{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601334", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Biodiversiteitsherstel met veldbloemen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biodiversiteitsherstel-met-veldbloemen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601334, "identifier": "mediaitem_601334", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biodiversiteitsherstel-met-veldbloemen-1.htm", "title": "Biodiversiteitsherstel met veldbloemen", "lead": "In het openbaar groen zie je dat veldbloemen een steeds belangrijkere plaats innemen. Inzaai van inheemse kruidensoorten kunnen een rol spelen bij herstel van de biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/8/2/cid601334_field-3279047_640.jpg", "width": 640, "height": 425, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voor veel gemeentes en groenbeheerders is het herstel van de biodiversiteit een belangrijke reden om te kiezen voor de inzaai van veldbloemen. Die inheemse kruidensoorten kunnen een voedselbron of schuilplaats zijn voor diverse insecten, vogels en klein wild. Daarnaast zorgen die veldbloemen ook voor een aantrekkelijke omgeving en zijn ze bovendien makkelijk in onderhoud. <\/p>

Zaadmengsels<\/h2>

Vakblad Stad+Groen besteedt in een artikel<\/a> aandacht aan de inzaai van veldbloemen. Een bijkomend voordeel is dat veldbloemen goed bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden, zoals droogte en hitte. Door hun soms diepe en fijne wortelstelsel zijn ze bijvoorbeeld minder gevoelig voor droogte. Ook kunnen ze erosie tegengaan. <\/p>

Er zijn verschillende zaadmengsels in de handel beschikbaar. Voor elk doel is er een specifieke samenstelling, denk aan braakliggende terreinen, bermen, pluk- en speelweiden of vluchtheuvels. Je kunt kiezen voor eenjarige mengsels - die snel voor een rijke bloei zorgen - of voor meerjarige mengsels.<\/p>

Vals zaaibed<\/h2>

In het artikel worden tips genoemd voor de inzaai van veldbloemen. Een goede voorbereiding is belangrijk. Groenbeheerder Ben Tenkink raadt het maken van een 'vals zaaibed' aan. Je maakt dan een zaaibed, maar wacht nog even met inzaaien, zodat aanwezige onkruidzaden kiemen. Na twee of drie weken schoffel je die onkruiden en zaai je het mengsel in.<\/p>" } , { "id": 18914168, "identifier": "element_18914168", "type": "text", "title": "Artikel over veldbloemen in openbaar groen", "url": "https://edepot.wur.nl/521540", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Meer aanwijzingen voor aanleg van bloemenweides vind je op de website van de Cruydthoeck<\/a>.<\/p>

<\/p>

(Bron foto: MarjanNo<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18914172, "identifier": "element_18914172", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Veldbloemen winnen terrein in de groene ruimte<\/a>, artikel Stad+Groen, mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Carnavalsmengsels zijn geen feest voor biodiversiteit : Inheemse plantensoorten zijn cruciaal voor toename biodiversiteit in bermen<\/a>, artikel Stad+Groen 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het behoud van wilde bijen in het landelijk gebied: is bloemen zaaien de oplossing?<\/a> artikel De levende natuur 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914177, "identifier": "element_18914177", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Algemene aanwijzingen voor aanleg van bloemenweides<\/a>, Cruydthoeck", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18914181", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601230", "title": "Bloemrijke bermen voor bijen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bloemrijke-bermen-voor-bijen-1.htm" }, "lead": "Onze bijenpopulaties worden met uitsterven bedreigd. Om wilde bijen te faciliteren, zijn veranderingen nodig in ons groenbeheer. De gemeente Breda heeft hier het voortouw in genomen. Met 146 bijensoorten kan Breda zichzelf een bijenrijke gemeente noemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/f/9/cid601230_shutterstock_111802475_bijen_bloemen.jpg", "width": 906, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT", "gkn_bijen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_bijen", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600419", "title": "Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Deltaplan-Biodiversiteitsherstel-gepresenteerd-1.htm" }, "lead": "Een brede maatschappelijke beweging heeft op 19 december een plan voor natuurherstel in Nederland gepresenteerd. Door natuurvriendelijk beheer te stimuleren en intensief samen te werken, willen ze de biodiversiteit in het landelijk gebied herstellen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/7/cid600419_shutterstock_434950930_NL_biodiversiteit_berm.jpg", "width": 982, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_boerenlandvogels", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "dww_wild", "GKN2IMPORT", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veerkrachtige_natuur", "dww_wild", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "dww_huisvesting", "dww_diervoeding", "dww_diergezondheid", "dww_diergedrag" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600168", "title": "Meer vlindervriendelijke bermen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-vlindervriendelijke-bermen-1.htm" }, "lead": "Bermen zijn voor vlinders en andere insecten een belangrijk leefgebied. Maar bermen staan onder druk. Vlinderstichting Floron en LTO werken in een project aan beter bermbeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/3/7/cid600168_berm_oudehorne_jn.jpg", "width": 800, "height": 563, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596637", "title": "Geen carnavalsmengsel voor wilde bij en vlinder", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Geen-carnavalsmengsel-voor-wilde-bij-en-vlinder-1.htm" }, "lead": "Vanaf eind februari zijn bijen en vlinders actief. Een enkeling laat zich nu al zien. Honingbijen maak je soms blij met carnavalsmengsels, maar wilde bijen en vlinders doe je daarmee zelden plezier.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/1/1/cid596637_spring-flowers-110671_640-Pixabay.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-02-06T16:36+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T02:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }