{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600733", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Boeren zonder land", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boeren-zonder-land-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600733, "identifier": "mediaitem_600733", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boeren-zonder-land-1.htm", "title": "Boeren zonder land", "lead": "Stel je voor: je wilt boer worden, maar je hebt geen land. Els Hegger en Stefan Hanstede bedachten een bedrijfsopzet waarbij ze land in bruikleen hebben. Ze verbouwen groenten en fruit en houden varkens en kippen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/3/d/cid600733_pigs-4028140_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Els Hegger droomde ervan na haar studie in Wageningen zelf een bedrijf te starten. Maar dat is lastig als je geen bedrijf kunt overnemen. Samen met haar partner Stefan Hanstede voerde ze gesprekken met Natuurmonumenten om een bedrijf te pachten, maar dat schoot niet op. Toen bleek dat ze in hun directe omgeving land in bruikleen konden nemen. Ze kochten vijf varkens en hun bedrijf 'De Mobiele Gaard' was geboren. Vakblad Ekoland schrijft er over in het artikel 'Burgers zonder land worden boer<\/a>'.<\/p>

Varkens en kippen<\/h2>

De basis van hun bedrijf in de omgeving van Lochem bestaat uit stukken land van particulieren die Hegger en Hanstede in bruikleen krijgen. Het zijn lapjes grond bij een voormalige boerderij waarvan de eigenaar niet goed weet wat ze er mee moeten. De grondeigenaren krijgen in ruil 10% van de oogst in natura.<\/p>

Op dat geleende land verbouwt het paar nu groenten en fruit en ze houden er varkens en kippen. Op het erf van de Mobiele Gaard is een winkeltje waar eigen producten en producten van derden verkocht worden. Zo maken ze zelf paté en willen ze ook kruidenthee, zeep, pesto, rillettes en reuzel gaan maken. Daarnaast levert de Mobiele Gaard pakketten aan consumenten, een conferentiecentrum en een hotel.<\/p>

Uitbreiden<\/h2>

De Mobiele Gaard krijgt nu veel land aangeboden, meldt Ekoland. Er is zelfs een wachtlijst. Het bedrijf heeft nog veel plannen. Zo willen ze zoogkoeien houden op 2 hectare natuurgrond en meer evenementen organiseren, zoals een samenwerkdag of een moestuincursus. Het paar wil de winkel uitbreiden met zuivelverkoop. Daarnaast willen de ondernemers beginnen met kleinschalige horeca. <\/p>

(Bron foto:<\/em> Michael Strobel<\/a> via Pixabay<\/a><\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18896849, "identifier": "element_18896849", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Burgers zonder land worden boer<\/a>, artikel Ekoland 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Baanbrekende ideeën voor een duurzaam voedsel systeem : essaybundel van jonge professionals met visie<\/a>, Onderwijsvernieuwingsprogramma 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18896853, "identifier": "element_18896853", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " De mobiele Gaard<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Regionaal voedsel: hoe werkt dat?<\/a> Wikiwijs leerarrangement", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18896857", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599791", "title": "Duurzame Voedselvoorziening in en om de stad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-Voedselvoorziening-in-en-om-de-stad-1.htm" }, "lead": "In een online leeromgeving is lesmateriaal van het 'Urban Green Train' project beschikbaar over regionale voedselvoorziening. Het materiaal is geschikt voor zelfstudie van studenten en docenten, of kan gebruikt worden als input voor onderwijsontwikkeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/0/5/cid599791_IMG_3280.JPG", "width": 2816, "height": 1880, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-12-18T11:09+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "coe_food" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_voeding", "coe_food" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599683", "title": "Te kleine afzetmarkt voor regionale voedselinitiatieven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Te-kleine-afzetmarkt-voor-regionale-voedselinitiatieven-1.htm" }, "lead": "Er zijn veel initiatieven voor duurzame regionale voedselproductie in Nederland, maar helaas stranden veel van die initiatieven door een te kleine afzetmarkt. Ondernemers kunnen meer doen om hun afzetkansen te vergroten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/4/3/cid599683_pig-213758_640.jpg", "width": 640, "height": 460, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-06-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598808", "title": "Regionaal voedsel verkleint afstand boeren en burgers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Regionaal-voedsel-verkleint-afstand-boeren-en-burgers-1.htm" }, "lead": "Met regionaal voedsel of 'Local for local' producten verklein je de afstand tussen producenten en consumenten. Er is veel belangstelling, maar hoe organiseer je het? Je kunt werken in een sociale onderneming bijvoorbeeld. De Wageningse studente Michelle Steggerda onderzocht de relatie van een sociale onderneming met zijn omgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/f/cid598808_appels.JPG", "width": 3888, "height": 2592, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-09-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_glastuinbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_onderwijs", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_glastuinbouw", "gkn_greenport", "gkn_hbo", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598875", "title": "Inspiratie voor startende bd-ondernemers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Inspiratie-voor-startende-bd-ondernemers-1.htm" }, "lead": "Een eigen bedrijf beginnen in de land- of tuinbouw is de droom van veel jonge mensen. Maar hoe doe je dat? Een bundel over startende ondernemers in de biologisch-dynamische landbouw komt met inspirerende verhalen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/4/0/cid598875_86516014.jpg", "width": 1024, "height": 685, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-04-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_greenport", "gkn_onderwijs", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }