{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600513", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Beter diertransport met automatisch monitoringsysteem", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Beter-diertransport-met-automatisch-monitoringsysteem-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600513, "identifier": "mediaitem_600513", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Beter-diertransport-met-automatisch-monitoringsysteem-1.htm", "title": "Beter diertransport met automatisch monitoringsysteem", "lead": "Transport van dieren veroorzaakt niet alleen stress en beïnvloedt zo het welzijn van dieren, het heeft ook invloed op de vleeskwaliteit van geslachte dieren. Een automatisch monitoringsysteem dat gebruik maakt van sensoren kan bijdragen aan kwaliteitsbewaking van diertransport.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/6/cid600513_125940157.jpg", "width": 1024, "height": 727, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dieren worden om verschillende redenen getransporteerd, zo legt Victor Hofmans uit in een artikel in Management & Techniek: voor verkoop, bij beweiding of naar het slachthuis. Hofmans bestudeerde als student voor zijn masterproef aan de KU Leuven diertransporten. Hij ontwierp een monitoringsysteem om kritische punten tijdens het transport te detecteren en bij te sturen en schreef er een artikel over.<\/p>

Dierenwelzijn<\/h2>

Het welzijn van dieren kan tijdens het transport in het gedrang komen, schrijft Hofmans in het artikel 'Kwaliteitsbewaking tijdens diertransporten<\/a>'. Hij verwijst naar de vijf vrijheden voor dierenwelzijn zoals die in 1964 geformuleerd zijn. Zo moeten dieren vrij zijn van chronische stress en angst. Ze mogen geen fysiek en thermisch ongemak ondervinden en ze moeten de de mogelijkheid hebben natuurlijk gedrag te vertonen. Bij transport staan die vrijheden onder druk. Een dier ondervindt zo stress.<\/p>

Adrenaline<\/h2>

Bij stress wordt er door het dier meer adrenaline geproduceerd waardoor extra glucose in de spieren vrijkomt. Dat glucose wordt omgezet in melkzuur wat invloed heeft op de vleeskwaliteit. Als glucose tijdens de slacht wordt omgezet in melkzuur ontstaat er zogenaamd PSE-vlees (pale, soft, exudative). En als glucose eerder is omgezet in melkzuur ontstaat DFD-vlees (dark, firm en dry). Beide soorten vlees smaken minder goed dan vlees met een goede pH en structuur.<\/p>

Stressfactoren<\/h2>

De manier van omgaan met de dieren tijdens transport, het gebruik van een laadlift, de helling en constructie van het laadvlak, de verlichting in de drijfgang en in de vrachtwagen kunnen alle stress beïnvloeden. Ook andere factoren spelen een rol zoals de ventilatietechniek en de vering van het voertuig, temperatuur en luchtvochtigheid of het gedrag van de chauffeur. En ook in het slachthuis moeten dieren omzichtig worden behandeld.<\/p>

Monitoringsysteem<\/h2>

Je kunt de kwaliteit van het diertransport volgen met een automatisch monitoringsysteem, waarbij sensoren gebruikt worden. Er zijn drie typen sensoren van belang: sensoren voor de registratie van het microklimaat in de vrachtwagen, sensoren voor de registratie van de bewegingen van de vrachtwagen en sensoren voor de registratie van de activiteit van de dieren. Zo'n monitoringsmodule kan bijdragen tot de optimalisatie en kwaliteitsbewaking van diertransporten, aldus Hofmans. <\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18889790, "identifier": "element_18889790", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Kwaliteitsbewaking tijdens diertransporten: veehouderij<\/a>, artikel Management&Techniek, april 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kwaliteit van lang transport beoordeeld<\/a>: artikel V-focus, 2012", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen<\/a>, Protocol NVWA, 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18889794, "identifier": "element_18889794", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Diertransport<\/a>, dossier Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hitteprotocol veetransport deze week weer van kracht<\/a>, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, september 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Onderweg naar beter dierenwelzijn tijdens transport<\/a>, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, januari 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Borging dierenwelzijn tijdens transport onvoldoende<\/a>, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, juni 2013", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }