{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601264", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Brochure biologische vleeskippenhouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Brochure-biologische-vleeskippenhouderij-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601264, "identifier": "mediaitem_601264", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Brochure-biologische-vleeskippenhouderij-1.htm", "title": "Brochure biologische vleeskippenhouderij", "lead": "Bij consumenten is een groeiende aandacht voor dierenwelzijn en vleeskwaliteit. Daarom groeit ook de belangstelling voor biologische vleeskippen. Voor kleinschalige pluimveehouders is kennis gebundeld in een brochure.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/c/cid601264_138160783.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T20:32+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Pluimveehouderij, Biologische veehouderij", "target_audience_abstract": "Pluimveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De brochure 'Kleinschalige professionele biologische vleeskippenhouderij<\/a>' begint met een kort historisch overzicht. <\/p>

Kippen zijn bosvogels. Van oudsher voedden wilde kippen zich op de afvalhopen van de vroege nederzettingen. Zo leerde de mens deze dieren, hun vlees en hun eieren te waarderen. De kippen werden een vertrouwd beeld in dorpen in Zuid- Azië. In onze streken werden al voor de komst van Romeinen kippen gehouden, hoofdzakelijk voor het vlees. Ze scharrelden zelf hun voedsel bij elkaar rond de kleine boerderijen. Het pluimvee werd vooral gehouden voor de eigen consumptie en het aantal dieren bleef beperkt.<\/p>

Moderne kippenhouderij<\/h2>

Na de middeleeuwen veranderde dat, toen de handel met het buitenland opbloeide. Er werden buitenlandse kippenrassen geïntroduceerd en vanaf het begin van de 20e eeuw kwam de commerciële pluimveehouderij op. Na de oorlog, toen goedkoop kippenvoer op basis van soja beschikbaar kwam, groeide de de kippenhouderij uit tot de moderne intensieve pluimveehouderij. <\/p>

Video historische ontwikkeling pluimveehouderij<\/strong><\/p>

Biologische vleeskippen<\/h2>

Een kuiken kan op een vleeskippenbedrijf nu in 5 tot 6 weken opgroeien tot een kip van 2 tot 2,5 kilo. Maar de toegenomen aandacht voor dierenwelzijn en vleeskwaliteit bij de consumenten heeft ervoor gezorgd dat de belangstelling voor duurzaam opgekweekte kippen groeit. Om kennis van biologische gehouden kippen te delen, is met steun van de Vlaamse overheid de brochure onwikkeld. Die brochure beschrijft de regelgeving waaraan een biologische kippenhouder in België moet voldoen.

In de brochure is naast de formele regelgeving ook aandacht voor praktische aspecten, zoals rassen, voeding, huisvesting, gezondheid en ziekten. Omdat een vrije uitloop past bij het natuurlijk gedrag van een kip, is er een hoofdstuk gewijd aan de mogelijkheden voor een buitenren of vrije uitloop. En er is aandacht voor bedreigingen door rovers zoals vossen, marters, wezels of egels. Hoe hou je die uit je kippenhok? En hoe bescherm je kippen bijvoorbeeld tegen een buizerd, sperwer of havik? Lees er meer over in de brochure.<\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "identifier": "element_18912063", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600798", "title": "Brochure voor houden van pluimvee als neventak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Brochure-voor-houden-van-pluimvee-als-neventak-1.htm" }, "lead": "Als je pluimvee wilt houden als neventak, dan is het goed eerst te bedenken met welk doel je de kippen gaat houden. Die beslissing bepaalt welk ras je kiest of hoe je de kippen huisvest. Een brochure laat zien welke mogelijkheden er zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/9/cid600798_chicken-4155959_640.jpg", "width": 640, "height": 428, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600712", "title": "Notenbomen voor kippen en klimaat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Notenbomen-voor-kippen-en-klimaat-1.htm" }, "lead": "Kippen zijn bosvogels die zich op hun gemak voelen onder bomen. Door walnoten te planten, bied je kippen niet alleen een veilige uitloopmogelijkheid, maar door opname van CO₂ verminder je ook de emissie van broeikasgassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/1/1/cid600712_outdoor-724538_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-13T20:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "gkn_pluimveehouderij", "dww_diergedrag", "dww_huisvesting", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergedrag", "dww_huisvesting", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Biologische veehouderij, Agroforestry", "target_audience_abstract": "Pluimveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_600914", "title": "Gezondheidsrisico's biologische pluimveehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gezondheidsrisicos-biologische-pluimveehouderij-1.htm" }, "lead": "Biologische pluimveehouderijen zijn vrijgesteld van het nemen van emissiereducerende maatregelen voor ammoniak en fijnstof. Maar het is nog niet duidelijk wat de bijdrage van die sector is aan de emissie van ammoniak en fijnstof.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/c/0/cid600914_shutterstock_93016576_kip_pluimvee.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

Publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_18970001", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "870026", "877680", "891322", "462221" ]} } , { "type": "text", "html": "

Relevante berichten<\/h2>" } , { "identifier": "element_18970002", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Brochure voor houden van pluimvee als neventak", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Brochure-voor-houden-van-pluimvee-als-neventak-1.htm" } } } , { "identifier": "element_18970003", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Notenbomen voor kippen en klimaat", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Notenbomen-voor-kippen-en-klimaat-1.htm" } } } , { "identifier": "element_18970004", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Gezondheidsrisico's biologische pluimveehouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gezondheidsrisicos-biologische-pluimveehouderij-1.htm" } } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }