Jonge kuikens die in de stal uitgebroed worden, hebben minder stress, laten minder voetzoollesies zien en maken daardoor een betere start. Systemen voor het uitbroeden in de stal zijn in opkomst.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/b/0/cid599944_shutterstock_11692474_kip_kuikens.jpg", "width": 720, "height": 598, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600914", "title": "Gezondheidsrisico's biologische pluimveehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gezondheidsrisicos-biologische-pluimveehouderij-1.htm" }, "lead": "Biologische pluimveehouderijen zijn vrijgesteld van het nemen van emissiereducerende maatregelen voor ammoniak en fijnstof. Maar het is nog niet duidelijk wat de bijdrage van die sector is aan de emissie van ammoniak en fijnstof.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/c/0/cid600914_shutterstock_93016576_kip_pluimvee.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }