{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601446", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Bestuivervriendelijke boomgaard", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bestuivervriendelijke-boomgaard-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601446, "identifier": "mediaitem_601446", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bestuivervriendelijke-boomgaard-1.htm", "title": "Bestuivervriendelijke boomgaard", "lead": "Zowel wilde bestuivers als gehouden honingbijen spelen een belangrijke rol in de vruchtopbrengst van fruitbomen. Als fruitteler kun je veel doen voor de bestuivers in jouw boomgaard. Een nieuw werkboek biedt handvatten en concrete maatregelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/6/cid601446_Bijen.jpg", "width": 1280, "height": 548, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_fruitteelt", "GKN2IMPORT", "gkn_bijen" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_bijen", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_fruitteelt", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het werkboek ‘Bijen in de Boomgaard: werkboek voor meer biodiversiteit en een goed bestoven gewas<\/a>’ is voortgekomen uit een samenwerking tussen de Coöperatieve Betuwse Fruitmotor en het onderzoeksprogramma Kennisimpuls Bestuivers.<\/p>

Wilde en gehouden bestuivers<\/strong><\/h2>

In veel fruitboomgaarden worden kasten met honingbijen ingezet om de bestuiving te bevorderen. Maar wilde bestuivers zoals hommels, zweefvliegen en solitaire bijen spelen ook een cruciale rol. Hoge diversiteit in wilde soorten draagt bij aan het vermeerderen van de fruitopbrengst en kwalitatief beter fruit, zo wordt er gesteld. Het werkboek biedt wat snelle opties ten behoeve van bestuivende insecten die voor elke fruitteler makkelijk inzetbaar zijn: het laaghangende fruit, zoals het toepasbaar wordt genoemd. <\/p>

Zo stellen de auteurs dat het inzaaien van een bloemenstrook niet altijd nodig is: het laten groeien van de natuurlijk bloeiers is vaak al een belangrijke stap. Laat daarom de bloemen in de grasstroken en rijpaden zo veel mogelijk staan, zo wordt benadrukt. Ook het laten liggen van snoeiafval, het creëren van een zandhoop, het beperken van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het in fasen maaien en snoeien van de boomgaard kan al bijdragen aan de leefbaarheid voor bestuivers.<\/p>

Bloemen en nestplekken<\/strong><\/h2>

Specifiek gaat het werkboek ook in op mogelijkheden voor de aanleg van extra voedselaanbod en schuil- en nestelplekken. Hierbij worden maatregelenpakketten geboden die fruittelers kunnen gebruiken om concrete veranderingen door te voeren. Ook geven ze tips voor langdurig behoud van de bloemen en nestplekken.<\/p>

Hoe je het beste dergelijke maatregelen over de boomgaard kan verdelen wordt ook beschreven. Zo geldt voor de kleinere solitaire bijen bijvoorbeeld dat ze slechts 100 tot 150 meter van het nest af kunnen vliegen voor voedsel. De juiste verspreiding van bloemrijke elementen over het terrein is dan belangrijk.<\/p>" } , { "id": 18917508, "identifier": "element_18917508", "type": "text", "title": "Bekijk het werkboek 'Bijen in de boomgaard'", "url": "https://edepot.wur.nl/509809", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Sarah Lötscher<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18917512, "identifier": "element_18917512", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Bijen in de boomgaard: Werkboek voor meer biodiversiteit en een goed bestoven gewas<\/a> werkboek, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mogelijke toekomstbeelden natuurinclusieve landbouw<\/a> rapport Wageningen Environmental Research, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wilde planten voor wilde bijen: Over geschikte begroeiing en andere voorwaarden in de tuin<\/a> artikel Oase, winter 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18917517, "identifier": "element_18917517", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Help de wilde bij<\/a> weblog WUR, 6 april 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18917521", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600772", "title": "Kleine bossen voor wilde bijen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kleine-bossen-voor-wilde-bijen-1.htm" }, "lead": "Bestuivers als vlinders, zweefvliegen, bijen en hommels spelen een belangrijke economische rol door bestuiving van landbouwgewassen. Kleine bosfragmenten blijken een goede habitat voor diverse bestuivers. Beheerders kunnen hun bossen meer geschikt maken voor wilde bijen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/1/3/cid600772_insect-4271709_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600853", "title": "Insectenbestuiving voor betere fruitopbrengst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Insectenbestuiving-voor-betere-fruitopbrengst-1.htm" }, "lead": "Voor een goede oogst van aardbeien, peren, appels en blauwe bessen is windbestuiving niet voldoende. Extra bestuiving door bestuivende insecten zoals bijen en zweefvliegen kan zorgen voor meer vruchten van betere kwaliteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/4/7/cid600853_shutterstock_34436377_aardbei_fruit.jpg", "width": 3750, "height": 5000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_fruitteelt", "GKN2IMPORT", "gkn_bijen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_bijen", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600971", "title": "Weerbare honingbijen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Weerbare-honingbijen-1.htm" }, "lead": "De varroamijt is een van de grootste veroorzakers van sterfte onder de Europese honingbijen. Tjeerd Blacquière en zijn collega’s van de WUR doen onderzoek naar de weerbaarheid van bijenvolken tegen de varroamijt. Dit onderzoek wijst uit dat door natuurlijk selectie er al in een korte tijd bijenvolken overblijven die een hoge resistentie tonen tegen de mijt.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-08-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT", "gkn_bijen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600908", "title": "Kennis over wilde bestuivers geïnventariseerd", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kennis-over-wilde-bestuivers-geinventariseerd-1.htm" }, "lead": "Om de wilde bestuivers van gewassen te behouden, werken meer dan 50 organisaties samen aan een Nationale Bijenstrategie. Als eerste stap is het voorkomen van wilde bestuivers in verschillende landschapstypen in beeld gebracht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/d/0/cid600908_shutterstock_111802475_bijen_bloemen.jpg", "width": 906, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT", "gkn_bijen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bijen", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600684", "title": "Hogescholen bundelen krachten in bijenonderzoek", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hogescholen-bundelen-krachten-in-onderzoek-bijen-1.htm" }, "lead": "De hogescholen InHolland en Van Hall Larenstein gaan samenwerken in bijenonderzoek. Het doel is om de gezondheid van bijen en bestuivende insecten in het algemeen te verbeteren en te streven naar een blijvende duurzame bestuiving van gewassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/c/f/cid600684_nationale%2520bijenstrategie_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-25T20:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-19T19:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_terreinbeheer", "gkn_lectoraat", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_wild", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_diergezondheid", "dww_diergedrag", "dww_wild" ], "keywords": [ "Dierenwelzijn", "Natuur- en landschapsbeheer" ], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Natuur, Insecten, Bijen", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }