{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600160", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Bestrijdingsstrategie suzuki fruitvlieg", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bestrijdingsstrategie-suzuki-fruitvlieg-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600160, "identifier": "mediaitem_600160", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bestrijdingsstrategie-suzuki-fruitvlieg-1.htm", "title": "Bestrijdingsstrategie suzuki fruitvlieg", "lead": "Om de suzuki fruitvlieg of Aziatische fruitvlieg te bestrijden moet je meerdere technieken inzetten. Naast de inzet van chemische middelen zul je al vroeg ook teeltmaatregelen moeten nemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/b/d/cid600160_Spotted-winged_Drosophila%252C_Drosophila_suzukii%252C_Woodbridge%252C_Virginia.jpg", "width": 960, "height": 661, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-14T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Aziatische fruitvlieg of suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii<\/em>) dook in België voor het eerst in 2011 op. In Nederland werd de soort voor het eerst in 2012 gesignaleerd. Sindsdien heeft deze plaag zich definitief gevestigd. De vlieg tast alle zachtfruitsoorten aan zoals aardbei, kers, druif en blauwe bes.<\/p>

Schade<\/h2>

De soort heeft zo'n zes tot zeven generaties per jaar. Elk vrouwtje kan 300 tot 400 eitjes leggen waardoor de soort zich snel kan uitbreiden. De vlieg legt de eitjes in de vruchten die daar beschadigd raken. De schade is daarom groot en bestrijding is dus nodig. Wil je het goed aanpakken dan moet je een combinatie van maatregelen nemen, want met de inzet van insecticiden alleen krijg je geen afdoende bestrijding, zo blijkt uit het artikel 'Bestrijding van Drosophila suzukii moet preventief!<\/a>'.<\/p>

Teeltmaatregelen<\/h2>

Het is belangrijk de beginpopulatie zo klein mogelijk te houden. Dat kun je doen met gerichte teeltmaatregelen. Zo kun je zorgen voor kort gemaaid gras en een open gesnoeid gewas. Zo is de beplanting minder aantrekkelijk te maken voor suzuki fruitvlieg. Je kunt besmetting van vruchten beperken door netten te gebruiken.<\/p>

Het is belangrijk dat je de vruchten tijdig plukt, want rijpe en overrijpe vruchten hebben de grootste aantrekkingskracht voor de fruitvlieg. Je moet daarom zorgen alle vruchten, vooral de beschadigde en rotte, verwijderd worden, zowel voor als tijdens de pluk.<\/p>

Biologische methode<\/h2>

Voor een chemische bestrijding zijn er drie middelen die je in kunt zetten. Die middelen hebben wel een bestrijdend effect, zo blijkt uit het artikel, maar zorgen niet voor 100% doding. Daarom is het essentieel chemische bestrijding te combineren met preventieve mestmaatregelen.<\/p>

In een kadertekst meldt vakblad Management&Techniek dat een virus in ontwikkeling is dat fruitvliegjes zou kunnen onderdrukken. Dat zou een goede ontwikkeling zijn omdat het een biologische methode is die geen schade berokkent aan andere organismen.<\/p>

(Bron Flickr, Foto Judy Gallagher<\/a> - CC BY 2.0<\/a>)<\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18880869, "identifier": "element_18880869", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Bestrijding van Drosophila suzukii moet preventief!<\/a>, artikel Management&Techniek, juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Effect van een barrière van insectengaas rondom het perceel op aantasting door suzuki - fruitvlieg<\/a>, Wageningen University and Research, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Drosophila suzukii, een nachtmerrie voor veel fruittelers<\/a>, artikel Management&Techniek, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aziatische fruitvlieg Drosophila suzukii<\/a>, CCBT, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer publicaties over suzuki fruitvlieg<\/a>, zoekvraag Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18880875, "identifier": "element_18880875", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Suzuki fruitvlieg<\/a>, Beeldenbank gewasbescherming, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Suzuki fruitvlieg bestrijden met hulp van lokstoffen<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voorkom Suzuki fruitvlieg met een net<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, april 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }