{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600847", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Bewaarziekten bij appel en peer in kaart gebracht", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bewaarziekten-bij-appel-en-peer-in-kaart-gebracht-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600847, "identifier": "mediaitem_600847", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bewaarziekten-bij-appel-en-peer-in-kaart-gebracht-1.htm", "title": "Bewaarziekten bij appel en peer in kaart gebracht", "lead": "Appels en peren worden tot 12 maanden bewaard. Tijdens die perioden kunnen diverse schimmels vruchtrot veroorzaken. Promovendus Marcel Wenneker bracht schimmels in kaart en dook in de epidemiologie van die schimmels.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/6/2/cid600847_apple_blight_decay_disease_corruption_bad_fungicide_rotten-934285.jpg%2521d.jpg", "width": 1200, "height": 900, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_fruitteelt", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Appels en peren kunnen door diverse schimmels aangetast worden zoals appelschurft (Venturia inaequalis<\/em>), vruchtboomkanker (Neonectria ditissima<\/em>) of diverse vruchtrotschimmels. De klimatologische omstandigheden in Noordwest Europa zorgen ervoor dat de omstandigheden voor die schimmels gunstig zijn. Omdat appels en peren zo'n 12 maanden bewaard worden kunnen zich gedurende deze periode allerlei vruchtrotveroorzakende schimmels ontwikkelen. Promovendus Marcel Wenneker verdiepte zich in die vruchtrotschimmels. Welke schimmels zijn er? Hoe ontwikkelen die schimmels zich? Wat is de epidemiologie? Op 25 februari promoveerde Wenneker.<\/p>

Nieuwe soorten<\/h2>

In het artikel 'Beheersen van schimmelziekten in appel- en perenboomgaarden en bewaarcellen<\/a>', dat in mei 2019 verscheen in Gewasbescherming, geeft hij een overzicht van zijn bevindingen. Er zijn zo'n vijftien schimmelsoorten die vruchtrot kunnen veroorzaken. Belangrijke soorten zijn de schimmel die zogenaamde visogen bij peren veroorzaakt (Cadophora luteo­olivacea<\/em>) en de veroorzaker van lenticel spot bij appels en peren (Fibulorhizoctonia psychrophila<\/em>). Wenneker vond ook een aantal nieuwe soorten die vruchtrot kunnen veroorzaken.<\/p>

Epidemiologie<\/h2>

De veroorzakers van die bewaarziekten hebben als kenmerk dat ze de vruchten vaak al tijdens het groeiseizoen infecteren. Daarna gaan ze in rust. Enkele maanden later, tijdens de bewaring, worden symptomen zichtbaar. Wenneker dook in de epidemiologie van vruchtrotschimmels. Hoe overleven ze? Hij inventariseerde appel- en perenboomgaarden. Uit die inventarisatie blijkt dat concentraties van die schimmels gevonden worden in appelbladresten, kankers, vruchtmummies en dode onkruiden. Met preventieve maatregelen kunnen telers de risico's op besmetting beperken. <\/p>

Vruchtboomkanker<\/h2>

Naast de bewaarziekten verdiepte de promovendus zich ook in de schimmel die vruchtboomkanker veroorzaakt (Neonectria ditissima<\/em>). Hij beschrijft in zijn proefschrift een nieuwe methode om op de kwekerij latente infecties van deze schimmel aan te tonen op jonge appel- en perenbomen, nog voordat de boompjes door een fruitteeler in een boomgaard worden geplant. Deze methode kun je gebruiken om nieuwe strategie√ęn te ontwikkelen voor beheersing van deze ziekte. Zo kun je het gebruiken in het veredelingsonderzoek van appelrassen. <\/p>

(Bron foto: Pxhere.com <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18899944, "identifier": "element_18899944", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Beheersen van schimmelziekten in appel- en perenboomgaarden en bewaarcellen<\/a>, artikel Gewasbescherming mei 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Fungal pathogens in pome fruit orchards and causal agents of postharvest decay<\/a>, PhD thesis, Wageningen University Marcel Wenneker, februari 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Bewaring van hardfruit<\/a>, artikel Management&techniek", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vruchtrotbeheersing in appel en peer: projectresultaten 2013-2014<\/a>, rapport Praktijkonderzoek Plant & Omgeving 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18899950", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600183", "title": "Warmwaterbehandeling tegen bewaarziekten in fruit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Warmwaterbehandeling-tegen-bewaarziekten-in-fruit-1.htm" }, "lead": "Na de oogst van appels en peren kun je door bewaarziekten toch nog een deel van de oogst kwijtraken. Door bespuiting met fungiciden kun je schimmels die deze ziekten veroorzaken voorkomen, maar er zijn ook alternatieven zoals een warmwaterbehandeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/0/0/cid600183_shutterstock_150546470_oogst_machine.jpg", "width": 857, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599902", "title": "Schone appels met gezuiverd water", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Schone-appels-met-gezuiverd-water-1.htm" }, "lead": "Door het transportwater van fruit te zuiveren en opnieuw te gebruiken, kun je niet alleen besparen op watergebruik, maar neemt ook de houdbaarheid van het fruit toe.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/f/1/cid599902_Office%2520use%2520150%2520DPI-shutterstock_20813305_appels_wassen.jpg", "width": 1024, "height": 766, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-01-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_fruitteelt", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_fruitteelt", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantaardige_bronnen", "gkn_plantgezondheid", "gkn_voeding", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596615", "title": "Op weg naar masterplan vruchtrotbeheersing", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Op-weg-naar-masterplan-vruchtrotbeheersing-1.htm" }, "lead": "De schimmelsoorten lenticelrot en visogen blijken de meest voorkomende vruchtrotveroorzakers in appel en peer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/8/cid596615_pixabay-appels-379871_1280.jpg", "width": 950, "height": 639, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-08-22T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T02:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_fruitteelt", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_greenport", "gkn_etalage_home", "gkn_fruitteelt" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }