{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600610", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Bevorderen gezonde leefstijl", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bevorderen-gezonde-leefstijl-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600610, "identifier": "mediaitem_600610", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bevorderen-gezonde-leefstijl-1.htm", "title": "Bevorderen gezonde leefstijl", "lead": "Een gezonde leefstijl, met daardoor minder kans op ziektes, wie wil dat nu niet? Helaas blijkt dit een moeilijke opgave voor veel mensen. Een groot deel van de Nederlanders heeft een ongezond voedingspatroon.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/a/c/cid600610_shutterstock_160898930_supermarkt_consument.jpg", "width": 7584, "height": 5000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Met een ongezond voedingspatroon hebben mensen een verhoogd risico op bepaalde ziektes zoals bijvoorbeeld overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Dit is geen prettig vooruitzicht. Het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek heeft een overzicht<\/a> gemaakt van welke factoren belangrijk zijn bij een gezond voedingspatroon en hoe gezonde voedingskeuzes gestimuleerd kunnen worden.<\/p>

Voedingskeuzes<\/h2>

Bij het maken van gezonde voedingskeuzes zijn drie factoren van belang. Namelijk de voeding zelf, het individu en de omgeving.<\/p>

Wat betreft de voeding zelf is het probleem dat de meeste mensen voeding met veel vetten en suikers lekker vinden. Dit heeft als gevolg dat we hier teveel van eten. <\/p>

Als gekeken wordt naar het indivdu bepalen routines en gewoontes grotendeels wat we eten. We eten namelijk wat we gewend zijn te eten. Als je gewend bent na het eten een toetje te nemen, zal je lichaam ernaar snakken na het eten een toetje te krijgen. Veel voedingskeuzes worden onbewust gemaakt. De mate waarin onbewuste voedingskeuzes gemaakt worden verschilt tussen individuen en situaties. Er zijn grote verschillen tussen individuen in de mate waarin zij zelf hun aandacht, emoties, impulsen en gedrag kunnen sturen. <\/p>

Naast voeding en het individu is de omgeving belangrijk. Te denken valt aan de manier waarop de voedselomgeving is ingericht en de sociale norm binnen een groep. Ongezond voedsel is overal om ons heen en we worden dagelijks verleid om het te eten. Sociale huurwoningen staan vaak op minder gezonde plekken en met minder mogelijkheden om even in het park te wandelen. Dat leidt ertoe dat mensen met uit een lagere sociaal-economische groep vaak relatief ongezond zijn. Wat de consument om zich heen ziet wordt als normaal gezien. <\/p>

Van ongezond naar gezond<\/h2>

Voedingspatronen zijn het resultaat van een samenspel van voeding, gedrag en omgeving. Een interventie werkt het best als deze gericht is op alle drie deze zaken. <\/p>

Bij voeding valt te denken aan het gezonder maken van voedingsproducten zelf.<\/p>

Op inidividueel niveau is het belangrijk dat er al op jonge leeftijd aandacht is voor gezonde voeding. Smaaklessen of EU schoolfruit zijn voorbeelden van interventies die op scholen gegeven worden. Het is belangrijk dat een interventie zich ook richt op het sturen van aandacht, emoties, impulsen en gedrag. <\/p>

De sociale en fysieke omgeving zijn belangrijk voor een gezonde leefstijl. Het is belangrijk de omgeving aan te passen zodat gezonde voedingskeuzes gemaakt worden. Te denken valt aan fruit bij de kassa of geen snackbar in de buurt van een school. <\/p>

Samenspel factoren<\/h2>

Het is heel moeilijk om leefstijl, met name voedingspatronen, te veranderen. We houden van voeding met veel vet en suiker. En keuzes maken we niet altijd bewust maar worden mede bepaald door gewoontes en onze omgeving. Een aanpak die zich zowel richt op gezondere voedingsproducten, het individu en een gezondere leefomgeving zou het beste zijn. Om dit voor elkaar te krijgen moeten veel partijen samenwerken. <\/p>

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18893534, "identifier": "element_18893534", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Een gezonde leefstijl stimuleren: van individu tot context<\/a>, artikel Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "‘Verschil in gezondheid is onrecht’<\/a>, artikel Resource, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": ", een (on)gezonde leefstijl : opleiding als scheidslijn<\/a> Rapport Sociaal en Cultureel Planbureau, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": ", gecombineerde leefstijlinterventies voor mensen met een lage SES?<\/a> Artikel Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18893540, "identifier": "element_18893540", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "De verleiding van de ongezonde hap<\/a>, video de Monitor, 2019", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>


<\/p>" } , { "identifier": "element_18893543", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599513", "title": "Meer vezelconsumptie met nudging", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-vezelconsumptie-met-nudging-1.htm" }, "lead": "Nederlands eten te weinig vezels. Daarom is het zinvol consumenten te verleiden tot het eten van meer volkorenbrood. Nudging kan helpen, bijvoorbeeld door volkorenbrood aan te bieden in grappige vormen zoals hartjes.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/2/3/cid599513_bread-399286_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-10-20T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599826", "title": "Opvoeders beïnvloeden eetgedrag", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Opvoeders-beinvloeden-eetgedrag-1.htm" }, "lead": "Eetgewoonten worden vaak al van jongs af aan gevormd en zetten vaak door op volwassen leeftijd. Opvoeders spelen een belangrijke rol in de vorming van eetgewoonten. Sommige opvoedstijlen werken beter dan andere. Dwingen heeft niet zoveel zin.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/b/c/cid599826_118242274.jpg", "width": 1024, "height": 756, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-05-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600731", "title": "Een duurzaam en gezond 'Low Lands Diet'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Een-duurzaam-en-gezond-Low-Lands-Diet-1.htm" }, "lead": "Voor een duurzaam voedingspatroon is het niet alleen belangrijk goed op te letten in de supermarkt. Je kunt ook vaker producten kiezen die meer bij onze lokale situatie passen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/5/9/cid600731_shutterstock_107225810.jpg", "width": 903, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600856", "title": "Portiegroottes in kookboeken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Portiegroottes-in-kookboeken-1.htm" }, "lead": "Kookboeken bevatten veel informatie. Niet alleen over hoe recepten te maken, maar ze kunnen ook informatie geven over hoe ons eetpatroon verandert. Dit kan gedaan worden door oude kookboeken te vergelijken met recent uitgebrachte kookboeken.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-05-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }