{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601381", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Bodemmaatregelen om bodemziekten te beheersen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bodemmaatregelen-om-bodemziekten-te-beheersen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601381, "identifier": "mediaitem_601381", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bodemmaatregelen-om-bodemziekten-te-beheersen-1.htm", "title": "Bodemmaatregelen om bodemziekten te beheersen", "lead": "Bodemziekten veroorzaakt door schimmels en aaltjes leiden tot schade in de Nederlandse akkerbouw. Deze schade is alleen te beperken door ziekten te voorkomen. Een rapport geeft een overzicht van de verschillende bodemmaatregelen die je kunt nemen. Vruchtwisseling is de belangrijkste maatregel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/8/cid601381_105942919.jpg", "width": 800, "height": 535, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agri24", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Lang niet alle bodempathogenen zijn eenvoudig te beheersen. Bestrijding van bodempathogenen is nagenoeg onmogelijk. Je zult dus in moeten zetten op preventie: het voorkomen van schade. Vruchtwisseling, het afwisselen van verschillende gewassen, is de belangrijkste maatregel, aldus de opstellers van het onderzoeksrapport 'Beheersing van bodempathogenen via bodemgezondheidsmaatregelen<\/a>'. <\/p>

Vruchtwisseling<\/h2>

In het rapport, dat is opgesteld in opdracht van BO Akkerbouw, wordt een overzicht gegeven van de bodemmaatregelen die je kunt inzetten om bodempathogenen te beheersen. De nadruk ligt op de gewassen aardappelen, cichorei, granen, kool- en raapzaad, peen, peulvruchten, suikerbiet en ui. In het rapport worden verschillende aaltjessoorten, schimmels, schimmelachtigen en een bacteriesoort behandeld. De voornaamste beheersingsmaatregelen die worden behandeld zijn: vruchtwisseling, gebruik van organische stof, bodembewerking, pH en specifieke mineralen, biologische bestrijding, inundatie en anaerobe grondontsmetting.

Naast vruchtwisseling worden er wel vaak mogelijkheden genoemd als het gebruik van compost, specifieke organische stoffen, biologische bestrijding en meer recent ook groenbemesters. Maar - zo meldt het rapport - er is op dit moment weinig dat als bewezen effectief gezien kan worden. Bij het gebruik van groenbemesters is er veel aandacht voor resistentie tegen specifieke aaltjessoorten om grond gericht te laten uitzieken.<\/p>

Kosten<\/h2>

Voor sommige bodempathogenen zijn specifieke maatregelen beschikbaar. Zo kun je de pH verhogen tegen Aphanomyces en knolvoet of tagetes telen tegen het wortellesieaaltje. Ook behoren inundatie, anaerobe grondontsmetting en onkruidbestrijding tot mogelijkheden, maar de technische uitvoerbaarheid en de kosten zijn vaak een belemmering voor toepassing in de praktijk.

Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van specifieke organische stoffen bij de beheersing van bodempathogenen. Hoewel het effect sterk varieert, lijken diverse resultaten wel perspectieven te bieden voor de toekomst. Zo kan chitine gunstige effecten hebben. Maar de betaalbaarheid is hierin ook een probleem.<\/p>

Het rapport is opgesteld op basis van kennis uit de wetenschappelijke literatuur en kennis aanwezig bij experts vanuit lopend onderzoek. Het literatuuronderzoek maakt onderdeel uit van het langjarige onderzoeksprogramma PPS Beter Bodembeheer.<\/p>" } , { "id": 18915576, "identifier": "element_18915576", "type": "text", "title": "Download het rapport", "url": "https://edepot.wur.nl/513197", "html": "" } , { "type": "text", "html": "<\/p>

(Bron foto: Thinkstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18915580, "identifier": "element_18915580", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Beheersing van bodempathogenen via bodemgezondheidsmaatregelen : Een overzicht van de beschikbare kennis voor een selectie van akkerbouwgewassen met hun bijbehorende bodemziekten<\/a>, rapport Wageningen University & Research 2020 rapport", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beter bodembeheer<\/a> Magazine Kennis en inspiratie voor beter bodembeheer in de landbouw, Wageningen University & Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Effecten bodem- en structuurverbeteraars<\/a>, eindrapportage Wageningen University & Research, 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18915585, "identifier": "element_18915585", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Dossier Bodemgezondheid, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuw rapport verschenen over bodemmaatregelen tegen bodemziektes<\/a>, 14 februari 2020 Beter Bodembeheer", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18915589", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601092", "title": "Beperkte vooruitgang verduurzaming gewasbescherming in de EU", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Beperkte-vooruitgang-verduurzaming-gewasbescherming-in-de-EU-1.htm" }, "lead": "De Europese Rekenkamer constateert dat - ondanks regelgeving - er in de EU maar een beperkte vooruitgang is in verduurzaming van de gewasbescherming. Hoewel geïntegreerde gewasbescherming verplicht is, is het geen voorwaarde voor betalingen en de handhaving ervan is ontoereikend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/5/5/cid601092_maize-839470_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601049", "title": "Meer kennis over bodemverdichting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-kennis-over-bodemverdichting-1.htm" }, "lead": "Rond 45% van de landbouwbodems heeft te maken met bodemverdichting. Om het probleem te kunnen oplossen, moet je weten wat er aan de hand is. Loonwerkers en boeren moeten in gezamenlijk overleg afspraken maken over de uitvoering van werkzaamheden onder de juiste omstandigheden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/0/9/cid601049_shutterstock_164670686_NL_ploegen_tractor.jpg", "width": 800, "height": 500, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601121", "title": "Bodemleven in kaart met nieuwe analysetechniek", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bodemleven-in-kaart-met-nieuwe-analysetechniek-1.htm" }, "lead": "Welke micro-organismen zitten er in de bodem? Op die vraag was het tot nu toe bijna onmogelijk een antwoord te geven. Maar met de PFLA-aanpak kun je inzicht krijgen in de samenstelling van het bodemleven. Telers zouden zo door gerichte maatregelen kunnen sturen op het bodemleven om ook de plantweerbaarheid te versterken.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2020-01-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601486", "title": "Special natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Special-natuurinclusieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "Vakblad Natuur Bos Landschap besteedt in een special aandacht aan natuurinclusieve landbouw. Verschillende aspecten komen aan bod. Wat is natuurinclusieve landbouw? Hoe werkt het? En wordt de natuur er mee geholpen?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/1/cid601486_northern-lapwing-4200013_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }