{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601245", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Biologische sierteelt", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biologische-sierteelt-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601245, "identifier": "mediaitem_601245", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biologische-sierteelt-1.htm", "title": "Biologische sierteelt", "lead": "Consumenten kiezen vaker voor biologische producten. Dat geldt ook voor de aankoop van sierteeltproducten, maar het aanbod is nog beperkt. In een factsheet zet BioNext informatie op een rij over biologische sierteelt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/8/cid601245_john-mark-smith-eHlVZcSrjfg-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Er is een groeiende groep consumenten die voor biologische producten kiest, meldt BioNext in de factsheet 'Biologische sierteelt<\/a>'. Uit een onderzoek van Intratuin van een paar jaar terug bleek dat 38% van de huishoudens liever biologisch geteelde bloeiers koopt. Maar het aanbod is nog beperkt. En de afzet van biologische bloembollen, tuinplanten of snijbloemen is erg versnipperd.<\/p>

Biologisch wettelijk beschermd<\/h2>

In de factsheet zet BioNext informatie op een rij. Wat is biologisch? Aan welke eisen moeten biologische producten voldoen? En hoe kan een bedrijf omschakelen naar biologische teelt? De verzamelnaam sierteeltproducten is veelomvattend. Het gaat om bloembollen, snijbloemen, kamerplanten, vaste planten, bos- en haagplantsoen en laanbomen. Een deel van die producten worden biologische geteeld, zonder toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen.<\/p>

De tulp is nu het meest geteelde biologische gewas onder de bloembollen, schrijft BioNext. Daarnaast zijn er biologische krokussen, narcissen, dahlia’s, blauwe druifjes en lelies. Ook kamerplanten en diverse vaste planten, bomen en heesters worden al biologisch geteeld.<\/p>

In de biologische teelt worden ziekten en plagen in toom gehouden door gebruik te maken van sterke rassen en een gezonde bodem. Er wordt vruchtwisseling toegepast en eventuele ziekten en plagen worden biologisch bestreden.<\/p>

Het woord 'biologisch' is wettelijk beschermd. De regels voor de biologische sierteelt zijn vastgelegd in de Europese biologische verordening. Alleen gecertificeerde bedrijven die zijn aangesloten bij Skal Biocontrole mogen biologische producten produceren. Tot 2012 waren die producten herkenbaar door het Nederlandse Eko-keurmerk. Tegenwoordig wordt in de Europese Unie ‘het groene blaadje’ als keurmerk gebruikt.<\/p>

Omschakeling<\/h2>

De factsheet geeft een opsomming van eisen waaraan een biologisch teler moet voldoen. Zo moet hij gebruik maken van biologisch uitgangsmateriaal, vruchtwisseling toepassen en mag hij alleen natuurlijke meststoffen zoals stalmest en compost gebruiken. Biologische teelt vindt in principe in de volle grond plaats. Maar voor veel siergewassen, die inclusief groeimedium in een pot worden verkocht, geldt een uitzondering.<\/p>

Wil een bedrijf biologisch gaan telen, dan moet dat bedrijf omschakelen. Zo'n proces kan twee tot drie jaar duren. Het bedrijf met bijbehorende percelen moet dan worden aangemeld bij Skal Biocontrole die een toelatingsonderzoek uitvoert. Ieder bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor gecertificeerd zijn. Dit geldt voor alle bedrijven in de keten.<\/p>

Winkels of webshops die biologische producten direct verkopen aan de consument, zijn uitgezonderd van de certificeringplicht. Maar webshops die biologische producten verkopen met eigen naam of label, moeten wel gecertificeerd zijn. Bij winkelketens die biologische producten direct aan consumenten verkopen, staat het distributiecentrum onder controle van Skal.<\/p>" } , { "id": 18911502, "identifier": "element_18911502", "type": "text", "title": "Download de factsheet", "url": "https://edepot.wur.nl/518225", "html": "" } , { "type": "text", "html": "


(<\/em>Bron foto:
John-Mark Smith<\/a> via Unsplash<\/a>)<\/em>
<\/em> <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18911506, "identifier": "element_18911506", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "
Biologische sierteelt,<\/a> factsheet BioNext 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Impact biologische boodschappenmand<\/a>, rapport Louis Bolk Instituut, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Milieu-impact en schoonheid zijn de redenen om biobloemen te kopen<\/a>, verslag CBBT mei 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bio zoekt Bloem<\/a>, artikel Sierteelt&groenvoorziening 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18911512, "identifier": "element_18911512", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Biodatabase Database voor biologisch uitgangsmateriaal<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Skal Biocontrole<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biologische bedrijfsvoering<\/a>, Groenkennisnet Wiki", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biologische landbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18911518", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600955", "title": "Milieu-impact reden voor aankoop biologische bloemen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Milieu-impact-reden-voor-aankoop-biologische-bloemen-1.htm" }, "lead": "Wat weten mensen van biologische bloemen? En waarom kopen ze biologische bloemen? Uit de resultaten van een Vlaamse enquête blijkt dat de meeste mensen wel eens van biobloemen gehoord hebben. Milieu-impact is een belangrijke overweging voor kopers van biobloemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/d/4/cid600955_flowers-1524612_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600716", "title": "10% groei biologische landbouw in Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/10-groei-biologische-landbouw-in-Nederland-1.htm" }, "lead": "In 2018 is het areaal biologische landbouw in Nederland met 10% gegroeid van 60500 ha naar 66600 ha. De biologische akkerbouw is met een toename van 7% het sterkst gegroeid. Het aandeel biologische landbouw van de totale Nederlandse landbouwgrond blijft met 4% nog wel achter op het EU-gemiddelde van 7%.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/e/d/cid600716_shutterstock_284250092_koe_gras_NL.jpg", "width": 910, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600879", "title": "Nieuwe wiki Biologische bedrijfsvoering", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-wiki-Biologische-bedrijfsvoering-1.htm" }, "lead": "Vanaf vrijdag 5 juli 2019 is de wiki Biologische bedrijfsvoering beschikbaar op Groen Kennisnet. De wiki kan vanaf nu worden gebruikt voor onderwijs, cursussen en zelfstudie over biologische landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/f/d/cid600879_IMG_9921.JPG", "width": 5616, "height": 3744, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }