{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601118", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Biologische teeltinformatie over onbekende gewassen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biologische-teeltinformatie-over-onbekende-gewassen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601118, "identifier": "mediaitem_601118", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biologische-teeltinformatie-over-onbekende-gewassen-1.htm", "title": "Biologische teeltinformatie over onbekende gewassen", "lead": "Nicheteelten kunnen voor biologische bedrijven interessant zijn. Maar vaak is er te weinig kennis over bijzondere gewassen. In het onderzoeksproject 'Vele kleintjes maken groot: innovatieve teelten in Vlaanderen' is teeltinformatie verzameld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/2/5/cid601118_Mashua_tuber_diversity_Peru_%2528Tropaeolum_tuberosum%2529.JPG", "width": 875, "height": 632, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Omdat kleine biologische bedrijven vaak op zoek zijn naar innovatieve nicheteelten, is in een Vlaams onderzoeksproject teeltinformatie verzameld over verschillende bijzondere gewassen. Zo is er ervaring opgedaan met gewassen als kervelwortel, knolcapucien, indianenaardappel of de Chinese yam. Van negen gewassen<\/a> heeft het Coƶrdinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt (CCBT) nu teelinformatie beschikbaar gesteld. Uit een bericht van het CCBT blijkt dat er ook informatie verzameld is van andere gewassen, zoals watermeloenradijs, verse look, warmoes, broccolini, haverwortel, flowersprouts, paarse spruit en wortelpeterselie.<\/p>

Oca-knolletjes<\/h2>

Hoewel nieuwe gewassen op het eerste oog interessant lijken, staat van te voren niet vast of het zin heeft die gewassen bedrijfsmatig te telen. Zo zijn er teelttechnische vragen en vragen over commerciƫle perspectieven of rendabiliteit. Wat zijn afzetmogelijkheden? Hoe zit het met de kostprijs? Met de nu beschikbare teeltinformatie hoopt het CCBT antwoord te geven op eventuele vragen.<\/p>

Veel van de beproefde gewassen zijn relatief onbekend. Oca bijvoorbeeld (Oxalis tuberosa<\/em>) is een plan die meer dan zesduizend jaar geleden gedomesticeerd in de Andes in Ecuador en Peru. Een plan kan een kilo knolletjes produceren met een witte, gele of rossige kleur. De plant wordt nu geteeld in de bergen van Midden-en Zuid-Amerika en in Nieuw-Zeeland. De knollen hebben een zoetige smaak en soms ook - afhankelijk van het gehalte aan oxaalzuur - een licht bittere smaak. Die bittere smaak kan verdwijnen door de knollen meerdere dagen in de zon te leggen. Een probleem is dat de plant zeer vorstgevoelig is, terwijl knolvorming pas vanaf november plaatsvindt.<\/p>" } , { "id": 18907785, "identifier": "element_18907785", "type": "text", "title": "Download Teelt van Oca", "url": "http://edepot.wur.nl/475798", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Knolcapucien<\/h2>

Een ander gewas is de knolcapucien of Mashua (Tropaeolum tuberosum, <\/em>zie foto). Dit is een klimplant die verwant is aan de Oost-Indische kers. De knolletjes hebben de vorm van een kleine aardappel en zijn rood, geel of wit van kleur. In Zuid-Amerika komt de soort voor in de Andes op hoogten tussen de 2500 en 4000 meter. Het gewas wordt in Peru geteeld voor de knollen. Je kunt de knollen gekookt als groente eten of in soepen verwerken. Omdat de knollen een scherpe, mosterdachtige smaak hebben, zijn ze niet geschikt voor rauwe consumptie.<\/p>" } , { "id": 18907787, "identifier": "element_18907787", "type": "text", "title": "Download Teelt van knolcapucien", "url": "http://edepot.wur.nl/475797", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Indianenaardappel<\/h2>

Nog een knolgewas is apios of de indianenaardappel (Apios americana<\/em>), een vergeten groente uit Noord-Amerika die bij verschillende Indianenstammen populair was. De plant is een winterharde klimplant met leverkleurige bloemen die je kunt laten groeien langs een pergola. 's Winters sterven de bovengrondse delen af, waarna je de knollen in november kunt oogsten. De knollen hebben een hoog gehalte aan eiwitten en zetmeel, maar bevatten ook veel calcium en ijzer. Omdat ze rauw licht giftig zijn, moet je ze koken. Gekookt smaken ze als gepofte kastanjes.<\/p>" } , { "id": 18907789, "identifier": "element_18907789", "type": "text", "title": "Download Teelt van indianenaardappel", "url": "http://edepot.wur.nl/475793", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Michael Hermann [CC BY-SA 4.0<\/a>], via Wikimedia Commons<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18907793, "identifier": "element_18907793", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Vele kleintjes maken groot: innovatieve teelten in Vlaanderen<\/a>, verschenen publicaties", "indentlevel": 0 }, { "item": "Teelt van broodwortel of Chinese Yam<\/a>, CCBT 2019", "indentlevel": 1 }, { "item": "Teelt van Chayotte<\/a>, CCBT 2019", "indentlevel": 1 }, { "item": "Teelt van Cime di rapa<\/a>, CCBT 2019", "indentlevel": 1 }, { "item": "Teelt van indianenaardappel of Apios<\/a>, CCBT 2019", "indentlevel": 1 }, { "item": "Teel van kervelwortel<\/a>, CCBT 2019", "indentlevel": 1 }, { "item": "Teelt van knolcapucien of Mashua<\/a>, CCBT 2019", "indentlevel": 1 }, { "item": "Teelt van Oca<\/a>, CCBT 2019", "indentlevel": 1 }, { "item": "Teelt van Okra onder glas<\/a>, CCBT 2019", "indentlevel": 1 }, { "item": "Teelt van Ulluco<\/a>, CCBT 2019", "indentlevel": 1 } ] } , { "id": 18907805, "identifier": "element_18907805", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Innvoatieve kleine teelten<\/a>, bericht CCBT april 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biologische landbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18907809", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600936", "title": "Plaagbestrijding bij biologische spruitjesteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Plaagbestrijding-bij-biologische-spruitjesteelt-1.htm" }, "lead": "Omdat spruitkool lang op veld staat, is het gewas vatbaar voor plagen. Dit maakt het telen van spruiten een hele uitdaging. In een Biokennisbericht wordt aandacht besteed aan de teeltmaatregelen die de biologische teler kan nemen om plagen te voorkomen of te verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/2/3/cid600936_shutterstock_2893196_spruitjes_groen.jpg", "width": 7008, "height": 4664, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenteteelt", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600347", "title": "Mogelijkheden voor teelt geneeskrachtige planten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mogelijkheden-voor-teelt-geneeskrachtige-planten-1.htm" }, "lead": "Wereldwijd zijn er ongeveer 36.000 plantensoorten die je kunt gebruiken als geneeskrachtige plant. De teelt van geneeskrachtige planten is in onze regio beperkt, maar er zijn wel veel mogelijkheden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/b/8/cid600347_cone-flower-2876541_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600038", "title": "Betere gewasrotatie met alternatieve gewassen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Betere-gewasrotatie-met-alternatieve-gewassen-1.htm" }, "lead": "Door andere gewassen te telen, kun je als akkerbouwer je teeltplan verruimen. Bovendien kunnen diepwortelende gewassen je helpen de bodemstructuur te verbeteren en zijn het soms goede drachtplanten voor bijen zoals zonnekroon, reuzenmalva en vezelhennep.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/1/6/cid600038_5471063579_41b7b53507_b.jpg", "width": 768, "height": 573, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }