{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601512", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Boerenlandmaatregelen kunnen patrijs helpen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boerenlandmaatregelen-kunnen-patrijs-helpen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601512, "identifier": "mediaitem_601512", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boerenlandmaatregelen-kunnen-patrijs-helpen-1.htm", "title": "Boerenlandmaatregelen kunnen patrijs helpen", "lead": "De patrijs is een van de meest bedreigde boerenlandvogels in Europa. Sinds de jaren '70 is het aantal met meer dan 90% verminderd door intensivering van het landgebruik. Het Partridge-project laat zien welke maatregelen je kunt nemen om leefomstandigheden voor de patrijs te verbeteren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/9/5/cid601512_33776378894_806b8a2946_c.jpg", "width": 800, "height": 625, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In het internationale Partridge-project zoeken onderzoekers met natuurbeschermers, boeren en vrijwilligers naar mogelijkheden om de patrijs te beschermen. Die bescherming is nodig omdat deze boerenlandvogel ernstig bedreigd is. De afgelopen vijftig jaar is het aantal patrijzen op het platteland met 95% verminderd door intensivering van het landgebruik. Ruige plekken - die nodig zijn als schuil en foerageerplaats - zijn verdwenen. <\/p>

Meer biodiversiteit<\/h2>

Vogelbescherming Nederland werkt in het Partridge-project samen met organisaties uit Nederland, België, Duitsland, Schotland en Engeland. In tien voorbeeldgebieden, verspreid over de vijf deelnemende landen, worden betere leefomstandigheden gecreëerd voor de patrijs. Doel van het project is de achteruitgang van de patrijs te stoppen en 30% meer biodiversiteit te realiseren. Als je de leefomstandigheden van de patrijs verbetert, gaat het ook beter met andere dieren: zoogdieren, vogels en insecten. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

In factsheets worden vijf belangrijke maatregelen genoemd die je kunt nemen om de patrijs te helpen. De keverbank is een aansprekend voorbeeld. Dat is een verhoogde strook land dat ingezaaid is met ruige grassen en kruiden. De strook is minstens 4 cm hoog en 3 meter breed. In die strook kunnen patrijzen schuilen. Bovendien vinden ze er insecten als voedsel voor hun kuikens. <\/p>

Keverbanken<\/h2>

Omdat keverbanken smal zijn - en door een rover makkelijk kunnen worden afgezocht - is het goed ze te combineren met een bloemblok van minstens 20 meter breed. Een belangrijk voordeel van die keverbanken en bloemblokken is dat aanwezige insecten kunnen helpen om ziekten en plagen in gewassen te onderdrukken. Je hebt zo minder bestrijdingsmiddelen nodig om gewassen gezond te houden. <\/p>

Andere maatregelen zijn het laten staan van winterstoppels, aanleg van patrijzenhagen of het plaatsen van wintertonnen. Veel van die maatregelen kunnen worden genomen zonder dat boeren inkomen verliezen, zo is te zien in de video van het project. <\/p>

Boeren<\/h2>

Er zijn voor boeren verschillende mogelijkheden om de biodiversiteit te verhogen zonder dat je inkomen hoeft te verliezen, zegt landbouwer Kobus Kolff in de video van het project. Landbouwkundig slechte stukjes van een perceel of een overhoekje kun je bijvoorbeeld inzaaien met grassen en kruiden.<\/p>" } , { "id": 18919609, "identifier": "element_18919609", "type": "text", "title": "Factsheets Partridge-project", "url": "https://edepot.wur.nl/524826", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto:Hennie Cuper via Flickr<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18919613, "identifier": "element_18919613", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Partridge : een leidraad voor herstel van boerenlandnatuur<\/a> FactsheetsVogelbescherming 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Behouden we de patrijs in Nederland? : special natuurinclusieve landbouw<\/a>, Vakblad natuur bos landschap 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Van demonstreren naar beleid: de PARTRIDGE uitdaging!<\/a> Presentatie Frans van Alebeek Vogelbescherming Nederland 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18919618, "identifier": "element_18919618", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Partridge project<\/a>, Vogelbescherming", "indentlevel": 0 }, { "item": "PARTRIDGE projectfilm<\/a> YouTube", "indentlevel": 0 }, { "item": "Opening keverbank Oranjedorp<\/a>, Landschapsbeheer Drenthe 21 augustus 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18919623, "identifier": "element_18919623", "type": "text", "title": "Portal Natuurinclusieve landbouw", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18919625", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601486", "title": "Special natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Special-natuurinclusieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "Vakblad Natuur Bos Landschap besteedt in een special aandacht aan natuurinclusieve landbouw. Verschillende aspecten komen aan bod. Wat is natuurinclusieve landbouw? Hoe werkt het? En wordt de natuur er mee geholpen?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/1/cid601486_northern-lapwing-4200013_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600896", "title": "Overijssel stimuleert natuurherstel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Overijssel-stimuleert-natuurherstel-1.htm" }, "lead": "Met het programma 'Natuur voor elkaar' wil de provincie Overijssel de verschraling van de natuur tegengaan. Voor initiatieven van inwoners biedt de provincie voorlichting en financiële tegemoetkomingen. Zo ook bij initiatieven om de patrijs in stand te houden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/b/8/cid600896_shutterstock_75253429_vogel_Patrijs.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599373", "title": "Meer biodiversiteit met keverbanken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-biodiversiteit-met-keverbanken-1.htm" }, "lead": "Door op akkers verhoogde stroken grond aan te leggen die je inzaait met een gras- en kruidenmengsel, stimuleer je de ontwikkeling van insecten als loopkevers. Die kevers kunnen niet alleen plagen onderdrukken, ook akkervogels als de patrijs hebben er baat bij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/1/a/cid599373_Loopkever_Carabus_nemorum_lr_ppo.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-11-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_akkerbouw", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }