{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601274", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Brochure oorworm in de boomgaard", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Brochure-oorworm-in-de-boomgaard-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601274, "identifier": "mediaitem_601274", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Brochure-oorworm-in-de-boomgaard-1.htm", "title": "Brochure oorworm in de boomgaard", "lead": "Oorwormen leveren een nuttige bijdrage aan de natuurlijke bestrijding van plagen in boomgaarden. Maar in veel boomgaarden komen ze nauwelijks voor. Je kunt maatregelen nemen om de aanwezigheid van oorwormen te bevorderen, zo blijkt uit een brochure.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/8/7/cid601274_insect-4692389_640.jpg", "width": 640, "height": 415, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_fruitteelt", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de brochure 'Oorwormen in de boomgaard<\/a>' is de beschikbare kennis uit verschillende onderzoeksprojecten over oorwormen in boomgaarden samengevat. Wereldwijd zijn er 1800 soorten. In Nederland komt de gewone oorworm 'Forficula auricularia' het meest voor. Daarnaast zijn er nog vier andere soorten oorwormen, maar in fruitboomgaarden vind je bijna alleen de gewone oorworm.<\/p>

Alleseters<\/h2>

Een oorworm heeft één generatie per jaar. In het voorjaar legt een vrouwtje ongeveer 40 tot 80 eieren in een ondergronds nest. Dat nest bevindt zich in de bovenste bodemlaag. De oorworm is een van de weinige insecten die broedzorg vertoont, dat wil zeggen dat de moeder haar nageslacht beschermt en verzorgt. Na een aantal vervellingen, verplaatsen de jonge oorwormen zich in juni naar de bovengrondse vegetatie. Vanaf half september verplaatsen volwassen oorwormen zich naar de grond waar ze overwinteren. Een ooworm kan zo'n 14 - 16 maanden oud worden.<\/p>

Oorwormen zijn alleseters. Ze eten schimmels, insecten zoals luizen, rupsen, mijten en plantaardig materiaal. Maar de oorworm heeft ook veel natuurlijke vijanden. Vogels als ekster, gaai, spreeuw en koolmees eten oorwormen, ook egels eten oorwormen. Verder zijn er zijn sluipwespen die op oorwormen parasiteren, en duizendpoten en loopkevers die oorwormen op het menu hebben staan. Daarnaast zijn er verschillende parasitaire nematoden, schimmels en bacteriën die oorwormen kunnen aantasten.<\/p>

Natuurlijke vijand<\/h2>

Dat oorwormen nuttig zijn, blijkt uit diverse onderzoeken. Zo is de oorworm belangrijke natuurlijke vijand van veel boomgaardplagen, waaronder fruitmot, appelbloedluis, perenbladvlo, schildluizen, bladluizen en bladgalmuggen.<\/p>

Het aantal oorwormen in boomgaarden kan sterk variëren, tussen boomgaarden, maar ook binnen percelen. Soms komen ze alleen in de randrijen voor. Ze komen dan in het perceel vanaf hagen, maar zijn kennelijk niet in staat zich binnen het perceel te vermeerderen.<\/p>

Aanwezigheid bevorderen<\/h2>

In de brochure staan een aantal tips om de aanwezigheid van oorwormen te bevorderen. Zo is een goede ontwatering in de winter een voorwaarde voor hun aanwezigheid. Ze overwinteren immers in de grond. Maar het mag ook niet te droog zijn. En een verdichte bodemstructuur werkt ook belemmerend. De inzet van chemische bestrijdingsmiddelen kan een negatief effect hebben op oorwormen. Verder kan het zinvol zijn gemengde hagen te planten. <\/p>" } , { "id": 18912347, "identifier": "element_18912347", "type": "text", "title": "Download brochure oorworm in de boomgaard", "url": "https://edepot.wur.nl/515707", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Beverly Buckley<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18912351, "identifier": "element_18912351", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Oorwormen in de boomgaard<\/a>, brochure Wageningen University & Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Oorwormen (Dermaptera) als belangrijke predatoren in boomgaarden<\/a>, entomologische berichten 2007", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stimuleren van de oorwormen als natuurlijke vijand van perenbladvlo en appelbloedluis : technische rapportage van experimenten en observaties in 2006 en 2007<\/a>, rapport Praktijkonderzoek Plant & Omgeving 2008", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18912356, "identifier": "element_18912356", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Oorwormen<\/a>, beeldenbank gewasbescherming Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18912360", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600664", "title": "Natuurlijke plaagbestrijding vraagt ecologische kennis", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurlijke-plaagbestrijding-vraagt-ecologische-kennis-1.htm" }, "lead": "Met gevarieerde vegetatie of bloemenranden kun je zorgen dat natuurlijke vijanden het optreden van plaaginsecten onderdrukken, is de algemene gedachte. Maar voor een goed effect is specifieke kennis nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/7/9/cid600664_field-of-poppies-1365898_1280.jpg", "width": 805, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600827", "title": "Nieuwe bestrijdingsmethoden voor bodemplagen in de glastuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-bestrijdingsmethoden-voor-bodemplagen-in-de-glastuinbouw-1.htm" }, "lead": "Potwormen en larven van rouwmuggen zorgen in de glastuinbouw voor problemen in diverse gewassen. Een meerjarig onderzoeksproject heeft als doel nieuwe bestrijdingsmethoden te ontwikkelen. Resultaten van dat onderzoek zijn nu beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/e/cid600827_10656603114_8822f29a97_z.jpg", "width": 640, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600791", "title": "Bladluizen aanpakken met sluipwespen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bladluizen-aanpakken-met-sluipwespen-1.htm" }, "lead": "Bladluizen kunnen zich snel vermenigvuldigen en veel schade toebrengen aan een gewas. Gelukkig zijn er sluipwespen en andere natuurlijke vijanden die je in kunt zetten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/2/b/cid600791_aphidius_ervi.jpg", "width": 736, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-14T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }