{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601575", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Beste weideboer is zuinig op zijn grasmat", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Beste-weideboer-is-zuinig-op-zijn-grasmat-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601575, "identifier": "mediaitem_601575", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Beste-weideboer-is-zuinig-op-zijn-grasmat-1.htm", "title": "Beste weideboer is zuinig op zijn grasmat", "lead": "Met een goede benutting van gras is veel te verdienen zeggen Jan en Hermineke Vonk. Omdat ze zuinig op hun grasland zijn werden ze in februari 2021 uitgeroepen tot beste Graslandboer 2020.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/9/0/cid601575_shutterstock_35640352_NL_koe_weide.jpg", "width": 800, "height": 510, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Met een melkveebedrijf van 108 melk- en kalfkoeien, 37 stuks jongvee en 68 hectare grasland en een productie van 15.000 kg melk per hectare runnen Jan en Hermineke Vonk een relatief extensief bedrijf in de Alblasserwaard op veengrond met een dun laagje klei. Vonk is door het vakblad Veelteelt in februari uitgeroepen tot beste Graslandboer van 2020. Vonk is zuinig op zijn grasland en op zijn koeien, zo blijkt uit een reportage in vakblad Veeteelt<\/a>. <\/p>

Volhoudbaarheid<\/h2>

Volhoudbaarheid is een kernwoord in de bedrijfsvoering, het is een alternatief voor het containerbegrip 'duurzaamheid'. In alle facetten van de bedrijfsvoering stuurt Vonk op volhoudbaarheid: van grondgebruik tot graslandbeheer en van veeverzorging tot bedrijfsstrategie. Dagelijks zijn Jan en Hermineke Vonk bezig met gras. 'We willen eruit halen wat er in zit,' zegt Vonk: 'Met een goede benutting van gras is veel te verdienen.' Hij heeft geen goede ervaring met maïs. Vonk vind dat je de grond zoveel mogelijk met rust moet laten. Grasland scheurt hij alleen als er iets verbeterd moet worden aan de ligging.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Om de grasmat in goede conditie te houden is hij er zuinig op. Het meeste landwerk laat hij door een loonwerker uitvoeren, waarbij hij als gouden regel hanteert dat er niet onnodig op het land wordt gedraaid met wagens. En ook op het maaiwerk is hij heel secuur. Hij wil dat de stoppel niet te kort gemaaid wordt om beschadiging en hergroeivertraging te voorkomen. <\/p>

Beweiding<\/h2>

Omdat hij over een huiskavel van 40 hectare beschikt die voor de koeien goed bereikbaar is, gaan de koeien zo vroeg mogelijk naar buiten en blijven tot in het najaar dag en nacht zo lang mogelijk in de wei. Vonk past het systeem ‘Nieuw Nederlands Weiden<\/a>’ toe waarbij de koeien na het melken steeds naar een nieuw perceel gaan. Omdat de koeien he gras zo nooit heel kort afgrazen, blijft de groei op peil. <\/p>

In het artikel legt Vonk uit hoe hij aan de hand van twee wekelijkse versgrasmonsters zijn graslandmanagement aanpast. Hij kan zonodig met bijvoeding inspelen op de actuele voederwaarde van het gras. <\/p>" } , { "id": 18921635, "identifier": "element_18921635", "type": "text", "title": "Reportage Beste weideboer", "url": "https://edepot.wur.nl/541895", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18921639, "identifier": "element_18921639", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Beste Graslandboer is ook zuinig op zijn koeien<\/a>, Artikel Veeteelt februari 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "‘Veel weiden scheelt centen in saldo’ : Genomineerden beste graslandboer<\/a>, artikel Veeteelt 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kansen voor extra uren weidegang<\/a>, artikel Veelteelt 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18921644, "identifier": "element_18921644", "type": "text", "title": "Dossier beweiding", "url": "", "html": "" } , { "id": 18921646, "identifier": "element_18921646", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Beste Graslandboer 2020 genomineerde: Jan Vonk<\/a>, YouTube Veeteelt", "indentlevel": 0 }, { "item": "Webinar Uitreiking Beste Graslandboer 2020<\/a> YouTube", "indentlevel": 0 }, { "item": "Jan Vonk wint verkiezing Beste Graslandboer<\/a>, bericht Veeteelt 1 februari 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuw Nederlands Weiden<\/a>, Stichting Weidegang", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18921652", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601124", "title": "Grasgroei in beeld met grasdata", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grasgroei-in-beeld-met-grasdata-1.htm" }, "lead": "Op het weidebedrijf van Aeres verzamelen studenten gegevens over grasgroei. Analyse van die grasdata geven inzicht in hoe het weidebedrijf functioneert.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/d/cid601124_0XSGA3_Copyright_K_de_Boer.jpg", "width": 862, "height": 647, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601185", "title": "Vernieuwde brochure Nieuw Nederlands Weiden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwde-brochure-Nieuw-Nederlands-Weiden-1.htm" }, "lead": "Het Nieuw Nederlands Weiden is een overzichtelijk systeem voor melkveehouders die weidegang willen toepassen maar er niet te veel tijd aan willen besteden. Een vernieuwde brochure geeft voorbeelden voor verschillende bedrijfssituaties.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/3/1/cid601185_cows-5381601_1280.jpg", "width": 1000, "height": 723, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600741", "title": "Meer doen met digitale meetsystemen voor weidegang", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-doen-met-digitale-meetsystemen-voor-weidegang-1.htm" }, "lead": "Digitale meetsystemen maken het mogelijk de weidetijd van melkkoeien te registreren. Maar je kunt meer met die systemen, denken melkveehouders. Aeres student Tjakko Knol interviewde melkveehouders en analyseerde data.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/e/f/cid600741_shutterstock_16914616_koeien_grazen.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_hbo", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }