{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601540", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Betere benutting van reststromen tegen voedselverspilling", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Betere-benutting-van-reststromen-tegen-voedselverspilling-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601540, "identifier": "mediaitem_601540", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Betere-benutting-van-reststromen-tegen-voedselverspilling-1.htm", "title": "Betere benutting van reststromen tegen voedselverspilling", "lead": "Veel restromen die ontstaan bij de productie en consumptie van voedsel worden nu verbrand of gecomposteerd. Je zou die reststromen veel beter kunnen benutten, bijvoorbeeld als grondstof voor voedsel, veevoer of andere producten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/4/7/cid601540_99133591.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In 2018 bedroeg de omvang van verspild voedsel in Nederland in totaal tussen de 1.649-2.568 kiloton, per hoofd van de bevolking was dat zo'n 96 tot 149 kilo verspild voedsel, zo blijkt uit de Monitor Voedselverspilling<\/a>. Veel van dit verspilde voedsel zou je als reststromen beter kunnen benutten: als voedsel voor de voedselbank bijvoorbeeld, als grondstof voor ander voedsel, als veevoer of als grondstof in de biobased industrie. <\/p>

Vermijdbare resten<\/h2>

In de monitor worden de reststromen uitgesplitst naar vermijdbaar, potentieel vermijdbaar of onvermijdbaar. Vermijdbare resten had je kunnen eten, ze zijn geschikt voor consumptie. Potentieel vermijdbare reststromen zijn ook eetbaar maar zijn om verschillende redenen uit de voedselketen gehaald, denk aan oud brood. Onvermijdbare restproducten zijn niet meer geschikt voor consumptie. Uit de monitor blijkt dat van de vermijdbare reststromen in 2018 maar liefst 60% werd verbrand, 16 tot 28% kreeg de bestemming veevoer. Van de potentieel vermijdbare reststromen werd 60 tot 70% gecomposteerd, de rest werd vooral gebruikt als veevoer. <\/p>

Ladder van Moerman<\/h2>

De reststromen kun je beter benutten. In het onderzoeksproject CARVE, een publiek-private samenwerking die van 2015 tot 2019 liep, werkten onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research aan oplossingen. In een rapport van dit innovatieproject<\/a>, dat in 2020 verscheen, worden verschillende mogelijkheden genoemd om restproducten beter te benutten. Uitgangspunt bij een betere benutting van die reststromen is de zogenaamde 'Ladder van Moerman'. Die ladder - op pagina 4 - beschrijft hoe je efficiënt om kunt gaan afvalstromen. De verschillende mogelijkheden worden gerangschikt van hoogwaardig naar laagwaardige verwerking. <\/p>" } , { "id": 18920774, "identifier": "element_18920774", "type": "text", "title": "Rapport CARVE innovatieproject", "url": "https://edepot.wur.nl/532852", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Voorbeeldprojecten<\/h2>

Bovenaan staat preventie van voedselverspilling. Daarna komen achtereenvolgens de toepassing van restproducten voor humane voeding, bijvoorbeeld voor de voedselbank, bewerking zodat het weer geschikt is voor humane voeding en verwerking voor diervoer. Je kunt verspild voedsel ook gebruiken als grondstof voor de biobased industrie of verwerken tot meststof voor vergisting. Laagwaardige toepassingen zijn compostering, gebruik voor duurzame energie en verbranding. <\/p>

In het rapport van het CARVE-project worden verschillende voorbeelden genoemd. Zo wordt in het project 'Peels to food' aardappelschillen toegepast als grondstof voor verschillende voedingsmiddelen, diervoeder en non-food toepassingen zoals lijm. In het project 'Retourbrood' is een procédé ontwikkeld om vergist oud brood zo te verwerken dat je er weer nieuw brood of ontbijtkoek mee kunt maken. En in het project 'Starch the next level' wordt zetmeel in het proceswater van aardappelverwerkers weer gebruikt als ingrediënt voor nieuwe voedingsmiddelen.<\/p>

In aanloop naar de afsluiting van de MBO Challenge Voedselverspilling met een eindevenement op donderdag 22 april, besteedt Groen Kennisnet in de week van 19 tot en met 23 april extra aandacht aan het onderwerp voedselverspilling. <\/em><\/p>" } , { "id": 18920776, "identifier": "element_18920776", "type": "text", "title": "Themaweek Voedselverspilling", "url": "", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/em> <\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "identifier": "element_18920781", "type": "contentitemslist", "title": "Column", "mediaitems": [] } , { "id": 18920783, "identifier": "element_18920783", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " CARVE innovatieproject tegen voedselverspilling in de agrifoodketen<\/a>, Wageningen University & Research 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Webinar Wageningen Food Safety Research: Reststromen voor productie van insecteneiwitten<\/a>, 8 maart 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Monitor Voedselverspilling Update 2009 -2018<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Innovatie en reststromen centraal in Nationale Eiwitstrategie<\/a>, Nieuwe Oogst 22 december 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Routekaart Nationale Biogrondstoffen: naar een groter aanbod en betere benutting<\/a>, Stuurgroep Routekaart Nationale Biogrondstoffen 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18920790, "identifier": "element_18920790", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Betere bestemming Reststromen<\/a>, Samen tegen de voedselverspilling 12 oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Voedselverspilling Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18920794", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601081", "title": "Coronacrisis zorgt voor minder voedselverspilling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Coronacrisis-zorgt-voor-minder-voedselverspilling-1.htm" }, "lead": "Tijdens de coronacrisis werd door een deel van de Nederlandse consumenten minder voedsel verspild. Uit een onderzoek blijkt dat mensen bij het kopen, koken en bewaren van voedsel tijdens de crisis vaak wat planmatiger te werk gaan waardoor ze minder voedsel hoeven weg te gooien.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/7/8/cid601081_shutterstock_224792593_voedselverspilling_bord_legen_afvalbak.jpg", "width": 899, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601315", "title": "Meer verspillingsvrij door goed om te gaan met houdbaarheidsdatums", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-verspillingsvrij-door-goed-om-te-gaan-met-houdbaarheidsdatums-2.htm" }, "lead": "Bijna de helft van de Nederlanders kent het verschil tussen Ten minste Houdbaar Tot (THT) en Te Gebruiken Tot (TGT). Goed omgaan met houdbaarheidsdatums kan voedselverspilling voorkomen. Om het verschil duidelijk te maken is Samen Tegen Voedselverspilling een campagne gestart.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/2/cid601315_Web%252072%2520DPI-shutterstock_198981536_voedselverspilling_vuilnisbak_keukenafval.jpg", "width": 903, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601835", "title": "Olie en eiwitten uit visafval", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Olie-en-eiwitten-uit-visafval-1.htm" }, "lead": "Viskoppen, visgraten en andere restproducten van vis kun je vermalen tot vismeel. Maar je kunt er ook visolie en eiwitten uithalen die geschikt zijn voor menselijke consumptie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/4/e/cid601835_Salmon_waste_-_panoramio.jpg", "width": 1024, "height": 681, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }