{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_612412", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Boeren delen hun ervaring met natuurinclusieve landbouw: successen en uitdagingen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boeren-delen-hun-ervaring-met-natuurinclusieve-landbouw-successen-en-uitdagingen.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 612412, "identifier": "mediaitem_612412", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boeren-delen-hun-ervaring-met-natuurinclusieve-landbouw-successen-en-uitdagingen.htm", "title": "Boeren delen hun ervaring met natuurinclusieve landbouw: successen en uitdagingen", "lead": "In een nieuwe brochure ‘Successen en Uitdagingen van Natuurinclusief Ondernemen’ delen tien boeren hun ervaringen met natuurinclusieve landbouw. Ze vertellen over hun beweegredenen, zoektocht en dilemma’s.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/5/612415_fullimage_grutto%20in%20weiland.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Grutto in weiland - door Psubraty via Pixabay", "photographer": "Psubraty", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/psubraty-4765334/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4198002", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/black-tailed-godwit-limosa-limosa-4198002/" }, "publication_date": "2021-10-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-25T10:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw, verdienmodellen, biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, melkveehouders, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Deze ondernemers zijn trots op behaalde resultaten zoals betere bodemgezondheid en toename van het aantal weidevogels, maar constateren dat de publieke en private beloning voor hun manier van ondernemen nog onvoldoende is, zowel qua hoogte als qua duur. Aan het woord komen melkveehouders en akkerbouwers die naar een natuurinclusievere bedrijfsvoering zijn overgestapt. Het zijn ondernemers die zuinig zijn op wat ze hebben, volop aandacht hebben voor de bodem, de natuur voor zich laten werken en genieten van de positiviteit die dit oplevert. <\/p>" } , { "identifier": "element_19673142", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Natuurinclusief ondernemen: Melkveehouderij Jan Rasenberg", "source": "Youtubekanaal Deltaplan Biodiversiteitsbeheer", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=wbVNRfi8slk&list=PLJJGBT2RvPcTPDZLl3PeWO2rRLHs0F2Ki&index=1", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Maatschappelijke meerwaarde <\/h2>

De boeren die hun bedrijf zo inrichten, doen dit om toekomstbestendig te zijn. Het levert structurele meerwaarde op, ook voor de maatschappij als geheel. De ervaring die deze boeren echter ook delen, is dat de vergoedingen die zij nu ontvangen voor een natuurvriendelijkere bedrijfsvoering meestal te laag en te onzeker zijn. Zij zijn ervan overtuigd dat pas als de overheid en het bedrijfsleven de meerwaarde van boeren met de natuur echt begrijpen, de vergoedingen hoger en structureler van karakter kunnen worden.   <\/p>" } , { "identifier": "element_19673150", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Natuur inclusief ondernemen: Akkerbouwbedrijf Bi-Jovira", "source": "Youtubekanaal Deltaplan Biodiversiteitsherstel", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=XEuOnR5wtWg", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Oproep  <\/h2>

De boeren komen vanuit hun praktijkervaring met de volgende aanbevelingen om natuurinclusief ondernemen aantrekkelijker te maken: <\/p>