{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601643", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Biologische landbouw in het onderwijs", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biologische-landbouw-in-het-onderwijs-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601643, "identifier": "mediaitem_601643", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biologische-landbouw-in-het-onderwijs-1.htm", "title": "Biologische landbouw in het onderwijs", "lead": "Steeds meer onderwijsinstellingen besteden aandacht aan biologische landbouw in hun opleidingen. Er wordt onderwijsmateriaal ontwikkeld maar het aanbod blijft nog beperkt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/5/a/cid601643_Web%252072%2520DPI-shutterstock_137016332_biologische_kippen.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Naast de complete opleiding voor biologisch-dynamische landbouw op mbo- niveau aan de Warmonderhof in Dronten , onderdeel van Aeres, is er ook aandacht voor biologische landbouw bij andere agrarische onderwijsinstellingen, zowel op mbo als hbo-niveau. Vakblad Ekoland zet in een artikel<\/a> de initiatieven op een rij. <\/p>

Voor het groene mbo kunnen scholen er sinds 2018 voor kiezen het keuzevak 'Biologische bedrijfsvoering' aan te bieden. Drie agrarische opleidingscentra (AOC's) toonden vanaf het begin belangstelling. Clusius College en Nordwin hebben inmiddels twee jaar ervaring met dit keuzevak, zo blijkt uit het artikel. Terra is in schooljaar 2019-2020 voor het eerst begonnen met dit keuzevak.<\/p>

Keuzevak<\/h2>

Clusius College en Nordwin werken beide met een kleine en gemotiveerde groep studenten. Zo gaat docent Raymond Zijp uit Alkmaar met zeven leerlingen zoveel mogelijk 'de boer' op om theorie en praktijk met elkaar te verbinden. In Leeuwarden werkt melkveehouder en docent Durk Oosterhof met een groep van tien leerlingen. Terra, die het keuzevak in Meppel voor het eerst aanbood, werkte met een grotere groep. Een deel van de leerlingen bleek matig ge├»nteresseerd. Vooral eerste- en tweedejaars leerlingen hadden nog onvoldoende basiskennis, zo blijkt uit het artikel.  <\/p>

De scholen kunnen daarbij gebruik maken van het gratis online lesmateriaal 'Biologische bedrijfsvoering<\/a>' dat via Groen Kennisnet ontsloten wordt. Dit lesmateriaal wordt goed gebruikt, zo blijkt uit het artikel. Daarnaast gebruiken hbo-instellingen dit materiaal voor nascholing van docenten die meer met biologisch in hun lessen willen doen. <\/p>

HBO<\/h2>

Op het hbo-instellingen wordt aandacht besteed aan biologische landbouw in Dronten (Aeres) en Leeuwarden (Hogeschool Van Hall Larenstein). Aeres biedt een minor 'Biologische landbouw'. 22 studenten kozen in schooljaar 2019-2020 voor die minor. Hogeschool van Hall Larenstein biedt tweejarige Associate Degree (AD) opleiding Biologische Melkveehouderij aan. Vorig schooljaar kozen 5 studenten voor deze opleiding.  <\/p>" } , { "id": 18923438, "identifier": "element_18923438", "type": "text", "title": "Artikel onderwijs bio-landbouw", "url": "https://edepot.wur.nl/525895", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Van 18 tot en met 22 januari 2021 wordt de <\/em>Biokennisweek<\/em><\/a> georganiseerd. Groen Kennisnet besteedt in deze week extra aandacht aan biologische landbouw, met elke dag een bericht over een specifiek onderwerp.<\/em><\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18923443, "identifier": "element_18923443", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Aanbod onderwijs bio-landbouw groeit : Pakt onderwijssector rol op in de gewenste transitie naar duurzame landbouw?<\/a> artikel Ekoland april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer onderwijsaanbod in Biologisch, Hoe ver zijn we?<\/a> Artikel Ekoland april 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biologische Melkveehouderij op hbo-niveau. Tweejarige opleiding aan Van Hall larenstein ontpopt zich tot een bruisend kenniscentrum<\/a>, artikel Ekoland april 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer aandacht voor bio in groen onderwijs : groeiende vraag naar biologisch geschoolde mensen stimulans voor onderwijs<\/a>, artikel Ekoland 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18923449, "identifier": "element_18923449", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Aeres vreest keuzevak bio-landbouw te schrappen<\/a>, artikel Greenity mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bionext wil keuzevak biologische landbouw behouden<\/a>, Nieuwe Oogst april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biologische bedrijfsvoering<\/a>, wiki Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biologische landbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18923455", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600879", "title": "Nieuwe wiki Biologische bedrijfsvoering", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-wiki-Biologische-bedrijfsvoering-1.htm" }, "lead": "Vanaf vrijdag 5 juli 2019 is de wiki Biologische bedrijfsvoering beschikbaar op Groen Kennisnet. De wiki kan vanaf nu worden gebruikt voor onderwijs, cursussen en zelfstudie over biologische landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/f/d/cid600879_IMG_9921.JPG", "width": 5616, "height": 3744, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601014", "title": "Keuzedeel biologische bedrijfsvoering", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Keuzedeel-biologische-bedrijfsvoering-1.htm" }, "lead": "In 2018/2019 hebben Terra, Nordwin college en Clusius college een eerste start gemaakt met het aanbieden van het keuzedeel biologische bedrijfsvoering. Alle drie de instellingen gaan er in 2019/2020 mee door, en de belangstelling aan de kant van de deelnemers groeit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/0/f/cid601014_shutterstock_137016332_biologische_kippen.jpg", "width": 5749, "height": 3832, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_tuinbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600800", "title": "Meer aandacht voor biologische landbouw in groen onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-aandacht-voor-biologische-landbouw-in-groen-onderwijs-1.htm" }, "lead": "Het aanbod biologische landbouw in groen onderwijs is na inspanningen door Bionext toegenomen. Maar het is nog niet genoeg vindt projectleider Udo Teunis.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/d/cid600800_LV9Y3T_Copyright_Rinske_Reijenga.jpg", "width": 862, "height": 484, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }