{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601479", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Betere ruwvoervoorziening met precisielandbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Betere-ruwvoervoorziening-met-precisielandbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601479, "identifier": "mediaitem_601479", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Betere-ruwvoervoorziening-met-precisielandbouw-1.htm", "title": "Betere ruwvoervoorziening met precisielandbouw", "lead": "Met plaatsspecifieke bemesting kun je zorgen voor een betere nutriëntenbenutting in grasland. Met precisielandbouwtechnieken kun je zo zorgen voor een betere kwaliteit ruwvoer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/6/d/cid601479_Maaien%2520-%2520zomerstalvoedering%2520IMG_2879.jpg", "width": 1000, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Precisiesystemen bieden ook in de melkveehouderij perspectief voor een betere bedrijfsvoering, zo blijkt uit een artikel in vakblad Veehouderij Techniek<\/a>. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld een bodemscansysteem en dronebeelden kun je een gedetailleerd inzicht krijgen in de voedingstoestand van percelen. <\/p>

Bodemeigenschappen<\/h2>

Door data om te zetten in taakkaarten, kun je plaatsspecifieke bemesting toepassen waardoor je kunt werken aan een optimale nutriëntenbenutting in je grasland. Op die manier kun je werken aan een betere belans tussen darmverteerbaar eiwit (DVE) en onbestendig eiwit (OEB) in gras. Je hebt dan minder krachtvoer nodig. <\/p>

Inzicht in de bodemeigenschappen van een perceel kun je op twee manieren verzamelen: met een bodemscansysteem en met dronebeelden. Een bodemscanner kan met hulp van sensoren gegevens verzamelen over de zuurgraad (pH), het organische stofgehalte en de bodemtextuur. Met dronebeelden kun je op basis van kleurverschillen de bovengrondse vegetatie in beeld brengen. <\/p>

Taakkaarten<\/h2>

De data die je met beide systemen verzamelt, moet je omzetten in zogenaamde taakkaarten die door gps-systemen kunnen worden gelezen. Op die manier kun je plaatsspecifiek meststoffen doseren of een onkruidbestrijding uitvoeren. Je bespaart zo meststoffen, middelen en tegelijkertijd werk je aan een optimale nutriëntenvoorziening voor het gras. <\/p>

Op dit moment zijn er diverse projecten van DLV Advies in uitvoering, zo meldt het artikel, die als doel hebben de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de precisietechnieken te vergroten. <\/p>" } , { "id": 18918660, "identifier": "element_18918660", "type": "text", "title": "Artikel Precisielandbouw in de melkveehouderij", "url": "https://edepot.wur.nl/523477", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

De artikelen in Veehouderij Techniek zijn niet vrij toegankelijk. Om ze te kunnen lezen, kun je een gratis account op Veehouderij Techniek aanmaken<\/em><\/p>

(Bron foto: WUR Eddy Teenstra)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18918664, "identifier": "element_18918664", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Precisielandbouw in de melkveehouderij<\/a>, artikel Veehouderij Techniek mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Plaatsspecifiek spuiten, ploegen en bemesten<\/a>, Cosun Magazine 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bodemscans voor precisielandbouw<\/a> Vergelijking van sensorsystemen in Slootdorp 2019 rapport Aeres", "indentlevel": 0 }, { "item": "Precisielandbouw sluipt het grasland op<\/a>: special: precisielandbouw, artikel Veeteelt, maart 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18918670, "identifier": "element_18918670", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Dronewerkers<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Precisiebemesting<\/a> DLV Advies", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18918674", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601040", "title": "Bodemscansystemen leveren betrouwbare bodeminformatie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bodemscansystemen-leveren-betrouwbare-bodeminformatie-1.htm" }, "lead": "De bodemeigenschappen die door verschillende sensorsystemen kunnen worden verzameld, leveren betrouwbare informatie op. Dat biedt perspectief voor de inzet bij precisielandbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/6/c/cid601040_bodemscans_still_youtube.JPG", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601124", "title": "Grasgroei in beeld met grasdata", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grasgroei-in-beeld-met-grasdata-1.htm" }, "lead": "Op het weidebedrijf van Aeres verzamelen studenten gegevens over grasgroei. Analyse van die grasdata geven inzicht in hoe het weidebedrijf functioneert.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/d/cid601124_0XSGA3_Copyright_K_de_Boer.jpg", "width": 862, "height": 647, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601398", "title": "Plaatsspecifiek bekalken van grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Plaatsspecifiek-bekalken-van-grasland-1.htm" }, "lead": "Bekalken van grasland is nodig om de zuurgraad (pH) op peil te houden. Een optimale pH zorgt voor een betere mineralenbenutting. Maar in de praktijk blijkt dat de pH-waarde binnen een perceel kan variëren. Daarom is op proefbedrijf de Marke dit jaar voor het eerst plaatsspecifiek kalk gestrooid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/b/cid601398_still_youtube_kalk_demarke.jpg", "width": 1073, "height": 737, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600965", "title": "Melkveehouderij in de 21e eeuw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Melkveehouderij-in-de-21e-eeuw-1.htm" }, "lead": "De melkveehouder in de 21e eeuw staat voor forse uitdagingen: digitale revolutie, automatisering en maatschappelijke uitdagingen. De loonwerksector kan met de melkveehouders bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, zo blijkt uit een studentenverslag.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/e/cid600965_cow-3413687_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }