{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600478", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Blad bemonsteren in essen voor genotypering in nieuw EU project ", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Blad-bemonsteren-in-essen-voor-genotypering-in-nieuw-EU-project-2.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600478, "identifier": "mediaitem_600478", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Blad-bemonsteren-in-essen-voor-genotypering-in-nieuw-EU-project-2.htm", "title": "Blad bemonsteren in essen voor genotypering in nieuw EU project", "lead": "In juni is een Europees project van start gegaan, B4est, waaraan CGN en Wageningen Plant Research aan deelnemen. Er wordt o.a. gewerkt aan het zoeken naar resistentie tegen essentaksterfte door het genotyperen van essen. De eerste bomen zijn al bemonsterd.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2018-06-22T15:25+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "gkn_plantaardige_bronnen", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het B4est project  heeft als doel het verhogen van de overleving, gezondheid, veerkracht en productiviteit van bossen onder klimaatverandering en natuurlijke verstoringen, terwijl de genetische diversiteit wordt behouden. B4est staat voor: Adaptive BREEDING for productieve, sustainable and resilient FORESTs under climate change.<\/p>

In het project wordt met 19 partners samengewerkt aan acht boomsoorten. Het project wordt gecoördineerd door het Nationale Instituut voor Landbouwonderzoek in Frankrijk, INRA.<\/p>

Zoeken naar resistentie tegen essentaksterfte<\/h3>

De essentaksterfte wordt veroorzaakt door het vals essenvlieskelkje (Hymenoscyphus fraxineus<\/em>), een invasieve schimmel. De laatste jaren zijn veel essen in Nederland aantgetast door deze schimmel, maar niet alle essen zijn even gevoelig voor de ziekte. <\/p>

Samen met INRA en Wageningen Plant Research wordt er gewerkt aan het genotyperen van essen m.b.v. SNP merkers. Dit is een techniek wat gebruikt wordt om te bepalen of een genotype in verband gebracht kan worden met resistentie. Het doel is het selecteren van essen die resistent zijn tegen essentaksterfte. Daarnaast wordt binnen het project gewerkt aan het ontwikkelen van innovatieve methoden voor het fenotyperen van ziekteresistentie. Met dit soort methoden hoopt men de zoektocht naar gezonde essen aanzienlijk te kunnen versnellen.<\/p>

(Bron foto: <\/em>CGN)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18888914, "identifier": "element_18888914", "type": "list", "url": "", "items": [{ "item": "", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18888917, "identifier": "element_18888917", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Nieuwsbericht 4 sept 2017: Al 74 essen vermeerderd die mogelijk resistent zijn tegen essentaksterfte<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "10 vragen over essentaksterfte<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Essentaksterfte, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }