{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601273", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Bestrijding eikenprocessierups met nematoden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bestrijding-eikenprocessierups-met-nematoden-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601273, "identifier": "mediaitem_601273", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bestrijding-eikenprocessierups-met-nematoden-1.htm", "title": "Bestrijding eikenprocessierups met nematoden", "lead": "In de zomers van 2018 en 2019 zorgde de eikenprocessierups voor veel klachten. Met insectenparasitaire aaltjes kun je die rupsen bestrijden. Een doding van 95% is mogelijk, mits je de bestrijding goed uitvoert.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/5/9/cid601273_IMG_1884.JPG", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Om eikenprocessierupsen te bestrijden, voerde boomverzorgingsbedrijf Wolterinck vijf jaar geleden - in 2015 - voor het eerst proeven uit met een bespuiting met insectenparasitaire aaltjes. Het bedrijf wist toen met 95% doding een goed resultaat te behalen. De plaagdruk was toen nog te overzien, zegt Ivo de Groot in een artikel in Boomzorg<\/a>. Maar in 2019 werd met de inzet van de nematoden niet meer dan 80 tot 90% van de rupsen gedood. De plaagdruk was te hoog. Het streven is om dat percentage weer te verbeteren.<\/p>

Nematoden<\/h2>

Voor bestrijding van eikenprocessierups kun je gebruik maken van de insectparasitaire nematode Steinernema feltiae<\/em>. Dit aaltje komt in Nederland van nature voor in de bodem. De aaltjes dringen bij contact met de rupsen binnen via mond, anus en luchtgaten. Om een goede bestrijding te realiseren, moet je die rupsen bij voorkeur 's nachts bespuiten. In het artikel legt De Groot uit hoe ze een optimale bestrijding weten te realiseren.<\/p>

Wil je de rupsen goed bestrijden, dan moet je zorgen dat de aaltjes in de hele boom verspreid worden. Een goede verdeling van de nematoden krijg je als je met kleine druppels werkt, maar de druppels mogen ook weer niet te klein zijn. Het gaat er om dat je met de juiste druk werkt, de juiste hoeveelheid middel en de juiste rijsnelheid. Werk je met een te hoge druk, dan kan dat er toe leiden dat de verdeling niet goed is. Werk je met een te lage druk, dan bestaat het risico dat je de toppen van de boom niet bereikt.<\/p>

Hoge bomen<\/h2>

Om te weten te komen hoe je ook de toppen van een 24 meter hoge boom kunt bereiken, heeft het bedrijf een proef uitgevoerd met fluorescerende stoffen. Uit die proeven bleek dat je met een stilstaande machine tot 24 meter hoog kunt komen. Maar als je rijdt met een snelheid van 2 tot 3 kilometer per uur, kom je niet verder dan 18 meter hoogte. Wil je rupsen in hoge bomen goed bestrijden, dan moet je echt stilstaan, aldus De Groot. <\/p>" } , { "id": 18912316, "identifier": "element_18912316", "type": "text", "title": "Artikel over bestrijding eikenprocessierups", "url": "https://edepot.wur.nl/513246", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

In een artikel van maart 2020<\/a> zet vakblad Boomzorg wel kanttekeningen bij de inzet van aaltjes tegen eikenprocessierups. De nematode Steinernema feltiae<\/em> doodt vermoedelijk ook andere insecten die in de eik aanwezig zijn. De nematoden kunnen immers ook gebruikt worden tegen insecten als de varenrouwmug, taxuskever. Hetzelfde bezwaar geldt voor Xentari, een middel op basis van een bacteriepreparaat met Bacillus thringiensis<\/em>. <\/p>" } , { "id": 18912318, "identifier": "element_18912318", "type": "text", "title": "Artikel over werking van Xentari en nematoden", "url": "https://edepot.wur.nl/519209", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Jan Nijman)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18912322, "identifier": "element_18912322", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " EPR-bestrijding met nematoden is een effectieve en biologische aanpak, mits goed uitgevoerd' : Effectief nematoden spuiten betekent onder andere: even stilstaan bij bomen hoger dan 18 meter<\/a>, artikel Boomzorg december 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe selectief zijn Xentari en nematoden? : Nematoden zijn zeker niet onschuldig, zoals weleens wordt beweerd<\/a>, artikel Boomzorg maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eikenprocessierups komt naar verwachting eerste week april uit ei<\/a>, artikel Nature Today 13 maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Leidraad beheersing eikenprocessierups<\/a> Update 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe bestrijd je de eikenprocessierups (en waarom)?<\/a>, artikel Vlinders, november 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18912329, "identifier": "element_18912329", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Eikenprocessierups, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18912333", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601106", "title": "Niet alle rupsen zijn eikenprocessierupsen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Niet-alle-rupsen-zijn-eikenprocessierupsen-1.htm" }, "lead": "Eikenprocessierupsen zitten op eiken en hebben haren. Maar er zijn meer rupsen met haren, en meer rupsen op eiken. Niet elke rups is een eikenprocessierups.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/9/9/cid601106_42335367842_4d4b71b063_o.jpg", "width": 704, "height": 497, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595263", "title": "Eikenprocessierups: ook risico voor dieren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Eikenprocessierups-ook-risico-voor-dieren-1.htm" }, "lead": "De eikenprocessierups veroorzaakt veel overlast dit jaar, meer dan voorgaande jaren. Enorme jeuk, rode bultjes en soms zelfs heftige klachten als kortademigheid of een dikke tong kunnen het gevolg zijn van contact met de minuscule brandhaartjes van de rups.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/b/cid595263_Thaumetopoea_processionea_Eikenprocessierups-Luc%2520Hoogenstein_Wikimedia_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-16T21:53+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-12T18:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergezondheid", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_honden", "dww_katten", "dww_melkvee", "dww_paarden", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_honden", "dww_katten", "dww_paarden", "dww_productiedieren_overig" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Diergezondheid, Gezelschapsdieren", "target_audience_abstract": "Dierverzorger", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_599951", "title": "Zoeken naar duurzame oplossing voor eikenprocessierups", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zoeken-naar-duurzame-oplossing-voor-eikenprocessierups-1.htm" }, "lead": "In 2019 kan de populatie van eikenprocessierupsen wel drie keer zo groot worden, meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Groenbeheerders maken zich zorgen. Bestrijding is gericht op korte termijn. Mogelijk dat het stimuleren van natuurlijke vijanden een duurzamere oplossing is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/2/2/cid599951_42335367842_e47f44249a_z.jpg", "width": 640, "height": 452, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomverzorging" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601418", "title": "Eerste processierups uit het ei", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Eerste-processierups-uit-het-ei-1.htm" }, "lead": "De eikenprocessierups zorgde in de zomer van 2019 voor veel overlast. Ook in 2020 zal de rups voor overlast zorgen. Op maandagmorgen 6 april kwamen de eerste rupsen uit het ei, meldt het kenniscentrum Processierups.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/0/7/cid601418_974px-Thaumetopoea_processionea_DSC08424rc_G.Hagedorn.jpg", "width": 974, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }