{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600760", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Bijenkennis voor groen mbo", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bijenkennis-voor-groen-mbo-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600760, "identifier": "mediaitem_600760", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bijenkennis-voor-groen-mbo-1.htm", "title": "Bijenkennis voor groen mbo", "lead": "Voor herstel van de biodiversiteit is het nodig dat groene mbo'ers kennis hebben van de toepassing van planten die goed zijn voor bloembezoekende insecten, vindt Arie Koster. Hij wil docenten helpen met zijn kennis.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/e/c/cid600760_cat-4094585_640.jpg", "width": 640, "height": 403, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-24T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Groene mbo'ers moeten kennis hebben om bijvriendelijke tuinen, openbaar groen of andere groene landschapselementen te kunnen ontwerpen en aanleggen. Daarvoor is enige ecologische kennis nodig, vindt Arie Koster. Ze moeten weten welke planten goed zijn voor bloemenbezoekende insecten en hoe je die planten toepast. Het herstel van de biodiversiteit hangt immers af van goed geschoolde mbo'ers die goede plantenkennis hebben, die weten op welke planten bijen vliegen en die weten hoe je die planten toepast.<\/p>

Onderwijsprogramma<\/h2>

Om de levenskansen voor de wilde bijen te verbeteren, heeft Koster als Lector Bijenbeheer en bijenvriendelijke tuinen bij Wellantcollege een onderwijsprogramma<\/a> ontwikkeld voor het groene mbo. Dat onderwijsprogramma, dat is gefinancierd uit een subsidie van Nederland Zoemt, bestaat uit een aantal powerpointpresentaties die docenten in de lessen kunnen gebruiken.<\/p>

De presentaties zijn vrij te gebruiken. Koster wil docenten helpen door mee te denken over de opzet en uitvoering van een onderwijsprogramma. Hij vindt het belangrijk dat docenten hun kwaliteiten kunnen inzetten om biodiverstiteit te bevorderen en is bereid docenten daarbij te helpen..<\/p>

Naast de zes powerpointpresentaties, werkt Koster voor het onderwijs aan een boek en een database met informatie per provincie over planten die goed zijn voor bloembezoekende insecten. Veel informatie is al ontsloten via de website bijenhelpdesk.nl

Contactgegevens:
ariekoster@bijenhelpdesk.nl<\/a><\/p>

(Bron foto: <\/em>Krzysztof Niewolny via Pixabay<\/em><\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18897587, "identifier": "element_18897587", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Educatieprogramma wilde bijen<\/a>, 6 presentaties van Arie Koster", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kruidachtige planten voor bijenvriendelijke tuinen<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Houtige planten voor wilde bijen en biodiversiteit in tuinen<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Wilde bijen, levenswijze en landschap<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Biodiversiteit in tuin, park en landschap<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Kruidachtige vegetaties en begroeiingen voor wilde bijen en andere bloemzoekende insecten<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Houtige begroeiingen in relatie met kruidachtigen<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Bijenambassadeurs voor de toekomst? : een onderzoek naar de kwaliteit van educatief lesmateriaal over bijen voor groene scholen in het vmbo en mbo in Nederland<\/a>, studentenscriptie Van Hall Larenstein 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18897597, "identifier": "element_18897597", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Educatieprogramma Educatieprogramma MBO Groen / Groen professionals<\/a>, Nederland Zoemt", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nederlandse bijen<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bijenhelpdesk<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bijen, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18897603", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600187", "title": "Drachtplanten zijn onmisbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drachtplanten-zijn-onmisbaar-1.htm" }, "lead": "Een uitgebalanceerde gevarieerde duurzame beplanting is het beste voor planten, dieren en mensen. De kern van zo'n beplanting bestaat uit drachtplanten, planten die rijk zijn aan nectar en stuifmeel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/d/cid600187_bees-53536_640.jpg", "width": 640, "height": 423, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600463", "title": "156 bijensoorten in Noord-Brabant", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/156-bijensoorten-in-Noord-Brabant-1.htm" }, "lead": "In 2017 zijn in verschillende gebieden in Noord-Brabant 156 soorten wilde bijen aangetroffen. In totaal telden onderzoekers 75000 bijen. Sommige soorten zijn voor het eerst sinds jaren weer in Noord-Brabant aangetroffen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/5/2/cid600463_Web%252072%2520DPI-shutterstock_204376681_bijen_nectar.jpg", "width": 901, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600398", "title": "Zaai bloemen voor bijen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zaai-bloemen-voor-bijen-1.htm" }, "lead": "Om het voedselaanbod voor wilde bijen te verhogen, zullen op zondag 22 april overal in het land bloemstroken aangelegd worden. Maar Arjen Strijkstra vraagt zich af of we daarmee problemen oplossen. Wil je echt iets bereiken dan moet je werken aan een jaarrond voedselaanbod en verbeteren van de leefomgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/d/f/cid600398_bees-3281832_640.jpg", "width": 640, "height": 455, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600908", "title": "Kennis over wilde bestuivers geïnventariseerd", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kennis-over-wilde-bestuivers-geinventariseerd-1.htm" }, "lead": "Om de wilde bestuivers van gewassen te behouden, werken meer dan 50 organisaties samen aan een Nationale Bijenstrategie. Als eerste stap is het voorkomen van wilde bestuivers in verschillende landschapstypen in beeld gebracht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/d/0/cid600908_shutterstock_111802475_bijen_bloemen.jpg", "width": 906, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT", "gkn_bijen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bijen", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }