{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600725", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Betere bandentechnieken voor lagere bodembelasting", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Betere-bandentechnieken-voor-lagere-bodembelasting-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600725, "identifier": "mediaitem_600725", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Betere-bandentechnieken-voor-lagere-bodembelasting-1.htm", "title": "Betere bandentechnieken voor lagere bodembelasting", "lead": "Uit het oogpunt van duurzaam bodembeheer is het belangrijk dat bodembelasting door te zware machines vermindert. Het streven naar kleine lichte machines is nog toekomstmuziek. Met technische aanpassingen en beter management kun je de bodembelasting ook verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/6/8/cid600725_farming-2365320_1920.jpg", "width": 800, "height": 550, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_loonwerk", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Er is steeds meer belangstelling voor duurzaam beheer van de bodem. Boeren en loonwerkers zien de noodaak in de bodemdruk door te zware machines te beperken om zo bodemverdichting te beperken. Beperking van de bodemverdichting staat ook bij beleidsmakers bij overheden en waterschappen op het netvlies. Ze zien vooral heil in kleinere en lichtere machines.<\/p>

Bodembelasting<\/h2>

Maar brancheorganisatie Cumela denkt dat dit nog toekomstmuziek is. In het artikel 'Bodemdruk aan banden<\/a>' in vakblad Grondig betoogt de organisatie van loonwerkers dat je veel kunt bereiken met verbeterde technieken, lagere bandenspanning of een beter management.<\/p>

De machines hebben een maximale omvang bereikt. Voor vervoer op de openbare weg zijn de grenzen zo'n beetje bereikt als je kijkt naar lengte, breedte, hoogte en aslast. Om de bodembelasting dan toch te verminderen kun je veel met nieuwe bandentechnieken of rupstechnologie. Je zorgt dan voor een groter contactoppervlak bij een gelijkblijvende wiellast. Bandendrukwisselsystemen worden steeds geavanceerder, schrijft het vakblad. Naast vermindering van de bodemdruk levert dat bovendien vaak een lager brandstofverbruik op.<\/p>

Management<\/h2>

Als het om management gaat kun je ook veel bereiken, bijvoorbeeld door werkzaamheden beter te plannen. Werken in een te nat veld moet je vermijden. En door bovenover te ploegen, in plaats van het rijden door de ploegvoor, kun je verdichting van de ondergrond voorkomen. <\/p>

(Bron foto: <\/em> Graham Hobster<\/a> via Pixabay<\/a><\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18896653, "identifier": "element_18896653", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Bodemdruk aan banden : bandentechnieken helpen bij duurzaam bodembeheer<\/a>, artikel Grondig 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Brede band : diepere verdichting<\/a>, artikel LandbouwMechanisatie , april 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Effect van bandenspanning en bodemvochtgehalte op bodemverdichting en gewasgroei<\/a>, Rapport ILVO 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18896658, "identifier": "element_18896658", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Integraal bodembeheer, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18896661", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600031", "title": "Lagere bandenspanning voor minder bodemverdichting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lagere-bandenspanning-voor-minder-bodemverdichting-1.htm" }, "lead": "Door het gebruik van steeds zwaardere landbouwwerktuigen neemt de verdichting van de bodem toe. Je kunt die bodemverdichting beperken door de bandenspanning te verlagen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/f/cid600031_tractorbanden-3486266_1920.jpg", "width": 935, "height": 511, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-08-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599716", "title": "Bodemverdichting in de ploegvoor", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bodemverdichting-in-de-ploegvoor-1.htm" }, "lead": "Rijden door de ploegvoor is het slechtste wat je kunt doen. Zo verdicht je de bodem. Bodemverdichting op grasland kun je opheffen met een woeler. Wil je bodemverdichting echt voorkomen, dan begin je onder de grond, bijvoorbeeld door het organisch stofgehalte te verbeteren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/4/3/cid599716_farming-2365320.jpg", "width": 1680, "height": 1049, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-07-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599575", "title": "Behoud bodemkwaliteit met rijpaden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Behoud-bodemkwaliteit-met-rijpaden-1.htm" }, "lead": "Door met trekkers en landbouwmachines over het land te rijden, verdicht je de bodem waardoor gewassen minder goed groeien. Door te kiezen voor vaste rijpaden, beperk je die verdichting. En er zijn meer mogelijkheden om de bodemkwaliteit te behouden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/4/2/cid599575_tractor-862925.jpg", "width": 1616, "height": 1012, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-06-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599604", "title": "Beperk bodemverdichting met rupsbanden of een drukwisselsysteem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Beperk-bodemverdichting-met-rupsbanden-of-een-drukwisselsysteem-1.htm" }, "lead": "Trekkerbanden worden steeds groter en zorgen op het land voor bodemverdichting. Bodemverdichting is een groeiend probleem. Wil je verdichting voorkomen dan kun je rupsbanden gebruiken, bandenspanning aanpassen of overstappen op flexibele banden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/4/7/cid599604_1023986_04d770e6.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-03-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596111", "title": "Bodembewerking in beweging", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bodembewerking-in-beweging-1.htm" }, "lead": "Nieuwe inzichten over bodemverdichting, niet kerende grondbewerking en groenbemesters. In het blad Landbouwmechanisatie wordt er uitgebreid aandacht aan besteed.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/e/4/cid596111_pixabay-tractor-153687500.jpg", "width": 950, "height": 640, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-07-18T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T01:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_precisielandbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }