{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600609", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Botanische hotspots", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Botanische-hotspots-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600609, "identifier": "mediaitem_600609", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Botanische-hotspots-1.htm", "title": "Botanische hotspots", "lead": "Op de digitale kaart 'Botanische Hotspots' vind je gebieden met de hoogste soortenrijkdom binnen de categorieën vaatplanten, paddenstoelen, mossen en korstmossen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/3/0/cid600609_shutterstock_149668550NL_biodiversiteit_akkerrand.jpg", "width": 6845, "height": 4568, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Er zijn verschillende biotopen waarop gezocht kan worden binnen de vier categorieën. Per biotoop staan op de kaart in het rood de beste hotspots aangewezen. Ook vind je in het lijstje met verschillende biotopen een specifieke indicatie van hotspots waar bedreigde soorten van de Rode Lijst voorkomen. Daarvoor zijn binnen elke categorie steeds de vijftien beste gebieden in het rood aangewezen. In totaal zijn 200 gebieden in Nederland aangemerkt als hotspots voor vaatplanten, paddenstoelen, mossen en korstmossen.  <\/p>

Digitale kaart<\/h2>

De digitale kaart<\/a> met botanische hotspots is een project van FLORON (planten), BLWG (mossen- en korstmossen) en NMV (paddenstoelen) met steun van WNF Biodiversiteitsfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds. Verspreidingsgegevens zijn gebaseerd op gevaliderde waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna<\/a> (NDFF) en de Rode Lijst. De kaart is te raatplegen in de NDFF Verspreidingsatlas. Bij het klikken op een hotspot verschijnt meer informatie over het ontstaan van de hotspot, welke soorten aanwezig zijn en waar deze soorten zich bevinden.<\/p>

Biodiversiteit<\/h2>

De kaart kan gebruikt worden om aandacht te genereren voor deze belangrijke hotspots. Er zijn verschillende redenen waarom bepaalde plekken een hotspot zijn. Zo kan het komen doordat de plek een stabiele omgeving is waar al meer dan een eeuw niks aan is gedaan. Ook kan het zijn dat de hotspot juist veel soorten herbergt vanwege een constante dynamiek, te denken valt aan een rivierengebied. Verder kan een gebied een hotspot worden door de manier van beheer. Dit geldt vaak voor gebieden met een klein oppervlak. <\/p>

Rondom de Veluwe, in Zuid-Limburg en langs de kust zijn veel hotspots te vinden. Wat ook opvalt, is dat zowel Amsterdam als Haarlem Centrum een hotspot is. Deze plekken bevatten unieke muurvegetatie in de grachten- en havenstelsels. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18893510, "identifier": "element_18893510", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Botanische Hotspots<\/a> Website NDFF Verspreidingsatlas, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Botanische hotspots: de 200 beste plekken voor wilde flora in Nederland<\/a> Roots magazine, 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18893514, "identifier": "element_18893514", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)<\/a> Website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Botanische hotspots van Nederland<\/a> Vroege vogels, radioprogramma", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18893518", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_594896", "title": "Biodiversiteit wereldwijd in gevaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Biodiversiteit-wereldwijd-in-gevaar-1.htm" }, "lead": "De achteruitgang van natuur gaat sneller dan ooit en steeds sneller dreigen soorten uit te sterven. Een miljoen planten- en diersoorten worden bedreigd met uitsterven als de mensheid op de huidige voet verder gaat met destructief landgebruik, klimaatverandering, overbevissing, vervuiling en introductie van invasieve soorten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/b/4/cid594896_www.maxpixel.net-Corn-Tree-Biodiversity-Garden-Life-Nature-Frog-3643189_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-08T18:01+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-11T10:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "Natuur- en landschapsbeheer", "Energie en klimaat", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergezondheid", "dww_wild", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "dww_wild", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home", "gkn_dier" ], "keywords": [ "Dierenwelzijn", "Energie en klimaat", "Natuur- en landschapsbeheer" ], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Wilde dieren, Biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Dierverzorger, Beleidsmaker", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_600692", "title": "Biodivers design, of hoe je biodiversiteit kunt maximaliseren in een stedelijke omgeving", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biodivers-design-of-hoe-je-biodiversiteit-kunt-maximaliseren-in-een-stedelijke-omgeving-1.htm" }, "lead": "De biodiversiteit staat onder druk, ook in de stedelijke omgeving. Gericht landschapsdesign in de stedelijke omgeving kan bijdragen aan instandhouding en versterking van de biodiversiteit, stelt Petra Severijnen in haar Wageningse masterscriptie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/a/6/cid600692_Web%252072%2520DPI-shutterstock_106570964_park_groen_bomen.jpg", "width": 885, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600865", "title": "Hoe waardeert u het landschap in Nederland?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-waardeert-u-het-landschap-in-Nederland-1.htm" }, "lead": "De Nationale Landschapsenquête vroeg mensen naar hun beleving en waardering van het landelijke gebied in Nederland. Gemiddelde rapportcijfer: een 7,5.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/c/cid600865_Web%252072%2520DPI-shutterstock_412437430_friesland_weiland.jpg", "width": 899, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }