{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600863", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Betere opbrengsten met fotosynthese 2.0", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Betere-opbrengsten-met-fotosynthese-2.0-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600863, "identifier": "mediaitem_600863", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Betere-opbrengsten-met-fotosynthese-2.0-1.htm", "title": "Betere opbrengsten met fotosynthese 2.0", "lead": "Door te werken aan verbetering van het fotosyntheseproces in de plant, zou je hogere opbrengsten kunnen halen. Het is een oplossing voor het wereldvoedselvraagstuk, duurzame energiebronnen en CO₂-reductie denken Wageningse onderzoekers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/0/f/cid600863_shutterstock_116422636_druppel_blad_.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Planten in de woestijn hebben een uiterst efficiënte fotosynthese, veel efficiënter dan van onze landbouwgewassen. “Daar kunnen wij in de landbouw nog veel van leren.” zegt Wagenings onderzoeker René Klein Lankhorst een artikel in het Wagenings Magazine over klimaatverandering<\/a>. Het proces van fotosynthese, waarbij planten met hulp van zonlicht uit water en koolzuurgas (CO₂) suikers produceren, verloopt niet zo efficiënt. Landbouwgewassen gebruiken maar 0,5 tot 1% van het zonlicht. <\/p>

Fotosyntheseproces<\/h2>

Zouden we de het fotosyntheseproces efficiënter kunnen maken, dan kun je de opbrengst van landbouwgewassen ook verhogen. Het zou de oplossing zijn voor het wereldvoedselvraagstuk als we in 2050 10 miljard mensen moeten voeden. Het verbeteren van de fotosynthese is zelfs de heilige graal van de landbouw, zegt Louise Fresco, bestuursvoorzitter van de Wageningse Universiteit. <\/p>

Klein Lankhorst is er van overtuigd dat we ons moeten richten op verbetering van het fotosyntheseproces. Sommige planten doen het veel efficiënter, maar plantenveredelaars hebben daar nog nooit gericht naar gekeken. Met een efficiënter fotosyntheseproces kun je ook meer CO₂ uit de lucht vangen, mits je de biomassa voor langere tijd aan de koolstofkringloop onttrekt. Dat kan bijvoorbeeld door er bioplastic van te maken of groene bouwmaterialen. <\/p>

Veredeling<\/h2>

Klein Lankhorst is programma-ontwikkelaar binnen het thema fotosynthese voor de Plant Science Group in Wageningen. Hij legt uit dat verbetering van het proces niet eenvoudig is omdat er honderden genen bij betrokken zijn. Maar met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van genomics, bio-informatica en het geautomatiseerd screenen van grote hoeveelheden planten op uiterlijke kenmerken kun je het fotosyntheseproces in onderdelen opsplitsen. Het proces kent allerlei zwakke plekken die veredelaars stuk voor stuk zouden kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door de plant efficiënter te laten omgaan met wisselende lichtinval. <\/p>

Een andere invalshoek is de nieuwe kennis over een gen dat het Rubisco enzym produceert. Dat enzym speelt een sleutelrol bij de fotosynthese. Door een gen uit een pompoenplant in te bouwen in een tabaksplant wisten Amerikaanse onderzoekers de werking van dit enzym te verbeteren. Klein Lankhorst zegt dat Wageningse onderzoekers nu proberen of je soortgelijke genen met verdelingstechnieken kunt in gewassen kunt inkruisen.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18900351, "identifier": "element_18900351", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Sleutelen aan de motor van de plant artikel Wageningen Climate Solutions<\/a>, september 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": " Photosynthesis 2.0<\/a>, Wageningen University and Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuwe weg naar betere fotosynthese<\/a>, artikel Resource, november 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kan fotosynthese 2.0 de wereld redden?<\/a> artikel Onder Glas 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Arie de Gelder en Anja Dieleman over fotosynthese : 'Planten moeten in de toekomst efficiënter omgaan met CO₂'<\/a>, artikel Onder Glas 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Efficiëntie van de fotosynthese kan met een factor tien omhoog : plant gaat slordig om met zonne-energie<\/a>, artikel Onder Glas 2013", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18900359, "identifier": "element_18900359", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Fotosynthese, de groene motor voor een duurzame wereld<\/a>, onderzoeksproject Wageningen Univeristy & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuwe technieken plantenveredeling, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "E-module photosynthesis<\/a>, WUR", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18900365", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600126", "title": "Plantenveredeling in een stroomversnelling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Plantenveredeling-in-een-stroomversnelling-1.htm" }, "lead": "Al meer dan 100 jaar werken Wageningse veredelaars aan nieuwe plantenrassen. In de loop van de tijd verschoof de aandacht van opbrengstverhoging naar andere veredelingsdoelen. En nieuwe technieken zorgden ervoor dat veredeling in een stroomversnelling is gekomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/f/f/cid600126_appels.JPG", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-12T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plantaardige_bronnen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plantaardige_bronnen" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599929", "title": "Veredeling op betere fotosynthese", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veredeling-op-betere-fotosynthese-1.htm" }, "lead": "Wageningse onderzoekers hebben ontdekt dat genen in de plant van invloed zijn op de efficiëntie van fotosynthese. Die ontdekking maakt het mogelijk planten te selecteren die zo met dezelfde hoeveelheid voedingsstoffen of licht meer kunnen produceren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/7/5/cid599929_leaf-1551201_640.jpg", "width": 640, "height": 448, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600486", "title": "E-module fotosynthese beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/E-module-fotosynthese-beschikbaar-1.htm" }, "lead": "Een introductiecursus die de basisprincipe van fotosynthese uitlegt, is online beschikbaar via een e-module. De Engelstalige cursus is bedoeld voor bachelorstudenten in het hoger onderwijs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/3/8/cid600486_green-2868920_1280.jpg", "width": 1248, "height": 829, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-11T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_biobased_economy" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }