{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600502", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Boeren op social media", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boeren-op-social-media-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600502, "identifier": "mediaitem_600502", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boeren-op-social-media-1.htm", "title": "Boeren op social media", "lead": "Veel boeren zetten social media in om te communiceren met de burgers. Je kunt zo snel veel mensen bereiken is hun ervaring. Ze hopen zo de kloof tussen boeren en burgers kleiner te maken, maar dan moet je het wel goed doen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/e/cid600502_media-998990_960_720.jpg", "width": 960, "height": 696, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Terwijl boeren het beste voor hebben met hun dieren en op de beste manier een product in de markt willen zetten, is er veel kritiek van burgers op boeren, constateerde de Wageningse studente Rianne van Zandbrink. In de relatie tussen boeren en burgers is sprake van een kloof die ontstaan is door een groeiende afstand tussen boeren en burgers, door gebrek aan kennis bij burgers en doordat kritische organisaties soms een verkeerd beeld schetsen van de landbouw. <\/p>

De studente constateert in haar Bachelor Thesis<\/a> dat veel boeren social media inzetten om met burger te communiceren. Ze wilde weten wat de motivaties, ervaringen en strategieën van boeren zijn om sociale media te gebruiken. In een samenvatting van haar scriptie gaat ze in op haar bevindingen. <\/p>

Uitleggen<\/h2>

Ze interviewde Nederlandse boeren die actief zijn op social media: vijf melkveehouders, een varkenshouder en een geitenhouder. Die ondernemers maken gebruik van Twitter of Facebook. Die boeren gebruiken die social media omdat ze goodwill willen ontwikkelen. Ze willen burgers informeren over hun sector, ze leggen uit hoe ze met hun dieren omgaan. Soms gebruiken ze de social media ook om uit te leggen waarom ze willen uitbreiden of waarom regels van de overheid hen dwars zitten. <\/p>

Netwerk<\/h2>


De ervaringen van de meeste boeren zijn positief, schrijft Van Zandbrink. De boeren zien dat je snel een netwerk op kunt bouwen, maar er zit ook een keerzijde aan. Social media zijn ook anoniem. Een criticus kan zich makkelijk anoniem opstellen en vervelende reacties geven. Daarnaast maakt de snelheid en beknoptheid van het medium dat nuance soms ontbreekt waardoor een bericht of foto verkeerd wordt geïnterpreteerd. <\/p>

Platform<\/h2>

De meeste gebruikers zien Facebook als medium om burgers te bereiken. Op Twitter komen ze vooral andere agrariërs tegen. Boeren zien dit meer als een platform om kennis te delen of om de hoogte te blijven van wat er gebeurt in de sector. <\/p>

Haar conclusie is dat boeren het leuk vinden om social media in te zetten. Ze vinden het een goed middel om met burgers te communiceren, mits je het goed doet.

<\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18889513, "identifier": "element_18889513", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Motivaties, ervaringen en strategieën van boeren om sociale media te gebruiken om een connectie te maken met burgers<\/a>, Bachelor Thesis, Rianne van Zandbrink, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": " Jonge ondernemers omarmen Kom in de Kas: ‘Met social media en moderne aanpak onze eigen leeftijdsgroep bereiken’<\/a>, artikel Onder Glas, 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "'Social media', ook voor tuinaanleg en groenvoorziening een meerwaarde<\/a>, artikel Tuinaannemer, 2013", "indentlevel": 0 }, { "item": "Sociale media: nieuwe wegen naar sociale innovatie<\/a>, rapport Overheid, 2013", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }