{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601609", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Beperkte impact van coronacrisis op agrosector", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Beperkte-impact-van-coronacrisis-op-agrosector-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601609, "identifier": "mediaitem_601609", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Beperkte-impact-van-coronacrisis-op-agrosector-1.htm", "title": "Beperkte impact van coronacrisis op agrosector", "lead": "De gevolgen van het eerste half jaar van de corona-crisis lijken minder groot te zijn dan wat aanvankelijk werd gevreesd. Wel is de internationale handel van agrarische producten langdurig verstoord en staan prijzen van sommige producten door verminderde afzet onder druk. Het is onduidelijk wat de effecten van een nieuwe, veel striktere lockdown zullen zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/8/3/cid601609_92395297.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_retail", "GKN2IMPORT", "gkn_internationalisering" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De maatregelen die genomen zijn als gevolg van de uitbraak van de Covid-19 pandemie in 2020 hebben grote maatschappelijke en economische gevolgen. Die gevolgen zijn ook merkbaar in de sterk op export gerichte Nederlandse landbouw. Het internationaal opererende voedselsysteem was van het ene op het andere moment verstoord. Door het sluiten van de horeca was er vanaf de eerst lockdown vraaguitval. En door de verminderde beschikbaarheid van seizoensarbeid, was er zorg bij diverse ondernemers over de oogst en verwerking van producten. <\/p>

Prijsontwikkeling<\/h2>

In de periode van maart tot augustus hebben onderzoekers van Wageningen Economic Research maandelijks analyses gemaakt voor verschillende agrarische sectoren, waarbij een aantal vragen centraal stonden: Welke knelpunten in het primaire proces of in de keten komen naar voren? Wat zijn de gevolgen van die knelpunten? Wat kan er aan gedaan worden? <\/p>

Terugkijkend op het eerste half jaar van de coronacrisis lijkt de impact op de Nederlandse agrosectoren minder groot te zijn geweest dan wat aan het begin werd gevreesd, zo blijkt uit het rapport. Dat heeft te maken met de korte duur van de eerste lockdown-periode, maar ook met het instellen van green lanes<\/em> in de EU waardoor de handel kon doorgaan. De grootste problemen doen zich voor op de terreinen arbeid, afzet en prijsontwikkeling.<\/p>

Vanaf het begin waren er zorgen over de beschikbaarheid van voldoende seizoensarbeid. Door verschillende initiatieven om jongeren te werven, is dat probleem geen groot probleem geworden. Wel ondervonden vooral slachterijen in het begin van de coronacrisis hinder van personele beperkingen, zo blijkt uit het rapport De impact van de coronacrisis op het Nederlandse agrocomplex<\/a>. De verminderde beschikbaarheid van personeel komt door een combinatie van zieke medewerkers, de noodzaak afstand te houden aan de slachtband en buitenlands personeel dat minder gemakkelijk beschikbaar was.<\/p>

Internationale handel<\/h2>

De internationale handel van agrarische producten is wel langdurig verstoord. Het gaat bijvoorbeeld om producten die buiten de EU worden afgezet. Maar ook de afzet in het binnenland heeft als gevolg van de coronamaatregelen flinke klappen gehad, zo blijkt uit het rapport. <\/p>

Door die beperkte afzet staan staan de prijzen voor veel producten onder druk, maar niet voor alles. Zo zijn de prijzen voor scharreleieren en groenten wat beter door een verhoogde afzet. Ook de boterprijs trekt aan en de prijs voor vis is weer op niveau. Die prijsontwikkeling wordt niet alleen door de coronamaatregelen beïnvloed, maar ook door seizoenseffecten of andere marktontwikkelingen als tijdenlijke overschotten of tekorten. <\/p>

Hoewel de analyse laat zien dat de impact van de eerste lockdown niet zo groot lijkt te zijn als wat aanvankelijk was gevreesd, is er nog geen volledig inzicht in de gevolgen. En het is onduidelijk wat de effecten van nieuwe veel striktere lockdowns zullen zijn. <\/p>" } , { "id": 18922507, "identifier": "element_18922507", "type": "text", "title": "Rapport over impact van de coronacrisis", "url": "https://edepot.wur.nl/536350", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Thinkstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18922511, "identifier": "element_18922511", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " De impact van de coronacrisis op het Nederlandse agrocomplex<\/a>, rapport Wageningen Economic Reserach, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gevolgen van de coronacrisis voor de aardappelsector,<\/a> Wageningen Economic Research april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "Gemiddelde inkomens van sierteeltbedrijven voor de coronacrisis<\/a>, Wageningen Economic Research april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "Omzetgegevens gewas op maandbasis voor de coronacrisis<\/a>, Wageningen Economic Research april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "Schadebeeld sierteelt als gevolg van de coronacrisis<\/a>, Wageningen Economic Research april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "Arbeidsmarkt glastuinbouw waardeketen - Dynamiek tijdens de coronacrisis<\/a>, Wageningen Economic Research april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "Economische gevolgen coronacrisis voor de multifunctionele landbouw,<\/a> Wageningen Economic Research april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "Liquiditeit van sierteelt- en akkerbouwbedrijven in het begin van de coronacrisis,<\/a> Wageningen Economic Research april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "Verschuivingen in omzet in eten en drinken tussen de verkoopkanalen tijdens de lockdown<\/a>, Wageningen Economic Research april 2020", "indentlevel": 1 } ] } , { "id": 18922522, "identifier": "element_18922522", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 voor de agrosector<\/a>, Wageningen Economic Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "De impact van corona op de Nederlandse agrosectoren<\/a>, Wageningen University & Research 14 december 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Coronavirus COVID-19 dossier Groen Kennsinet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18922527", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601105", "title": "Dalende CO₂-emissie door coronacrisis", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dalende-CO2-emissie-door-coronacrisis-1.htm" }, "lead": "Het is nog te vroeg om precies vast te kunnen stellen wat het effect van de coronacrisis is op de uitstoot van CO₂. Toch is al wel duidelijk dat de emissie van dit broeikasgas daalt, zo blijkt uit een publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/8/6/cid601105_air-19417_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601417", "title": "Wageningen helpt mee in de strijd tegen Corona", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wageningen-helpt-mee-in-de-strijd-tegen-Corona-1.htm" }, "lead": "Het Wageningse laboratorium voor Virologie gaat eiwitten maken die gebruikt worden bij de ontwikkeling van een vaccin tegen Covid-19. En in het diergeneeskundig laboratorium in Lelystad, onderdeel van Wageningen University & Research, is de testcapacitieit uitgebreid. Per dag kunnen er tot 1500 coronatests worden uitgevoerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/9/5/cid601417_49716199682_975f71620c_b.jpg", "width": 862, "height": 574, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-09T16:20+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601196", "title": "Coronavirus en de groene sector", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Coronavirus-en-de-groene-sector-1.htm" }, "lead": "De crisis door de corona-uitbraak raakt de groene sector op verschillende manieren. Kwekers zien dat de handel wegvalt, er ontstaan logistieke problemen en veel boeren en tuinders kampen met personeelsproblemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/4/cid601196_coronavirus-4833754_1280.jpg", "width": 958, "height": 638, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-25T14:39+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }