{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601123", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Boerderij van de Toekomst laat zien hoe kringlooplandbouw werkt", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boerderij-van-de-Toekomst-laat-zien-hoe-kringlooplandbouw-werkt-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601123, "identifier": "mediaitem_601123", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boerderij-van-de-Toekomst-laat-zien-hoe-kringlooplandbouw-werkt-1.htm", "title": "Boerderij van de Toekomst laat zien hoe kringlooplandbouw werkt", "lead": "De Boerderij van de Toekomst in Lelystad moet gaan functioneren als proeflocatie om ervaring op te doen met landbouw volgens agro-ecologische principes. In het ontwerp van deze Boerderij van de Toekomst wordt aandacht besteed aan gewasdiversiteit, technologie en verdienmodellen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/5/c/cid601123_boerderij_van_de_toekomst.JPG", "width": 991, "height": 661, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agri24", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De al bestaande proeftuin voor Agro-ecologie en Technologie van de WUR in Lelystad wordt uitgebreid en aangepast zodat onderzoekers ervaring op kunnen doen met de principes van kringlooplandbouw. Voor die aanpassing naar de Boerderij van de Toekomst is een ontwerp<\/a> gemaakt. In dat ontwerp worden diverse aspecten van kringlooplandbouw uitgewerkt zoals agro-ecoologie, technologie, duurzame energie, circulariteit en verdienmodellen.<\/p>

Proeflocatie<\/h2>

De Boerderij van de Toekomst moet duidelijk maken dat landbouw mogelijk is in harmonie met mens, maatschappij, natuur en landschap. Het biedt de boer een gezond inkomen en is gericht op langdurige continuïteit. Die landbouw moet voldoen aan doelen op gebied van herstel van natuurlijke hulpbronnen zoals bodem, water en functionele biodiversiteit. <\/p>

De ervaringen op deze proeflocatie moet een weerbaar systeem opleveren dat in staat is tot minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en minimaal gebruik van kunstmest. Er wordt zoveel gewerkt met circulaire stromen om planten- en bodemvoeding mogelijk te maken. In het ontwerp gaat het om een akkerbouwbedrijf dat samenwerkt met een veebedrijf. <\/p>

Technologie<\/h2>

In het ontwerp worden een aantal aspecten verder uitgewerkt. Zo wordt gewerkt aan gewasdiversiteit door gebruik te maken van strokenteelt. Voor versterking van de biodiversiteit wordt er gewerkt met een ecologische infrastructuur die verbonden is met landschappelijke elementen rond het bedrijf zoals hagen, boomrijen, wegbermen, slootkanten. Op het bedrijf wordt gebruik gemaakt van technologische ontwikkeling denk aan big data, algoritmen, kunstmatige intelligentie en sensoren. Ook wordt technologie toegepast om over te schakelen van de inzet van fossiele energie naar duurzame energie. <\/p>" } , { "id": 18907922, "identifier": "element_18907922", "type": "text", "title": "Ontwerp Boerderij van de Toekomst", "url": "https://edepot.wur.nl/520716", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Om de kennis en ervaringen die worden opgedaan zo breed mogelijk toegankelijk te maken, wordt donderdag 25 juni de website farmofthefuture.nl<\/a> gelanceerd. Via de website is het ook mogelijk om aan te melden voor samenwerking, excursies of webinars. Het eerste webinar vindt plaats op donderdag 25 juni om 13.00 vanaf het Fieldlab van Boerderij van de Toekomst, emet medewerking van projectleiders Pieter de Wolf en Wijnand Sukkel. Aanmelden kan via deze link<\/a><\/p>

(Bron foto: Wageningen University & Research<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18907926, "identifier": "element_18907926", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Ontwerp Boerderij van de Toekomst<\/a>, rapport Wageningen University & Research februari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Toekomstige voedselproductie : een portret van pionierende boeren die bijdragen aan kringlooplandbouw in Nederland<\/a>, Rapport Wageningen Economic Research, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Goed boeren kunnen boeren niet alleen<\/a>, Rapport Taskforce verdienvermogen kringlooplandbouw oktober 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18907931, "identifier": "element_18907931", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "WUR geeft kringlooplandbouw handen en voeten op boerderij van de toekoms<\/a>t, Project Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "In Lelystad wordt de 'Boerderij van de Toekomst' ingericht<\/a>, Platform Kringlooplandbouw december 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kringlooplandbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18907936", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601041", "title": "Wat is kringlooplandbouw?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wat-is-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "De overheid wil dat we toewerken naar kringlooplandbouw. Maar wat is kringlooplandbouw precies? In een video geeft Martin Scholten informatie over kringlooplandbouw die interessant is voor zowel de boer als de burger.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/3/e/cid601041_Web%252072%2520DPI-GHOG_180503_MG_2642.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_precisielandbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600732", "title": "Toekomstbeelden natuurinclusieve landbouw als inspiratie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Toekomstbeelden-natuurinclusieve-landbouw-als-inspiratie-1.htm" }, "lead": "Omdat de roep vanuit de maatschappij om een meer duurzame landbouw steeds sterker wordt, groeit de belangstelling voor natuurinclusieve landbouw. Maar de omvorming is soms lastig. Mogelijke toekomstbeelden als inspiratie kunnen helpen in de discussie over wat natuurinclusieve landbouw is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/4/cid600732_screenprint-website-wur.jpg", "width": 830, "height": 573, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601360", "title": "Stappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stappenplan-natuurinclusieve-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "Een coalitie van ruim 50 organisaties vraagt de politiek om snel en concreet te handelen bij het realiseren van natuurinclusieve kringlooplandbouw. Op 14 januari presenteerden zij hun rapport met een 10-stappenplan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/2/e/cid601360_kringlooplandbouw-k.jpg", "width": 627, "height": 487, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-16T08:55+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }