{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601583", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Bijna 500 voedselgemeenschappen in Nederland", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bijna-500-voedselgemeenschappen-in-Nederland-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601583, "identifier": "mediaitem_601583", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bijna-500-voedselgemeenschappen-in-Nederland-1.htm", "title": "Bijna 500 voedselgemeenschappen in Nederland", "lead": "Voedselgemeenschappen zijn populair, blijkt uit een verkennend onderzoek. In Nederland zijn er ruim 480 voedselgemeenschappen die 150.000 mensen van voedsel voorzien. De overheid zou de ontwikkeling van voedselgemeenschappen kunnen stimuleren door te zorgen voor betere randvoorwaarden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/5/3/cid601583_Afbeelding-onderzoek-voedselgemeenschappen.jpg", "width": 1024, "height": 697, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een voedselgemeenschap is een lokaal samenwerkingsverband tussen consumenten en producenten zonder tussenhandel. Consumenten die lid zijn van zo'n samenwerkingsverband hebben zo toegang tot lokaal geproduceerd vers voedsel, en de producenten in het samenwerkingsverband zijn verzekerd van afname voor een eerlijke prijs en van een min of meer gegarandeerd inkomen. In Nederland zijn er verschillende voorbeelden bekend zoals Herenboeren, CSA’s (Community Supported Agriculture) en voedselcollectieven waarbij groepen consumenten samen inkopen bij boeren. Daarnaast worden ook coöperatieve winkels, coöperatieve markten en gebiedscollectieven tot de voedselgemeenschappen gerekend. <\/p>

Inventarisatie<\/h2>

Uit de resultaten van een verkennend onderzoek<\/a> door Sandra van Kampen, die op 14 december werden gepresenteerd, blijkt dat in Nederland zo’n 150.000 mensen (ruim 60.000 huishoudens) deel uitmaken van een voedselgemeenschap en op deze manier van vers voedsel worden voorzien. Van Kampen maakt een inventarisatie van de ruim 480 voedselgemeenschappen. In een overzicht<\/a> zijn alle voedselgemeenschappen per provincie opgenomen. <\/p>

Het onderzoek sluit aan op de Toekomstverkenningen die de Transitiecoalitie Voedsel begin 2020 publiceerde. In die toekomstverkenningen wordt het voedselsysteem van de toekomst beschreven aan de hand van vijf scenario's die naast elkaar kunnen bestaan. Een voedselgemeenschap is een van die vijf scenario's. De andere vier zijn circulaire landbouw- en voedselsystemen, Personalised Health and Wellbeing, Hight-Tech voedselbouwstenen en Ecologisch Intensief. <\/p>

Belangrijke drijfveren voor de voedselgemeenschappen zijn democratie, lokaal voedsel, zeggenschap, sociale cohesie en collectief eigendom van grond. Naast dat die voedselgemeenschappen de deelnemers voorzien van vers lokaal geproduceerd voedsel, zorgen ze ook dat mensen meer betrokken zijn bij de productie van voedsel. Het versterkt het bewustzijn. <\/p>

Rol overheid<\/h2>

Om de ontwikkeling van voedselgemeenschappen te stimuleren, ziet de onderzoeker een rol voor de overheid. Die zou betere randvoorwaarden kunnen scheppen zoals toegang tot grond, financiering en het weghalen of verminderen van beperkende regels of het geven van experimenteerruimte. Daarnaast is kennisdeling belangrijk. Verschillende platforms zoals CSA Netwerk, Herenboeren Nederland, Stadslandbouw Nederland en de Transitiecoalitie Voedsel zouden hun krachten kunnen bundelen om de voedselgemeenschappen beter te ondersteunen, ook in praktische zin.<\/p>" } , { "id": 18921871, "identifier": "element_18921871", "type": "text", "title": "Rapport Voedselgemeenschappen in Nederland", "url": "https://edepot.wur.nl/537240", "html": "" } , { "id": 18921873, "identifier": "element_18921873", "type": "text", "title": "Voedselgemeenschappen per provincie", "url": "https://edepot.wur.nl/537241", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Niels de Vries transitiecoalitie voedsel<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18921877, "identifier": "element_18921877", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Voedselgemeenschappen in Nederland,<\/a> december 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voedselgemeenschappen in Nederland<\/a>, rapport", "indentlevel": 1 }, { "item": "Voedselgemeenschappen in Nederland<\/a>, inventarisatie per provincie", "indentlevel": 1 }, { "item": "Zes inspirerende voorbeelden van duurzaam landgebruik : pachten bij gemeente en boeren in gemeenschap<\/a>, Wageningen University & Research 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Toekomstverkenning agrofood 2050<\/a> Transitiecoalitie Voedsel, januari 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18921884, "identifier": "element_18921884", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Ruim 150.000 mensen lid van lokale voedselgemeenschappen in Nederland<\/a>, Transitiecoalitie Voedsel december 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voedselgemeenschappen in Nederland<\/a>, de Schaal van Kampen", "indentlevel": 0 }, { "item": "Transitiecoalitie Voedsel<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18921889", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599562", "title": "Vertrouwen tussen boer en consument essentieel in voedselnetwerken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vertrouwen-tussen-boer-en-consument-essentieel-in-voedselnetwerken-1.htm" }, "lead": "Onderling vertrouwen speelt een belangrijke rol bij het functioneren van voedselnetwerken. Wanneer het vertrouwen groter is, zijn consumenten eerder geneigd de kennis en ervaringen van de boer als waardevol te beschouwen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/0/e/cid599562_shutterstock_162610679_broccoli.jpg", "width": 906, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-09-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_dier", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600905", "title": "Duurzame voedselproductie, hoe doe je dat?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-voedselproductie-hoe-doe-je-dat-1.htm" }, "lead": "Voor de naar schatting ruim 9 miljard wereldburgers zal er in 2050 70% meer voedsel nodig zijn dan nu. Maar we zullen ook naar een meer duurzame voedselproductie toe moeten om roofbouw of uitputting van natuurlijke bronnen te voorkomen. Suzanne Bron verdiept zich in de vraag wat duurzame voedselproductie is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/3/cid600905_shutterstock_222550000_ei_handen.jpg", "width": 683, "height": 492, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599791", "title": "Duurzame Voedselvoorziening in en om de stad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-Voedselvoorziening-in-en-om-de-stad-1.htm" }, "lead": "In een online leeromgeving is lesmateriaal van het 'Urban Green Train' project beschikbaar over regionale voedselvoorziening. Het materiaal is geschikt voor zelfstudie van studenten en docenten, of kan gebruikt worden als input voor onderwijsontwikkeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/0/5/cid599791_IMG_3280.JPG", "width": 2816, "height": 1880, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-12-18T11:09+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "coe_food" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_voeding", "coe_food" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599683", "title": "Te kleine afzetmarkt voor regionale voedselinitiatieven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Te-kleine-afzetmarkt-voor-regionale-voedselinitiatieven-1.htm" }, "lead": "Er zijn veel initiatieven voor duurzame regionale voedselproductie in Nederland, maar helaas stranden veel van die initiatieven door een te kleine afzetmarkt. Ondernemers kunnen meer doen om hun afzetkansen te vergroten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/4/3/cid599683_pig-213758_640.jpg", "width": 640, "height": 460, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-06-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }