{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601462", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Belangrijke rol van onderwijs-zorgboerderijen in opvang van leerlingen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Belangrijke-rol-van-onderwijs-zorgboerderijen-in-opvang-van-leerlingen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601462, "identifier": "mediaitem_601462", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Belangrijke-rol-van-onderwijs-zorgboerderijen-in-opvang-van-leerlingen-1.htm", "title": "Belangrijke rol van onderwijs-zorgboerderijen in opvang van leerlingen", "lead": "Er zijn in Nederland meer dan 50 onderwijs-zorgboerderijen bekend waar leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs les krijgen, leren reflecteren en werken aan hun zelfvertrouwen. Maar onderwijs op boerderijen is formeel niet toegestaan en het concept is nog onbekend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/f/9/cid601462_136892989.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Onderwijs-zorgboerderijen bieden zowel onderwijs als zorg. Leerlingen uit het basis- of voortgezet onderwijs, zowel regulier als uit speciaal onderwijs, volgen er onderwijs en krijgen er begeleiding. Vaak betreft het leerlingen die in het reguliere onderwijs vastlopen. Op deze boerderijen wordt gewerkt in kleine groepen, leren leerlingen veel in de praktijk en krijgen ze persoonlijke aandacht. Door gebruik te maken van de buitenruimte en aanwezige dieren, krijgen de leerlingen weer plezier in leren en wordt hun zelfvertrouwen versterkt. <\/p>

Groene omgeving<\/h2>

Uit een onderzoek van de Wageningse Wetenschapswinkel, dat werd uitgevoerd in opdracht van het Netwerk van Zorgboeren met een Onderwijsfunctie, blijkt dat er in Nederland ten minste 54 onderwijs-zorgboerderijen zijn. Die boerderijen vangen leerlingen op uit het basis- en voortgezet onderwijs, zowel regulier als speciaal, en ook leerlingen die niet op een school staan ingeschreven. In juni 2020 gingen maar liefst 296 leerlingen naar een onderwijs-zorgboerderij, zo meldt het rapport<\/a>. <\/p>

Uit het rapport blijkt dat de onderwijs-zorgboerderijen een mogelijke oplossing kunnen bieden voor kinderen die uitvallen uit het regulier onderwijs. De groene omgeving, de aanwezigheid van dieren, de groepsgrootte en de specifieke invulling van het onderwijs-zorgarrangement kunnen ervoor zorgen dat leerlingen zich positief ontwikkelen. <\/p>

Samenwerking<\/h2>

Door innerlijke rust en vrijheid beginnen ze het leren weer leuk te vinden. Veel leerlingen tonen na verloop van tijd minder probleemgedrag. Ze stellen zich weer leerbaar op, ze leren te reflecteren en verantwoordelijkheid te nemen. Veel leerlingen voelden zich gelukkiger, hun motoriek verbetert en ze worden zelfstandiger. Ruim de helft van de leerlingen keert na verloop van tijd terug naar school. <\/p>

De onderwijs-zorgboerderijen kunnen dus een belangrijke rol spelen in het onderwijslandschap, maar de praktijk is vaak lastig. Onderwijs op de boerderij is formeel immers niet toegestaan. Mede omdat het fenomeen nog vaak onbekend is, is de samenwerking met scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden lastig.Toch lijkt er verandering te komen in de wet- en regelgeving, waardoor onderwijs op de boerderij makkelijker kan worden. Onderwijs-zorgboeren zouden zelf kunnen werken aan een betere interne samenwerking en het uitdragen van een duidelijker profiel. <\/p>" } , { "id": 18918092, "identifier": "element_18918092", "type": "text", "title": "Rapport over onderwijs-zorgboerderijen", "url": "https://edepot.wur.nl/529704", "html": "" } , { "id": 18918094, "identifier": "element_18918094", "type": "text", "title": "Brochure ' De onderwijs-zorgboerderij'", "url": "https://edepot.wur.nl/529742", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18918098, "identifier": "element_18918098", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Ontwikkeling en professionalisering van onderwijs op de boerderij: Leerarrangementen in het groen, rapport<\/a> Wageningen University & Research Wetenschapswinkel oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "De onderwijs-zorgboerderij. Een kansrijk traject om uitgevallen leerlingen terug naar school te begeleiden<\/a>, brochure Wetenschapswinkel Wageningen University & Research 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kansen Onderwijs-zorgboerderij in beeld gebracht<\/a>, artikel Federatie Landbouw en Zorg oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "The Care Farming Sector in The Netherlands:A Reflection on Its Developments and Promising Innovations<\/a>, artikel Sustainabilty 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18918104, "identifier": "element_18918104", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Ontwikkeling en professionalisering van onderwijs op de boerderij: leerarrangementen in het groen<\/a>, project Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Federatie landbouw en zorg<\/a>, website", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18918108", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601075", "title": "Koe draagt bij aan succes zorgboerderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Koe-draagt-bij-aan-succes-zorgboerderij-1.htm" }, "lead": "Een koe kan op een zorgboerderij een sleutelrol in het succes vervullen. Koeien zijn rustgevend, ze kunnen zorgen voor vermindering van stress of helpen herinneren aan vroeger. Maar ze moeten wel gesocialiseerd zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/d/9/cid601075_146078078.jpg", "width": 1024, "height": 685, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-29T20:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_hulp_en_diensten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_hulp_en_diensten" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, koeien, Zorgboerderij", "target_audience_abstract": "Veehouder, Dierverzorger", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_600746", "title": "Drijfveren van zorgboeren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drijfveren-van-zorgboeren-1.htm" }, "lead": "Er zijn verschillende drijfveren waarom zorgboeren hun bedrijf openstellen voor kwetsbare groepen in de samenleving. Soms heeft het te maken met een levensstijl of soms zien boeren er een uitdaging in. Maar het kan ook te maken met hebben een gevoel van verantwoordelijkheid voor de medemens, levensbeschouwing of geloof.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/c/7/cid600746_167211238.jpg", "width": 1024, "height": 659, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600442", "title": "Persoonlijke aandacht is de kracht van zorgboerderijen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Persoonlijke-aandacht-is-de-kracht-van-zorgboerderijen-1.htm" }, "lead": "Zorglandbouw vervult een steeds grotere rol in de opvang aan verschillende doelgroepen. Zowel het aantal zorgboerderijen als het aantal mensen dat er gebruik van maakt, neemt toe. Uit onderzoek blijkt dat die zorglandbouw van grote betekenis is voor bijvoorbeeld jeugd, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen met dementie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/f/5/cid600442_sb10061843dd-001.jpg", "width": 1024, "height": 704, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598986", "title": "Jeugdzorg op de boerderij: hoe meer, hoe beter", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Jeugdzorg-op-de-boerderij-hoe-meer-hoe-beter-1.htm" }, "lead": "Kinderen en tieners met gedragsproblemen hebben baat bij opvang op een boerderij. Een jeugdzorgboer biedt opvang in een natuurlijke en rustgevende omgeving. Jeugdigen ontwikkelen zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Hoe vaker ze er komen, hoe beter het effect.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/1/1/cid598986_Web%252072%2520DPI-shutterstock_144764989_kinderboerderij_geit.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-11-02T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }