{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601040", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Bodemscansystemen leveren betrouwbare bodeminformatie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bodemscansystemen-leveren-betrouwbare-bodeminformatie-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601040, "identifier": "mediaitem_601040", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bodemscansystemen-leveren-betrouwbare-bodeminformatie-1.htm", "title": "Bodemscansystemen leveren betrouwbare bodeminformatie", "lead": "De bodemeigenschappen die door verschillende sensorsystemen kunnen worden verzameld, leveren betrouwbare informatie op. Dat biedt perspectief voor de inzet bij precisielandbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/6/c/cid601040_bodemscans_still_youtube.JPG", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Om efficiënt gewassen te telen is het belangrijk dat je de eigenschappen van de bodem kent. Zo kun je efficiënter omgaan met middelen en emissies van schadelijke stoffen beperken. De meest gebruikte methode is het nemen van een grondmonster van een perceel die je laat analyseren in een laboratorium. Dit onderzoek levert belangrijke informatie op, zoals het gehalte organische stof, het gehalte aan kleideeltjes (lutum) of de voedingstoestand. <\/p>

Bodemscansystemen<\/h2>

Met bodemscansystemen die gebruik maken van sensortechnieken kun je ook informatie over bodemeigenschappen verzamelen. De scansystemen die over het veld rijden maken gebruik van verschillende meetprincipes zoals elektrische geleidbaarheidsmetingen, spectrale-reflectiemetingen of een zuurgraadmeting. Daarnaast kun je ook gebruik maken van sensorsystemen die op afstand werken zoals drone- of satellietwaarnemingen die gebruik maken van kleurencampers of  multi-spectrale camera’s. De vraag is of die systemen betrouwbare informatie opleveren. <\/p>

Dat was de vraag van een aantal ondernemers die deelnemen aan de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL). In 2018 is een veldproef<\/a> uitgevoerd op zavelgrond in de Noordoostpolder om te onderzoeken of de resultaten van bodemscansystemen betrouwbaar zijn. De gegevens zijn vergeleken met de resultaten van de referentiemonsters. <\/p>

Vergelijkend onderzoek<\/h2>

In 2019 is de proef herhaald op een perceel kleigrond met tarwestoppels in de Wieringermeerpolder. Er zijn in augustus 2019 bodemscans uitgevoerd met vijf verschillende systemen: Passieve Gamma Bodemscanner, de Veris MSP3, BioScope remote sensing, SoilXplorer en Dualem 21 S. Aan de leveranciers van de bodemscansystemen werd gevraagd digitale kaarten van de ruimtelijke variatie in organische stof, lutum en pH op te leveren. Tegelijkertijd werden ook grondmosters genomen voor analyse in een laboratorium. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Uit het rapport 'Bodemscans voor precisielandbouw<\/a>' blijkt dat de bodemscans de vergelijkende toets doorstaan. Het bodemscansysteem van Veris komt als beste uit de analyse, op kleine afstand gevolgd door de Passieve Gamma Bodemscanner. Opvallend is het remote sensing van BioScope ook redelijk goede lutumkaarten kan leveren, zo meldt het rapport. <\/p>

De kaarten die door SoilXplorer worden opgeleverd, zijn afgeleid van een geleidbaarheidsmeting. Bij deze kaarten is een interpretatieslag door de boer of zijn adviseur nodig.<\/p>" } , { "id": 18905442, "identifier": "element_18905442", "type": "text", "title": "Rapport Bodemscans voor precisielandbouw", "url": "https://edepot.wur.nl/529393", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Still YouTube)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18905446, "identifier": "element_18905446", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Bodemscans voor precisielandbouw Vergelijking van sensorsystemen in Slootdorp<\/a> rapport Aeres 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Toepassing van Bodemscans voor Smart Farming : Vergelijking van bodemscans in Ens maakt bodemeigenschappen inzichtelijk<\/a>, Aeres Hogeschool 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Sensoren en gewasmodellen voor precisielandbouw : literatuuronderzoek DISAC deelproject E-pieper<\/a>, rapport Wageningen Plant Research 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veris-bodemscan haalt waardevolle data boven<\/a>, artikel Akkermagazine 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Digitale bodemkaart is met de Veris iScan zo gemaakt : meetapparaat lift mee op een ander werktuig<\/a>, artikel Boom in business 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18905453, "identifier": "element_18905453", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Bodemsensing<\/a>, Wiki Precisielandbouw Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18905457", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600290", "title": "Bodemscanner produceert digitale bodemkaart", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bodemscanner-produceert-digitale-bodemkaart-1.htm" }, "lead": "Met de Veris iScan kun je zelf een bodemkaart maken die gedetailleerde informatie geeft over bijvoorbeeld bodemstructuur of organisch stofgehalte. Voor precisielandbouw zijn die kaarten nodig om werkzaamheden op de bodem af te stemmen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/b/cid600290_shutterstock_182649257_luchtfoto_akkerbouw.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "gkn_boomkwekerij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_akkerbouw", "gkn_boomkwekerij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599572", "title": "Precisieboomkwekerij met bodemsensing", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Precisieboomkwekerij-met-bodemsensing-1.htm" }, "lead": "Met satellietbeelden kun je de situatie van gewassen in beeld brengen zodat je gericht teelmaatregelen kunt nemen. Maar in de boomkwekerij is praktische toepassing lastig door de diversiteit aan gewassen. Bodemsensing kan wel aanknopingspunten geven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/b/1/cid599572_Boomteelt_Kesteren_wikimedia.jpg", "width": 1177, "height": 841, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-01-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boomkwekerij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601398", "title": "Plaatsspecifiek bekalken van grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Plaatsspecifiek-bekalken-van-grasland-1.htm" }, "lead": "Bekalken van grasland is nodig om de zuurgraad (pH) op peil te houden. Een optimale pH zorgt voor een betere mineralenbenutting. Maar in de praktijk blijkt dat de pH-waarde binnen een perceel kan variëren. Daarom is op proefbedrijf de Marke dit jaar voor het eerst plaatsspecifiek kalk gestrooid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/b/cid601398_still_youtube_kalk_demarke.jpg", "width": 1073, "height": 737, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601125", "title": "Precisielandbouw in de bollenteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Precisielandbouw-in-de-bollenteelt-1.htm" }, "lead": "Drie bollentelers doen ervaring op met precisielandbouw. Ze richten zich op plaatsspecifieke gewasbescherming (zodat er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn) of precisiebemesting. Er zijn dus mogelijkheden, maar praktijktoepassingen zijn nog beperkt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/6/8/cid601125_161962496.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }