{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600290", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Bodemscanner produceert digitale bodemkaart", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bodemscanner-produceert-digitale-bodemkaart-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600290, "identifier": "mediaitem_600290", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bodemscanner-produceert-digitale-bodemkaart-1.htm", "title": "Bodemscanner produceert digitale bodemkaart", "lead": "Met de Veris iScan kun je zelf een bodemkaart maken die gedetailleerde informatie geeft over bijvoorbeeld bodemstructuur of organisch stofgehalte. Voor precisielandbouw zijn die kaarten nodig om werkzaamheden op de bodem af te stemmen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/b/cid600290_shutterstock_182649257_luchtfoto_akkerbouw.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "gkn_boomkwekerij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_akkerbouw", "gkn_boomkwekerij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Verschillende vakbladen berichtten afgelopen najaar over een nieuwe bodemscanner, de Veris iScan die je kunt gebruiken om je bodem in kaart te brengen. Zo schrijft Boom in Business er over in het artikel 'Digitale bodemkaart is met de Veris iScan zo gemaakt<\/a>' en in Akker magazine verschijnt het artikel 'Veris-bodemscan haalt waardevolle data boven<\/a>'.<\/p>

MSP3-scanner<\/h2>

De Veris iScan is een scanner die je op meerder machines kunt opbouwen. De scanner is afgeleid van de grotere Veris MSP3 die al wat langer meegaat. In de wiki precisielandbouw van Groen Kennisnet<\/a> staat precies uitgelegd hoe die MSP3-scanner werkt.<\/p>

iScan<\/h2>

Met de iScan kun je informatie verzamelen over de waterhuishouding, organische stof en de bodemtextuur tot een diepte van 60 centimeter. Dat is informatie die je niet kunt halen uit bodemmonsters in het laboratorium. Met de scanner kun je kaarten produceren die lokale verschillen op korte afstanden in beeld kunnen brengen.<\/p>

Er zijn loonwerkers die de scanner hebben aangeschaft. Voor een vast bedrag per hectare kun je je perceel laten scannen. Je kunt ook zelf zo'n scanner aanschaffen. Boom in Business noemt een aanschafprijs van € 25.000.<\/p>

Aanvullend onderzoek<\/h2>

Voor de volledigheid zul je naast een bodemscan ook grondonderzoek moeten laten uitvoeren. De bodemscanner geeft geen informatie over de aanwezigheid van noodzakelijke voedingsstoffen als stikstof, fosfaat, kali of sporenelementen. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18884147, "identifier": "element_18884147", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Digitale bodemkaart is met de Veris iScan zo gemaakt : meetapparaat lift mee op een ander werktuig<\/a>, artikel Boom in Business, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zelf ´scannen´ van je baan wordt steeds makkelijker : digitale bodemkaart is met de Veris iScan zo gemaakt<\/a>, artikel Greenkeeper, december 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veris-bodemscan haalt waardevolle data boven<\/a>, artikel Akker magazine, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verkenning sensing laanboomkwekerij: toepassing van de bodemscan in de laanboomkwekerij<\/a>, rapport Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen UR, 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18884153, "identifier": "element_18884153", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Veris MSP3 bodemsensor<\/a>, wiki precisielandbouw Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bodemkaarten<\/a>, Viewer Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoogtekaarten<\/a>, Viewer Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bodem, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Precisieboomkwekerij met bodemsensing<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, januari 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bodemkaart vrij beschikbaar<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juli 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoogtekaarten voor iedereen<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, november 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }